Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 238/TB-BGTVT về việc kết luận của Trưởng ban chỉ đạo Trần Doãn Thọ tại cuộc họp ban chỉ đạo thực hiện Công ước FAL 65 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 238/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 02/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 238/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRẦN DOÃN THỌ TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC FAL 65

Ngày 7/5/2008 tại Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Doãn Thọ kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế năm 1965 (Công ước FAL 65) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có thành viên Ban Chỉ đạo và Nhóm thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo là đại diện các Bộ, ngành: Giao thông vận tải, Ngoại giao, Công an, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công thương, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Du lịch, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Thú y, Cục Kiểm dịch thực vật, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Cục Y tế dự phòng và Môi trường.

Cuộc họp đã tập trung thảo luận việc triển khai Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước FAL 65 (Quyết định số 544/QĐ-TTg), Báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo từ tháng 8/2007 đến tháng 5/2008, Kế hoạch hoạt động trong thời gian tới và Báo cáo khảo sát thực hiện Công ước FAL 65 tại một số cảng biển khu vực miền Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng), miền Trung (Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng) và miền Nam (TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu). Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và Nhóm Thường trực, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã kết luận một số nội dung như sau:

1. Thời gian qua, các bộ, ngành liên quan đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện Công ước FAL 65 theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành mình như Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng), Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng hải Việt Nam) … kịp thời triển khai các dự án, đề án theo Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 544/QĐ-TTg và bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành đã tích cực hơn thông qua việc tổ chức khảo sát và xử lý tại chỗ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Công ước FAL 65 tại một số cảng biển đã mang lại kết quả tốt. Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến nội dung Công ước FAL 65; đào tạo … đã được các bộ, ngành chủ động thực hiện. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Công ước FAL 65 và các quy định của pháp luật có liên quan còn có những bất cập, cần được tiếp tục giải quyết như: sự phối hợp giữa các bộ, ngành chưa đạt hiệu quả cao; một số quy định pháp luật còn trùng lắp; việc phổ biến thực hiện Công ước FAL 65 và các quy định của pháp luật có liên quan còn chưa sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng cán bộ, công chức; trình độ chuyên môn, tiếng Anh của đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế; thủ tục hành chính tại một số nơi còn rườm rà, còn gây khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức, biên chế một số đơn vị còn thiếu, chưa hợp lý; trang bị phương tiện, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển còn thiếu; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; kinh phí thực hiện các dự án, đề án theo Kế hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 544/QĐ-TTg chưa được phân bổ kịp thời.

2. Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Công ước FAL 65, Kế hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 544/QĐ-TTg , trong thời gian tới cần tập trung giải quyết một số công việc dưới đây:

a) Thành lập 02 tổ công tác (vào tháng 6/2008) về xây dựng thể chế và xây dựng Đề án nghiên cứu phần mềm dùng chung, bao gồm thành viên là Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành khác có liên quan tham gia.

+ Tổ công tác về thể chế có nhiệm vụ:

- Rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các văn bản có nội dung còn trùng lắp hoặc chồng chéo; các vấn đề Việt Nam cần bảo lưu khi thực hiện Công ước FAL 65, báo cáo Ban Chỉ đạo vào cuộc họp tháng 12/2008.

- Nghiên cứu, xây dựng Dự thảo “Quy định chung về thủ tục hành chính tại cảng biển” nhằm thực hiện thống nhất giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển, doanh nghiệp về thủ tục hành chính. Dự thảo cần quy định việc thiết lập “Cổng thông tin điện tử chung” (để sử dụng chung) tại một đầu mối, nhằm bảo đảm sự kết nối liên thông, đồng bộ với hệ thống công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển và của các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan; thống nhất quy trình khai báo và giải quyết thủ tục giữa cảng vụ hàng hải với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác và với doanh nghiệp cũng như tàu thuyền khi đến, lưu lại cũng như khi rời cảng. Đồng thời, bảo đảm tính bảo mật, thuận lợi trong việc kiểm soát sử dụng chương trình phần mềm dữ liệu riêng theo nghiệp vụ quản lý độc lập của từng cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển. Dự thảo này cần hoàn thành trước tháng 11/2008 để thông qua Ban Chỉ đạo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành (Thủ tướng Chính phủ hoặc Chính phủ) trên cơ sở phối hợp thống nhất giữa các Bộ, ngành liên quan.

+ Tổ công tác xây dựng Đề án nghiên cứu phần mềm dùng chung có nhiệm vụ phối hợp với Tổ công tác thể chế xây dựng phần mềm để đáp ứng các yêu cầu nêu ra tại “Quy định chung về thủ tục hành chính tại cảng biển”; cần xây dựng rõ đề cương chi tiết, nội dung, yêu cầu và phân công công việc cụ thể cho các Bộ, ngành để thông qua Ban Chỉ đạo vào Kỳ họp tháng 12 năm 2008 và triển khai thực hiện đến tháng 6 năm 2009.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện công việc theo Kế hoạch hoạt động năm 2008 của Ban Chỉ đạo.

3. Đề nghị các Bộ trong quá trình thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg kịp thời thông báo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan biết về các vấn đề phát sinh hoặc yêu cầu mới của Bộ, ngành, tổ chức quốc tế như yêu cầu về y tế của Tổ chức y tế thế giới phải thực hiện tại các cảng biển Việt Nam (Bộ Y tế); phân bổ kinh phí kịp thời cho các Bộ, ngành để thực hiện các đề án, dự án (Bộ Tài chính); cử người tham dự Hội nghị lần thứ 35 của Ủy ban tạo thuận lợi của Tổ chức Hàng hải thế giới vào tháng 9/2008 (nếu cần thiết và kinh phí cho phép).

4. Nhóm Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự họp, dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Công ước FAL 65 và các kiến nghị có liên quan theo tinh thần cuộc họp.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải xin thông báo để các Bộ, ngành liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo, Nhóm Thường trực biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, NN&PTNT Quốc phòng, Ngoại giao, Công An, Y tế; Công thương, Bưu chính Viễn thông;
- Các Tổng cục: Du lịch, Hải quan;
- Bộ Tư lệnh BĐBP;
- Các Cục: Y tế dự phòng, Thú y, Bảo vệ Thực vật, Hàng hải Việt Nam;
- Các Vụ: PC, TC, HTQT;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo (20);
- Các Thành viên Nhóm Thường trực (12);
- Các Hiệp hội: Chủ tàu VN. Cảng biển VN, Đại lý và Môi giới hàng hải VN;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 238/TB-BGTVT về việc kết luận của Trưởng ban chỉ đạo Trần Doãn Thọ tại cuộc họp ban chỉ đạo thực hiện Công ước FAL 65 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.304
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238