Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 2343/TB-VPCP kết quả Hội nghị giao ban khối Khoa giáo - Văn xã quý I năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2343/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Đình Minh
Ngày ban hành: 09/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2343/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ GIAO BAN KHỐI KHOA GIÁO - VĂN XÃ QUÝ I NĂM 2012

Ngày 04 tháng 4 năm 2012, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, cơ quan khối Khoa giáo - Văn xã đã tổ chức giao ban kiểm điểm, rà soát Chương trình công tác Quý I, xây dựng Chương trình công tác Quý II năm 2012. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng và Vụ Pháp chế của các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; cán bộ, chuyên viên Vụ Khoa giáo - Văn xã và đại diện các Vụ: Tổng hợp, Pháp luật, Kinh tế ngành của Văn phòng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Trần Việt Thanh và Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã Văn phòng Chính phủ Nguyễn Đình Minh đồng chủ trì buổi giao ban.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác Quý I năm 2012 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên lĩnh vực Khoa giáo - Văn xã do đại diện Vụ Khoa giáo - Văn xã Văn phòng Chính phủ trình bày, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, hội nghị đã thống nhất đánh giá như sau:

1. Về tình hình thực hiện công tác quý I năm 2012.

Năm 2012, bên cạnh 143 đề án do Vụ Khoa giáo - Văn xã chủ trì xử lý trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, còn 127 đề án tồn đọng từ trước năm 2012, nâng tổng số lên 270 đề án cần trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (trong đó có 12 văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh đã có hiệu lực). Trong Quý I, chỉ ban hành được 20 văn bản (gồm 3 Nghị định và 17 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), đều là các văn bản tồn đọng từ trước năm 2012 chuyển qua.

Nhìn chung, các Bộ, cơ quan trong khối đã có những cố gắng trong việc thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ, cơ quan đạt tỷ lệ cao về các đề án trình; sự phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ với các Bộ, cơ quan chặt chẽ, thường xuyên hơn. Tuy nhiên, kết quả thực hiện Quý I đạt thấp, số đề án trình đúng thời hạn và được ban hành không nhiều, chất lượng các đề án chưa cao, số đề án nợ đọng trước năm 2012 và chuyển qua Quý II ngày càng tăng, cần được các Bộ, cơ quan tập trung xử lý.

Quy chế làm việc của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012) quy định rõ việc lập kế hoạch chuẩn bị với từng đề án, các Bộ, cơ quan chủ trì đề án phải xác định rõ phạm vi đề án, các công việc cần triển khai, thời hạn cho từng đầu việc, chi tiết tháng trình, nhưng một số Bộ, cơ quan thực hiện chưa tốt, nhiều đề án vẫn chỉ có tên, chưa có kế hoạch chuẩn bị, chưa rõ thời gian trình cụ thể. Tại giao ban lần này, nhiều đề án lại được các Bộ, cơ quan xin lùi, hoãn, rút khỏi chương trình công tác, vẫn ít bàn sâu về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng đề án trình. Một số đề án khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không gửi kèm file điện tử, thiếu đánh giá tác động của các thủ tục hành chính theo quy định.

2. Nhiệm vụ công tác trong Quý II năm 2012

Để hoàn thành tốt Chương trình công tác Tháng 4 và Quý II, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan:

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chủ trì soạn thảo xây dựng các đề án, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ này.

- Đối với các đề án xin lùi, hoãn, rút khỏi chương trình công tác phải có công văn của Bộ, cơ quan nêu rõ lý do. Văn phòng Chính phủ sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; đối với các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng phải có công văn gửi Văn phòng Trung ương xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Vụ Khoa giáo - Văn xã Văn phòng Chính phủ đã cung cấp đầy đủ họ tên chuyên viên trực tiếp xử lý đề án. Để giúp cho việc phối hợp thực hiện các đề án được chặt chẽ, đề nghị các Bộ, cơ quan khẩn trương cung cấp thông tin về lãnh đạo Bộ, cơ quan phụ trách, đơn vị chủ trì soạn thảo đề án, đầu mối liên hệ, số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử, gửi Vụ Khoa giáo - Văn xã Văn phòng Chính phủ chậm nhất vào ngày 27 tháng 4 năm 2012.

- Triển khai tập huấn, thực hiện tốt Quy chế làm việc của Chính phủ; thực hiện nghiêm túc quy định về việc gửi các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất thiết phải có file điện tử đính kèm.

- Các Vụ có liên quan với Văn phòng Chính phủ cần tăng cường phối hợp với Vụ Khoa giáo - Văn xã trong việc lấy ý kiến thẩm tra, ý kiến phối hợp, rà soát, điều chỉnh Chương trình công tác, đẩy nhanh tiến độ xử lý các đề án sau khi các Bộ, cơ quan trình. Chủ động tổ chức giao ban định kỳ về rà soát Chương trình công tác với các Bộ, cơ quan vào khoảng từ ngày 20 - 25 tháng cuối quý, đột xuất khi cần.

Văn phòng Chính phủ trân trọng thông báo đến các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan trong Khối biết; đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan: KHCN, GDĐT, TTTT, LĐTBXH, YT, TNMT, CA, TP, VHTTDL, NV, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN, Viện KHCNVN, Viện KHXHVN, Học viện CT-HCQGHCM, BQL Lăng CTHCM;
- CVP các Bộ, cơ quan trên;
- BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Khắc Định, các Vụ, Cục KSTTHC;
- Lưu: Văn thư, KGVX (03), ĐA.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA GIÁO - VĂN XÃ
Nguyễn Đình Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 2343/TB-VPCP kết quả Hội nghị giao ban khối Khoa giáo - Văn xã quý I năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.725

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161