Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 230/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 28/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Ngày 22 tháng 6 năm 2018, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đon đường bộ cao tc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tài chính và lãnh đạo Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải báo cáo về tình hình thực hiện Dự án, ý kiến của đại diện các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực của Bộ Giao thông vận tải để tổ chức triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (Dự án) đúng quy định của pháp luật. Đbảo đảm đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Về tiến độ: cơ bản hoàn thành Dự án vào năm 2021 theo Nghị Quyết số 52/2017/QH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Quốc hội.

2. Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan thực hiện đúng Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện Dự án và khẩn trương thực hiện một số công việc sau đây:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về xác định vốn lưu động để làm cơ sở xác định tổng vốn đầu tư dự án trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi; sớm báo cáo các cấp có thẩm quyền bố trí vốn hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án đoạn Mai Sơn - Bãi Vọt làm cơ sở Bộ Giao thông vận tải triển khai các bước tiếp theo.

- Bộ Tài chính ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về mức lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản hướng dẫn các điều kiện cụ thể để nhà đầu tư được tiếp cận, cung cấp vốn tín dụng; phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án huy động vốn tín dụng cho Dự án.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm tiến độ phê duyệt Dự án.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh sớm thỏa thuận thống nhất quy mô đường gom, cầu vượt ngang, cống chui dân sinh... phù hợp và đúng quy định, tránh gây lãng phí.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải:

- Chủ động triển khai Dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ tuân thủ quy định hiện hành.

- Khẩn trương thống nhất với các địa phương về số lượng, quy mô đưng gom, cầu vượt ngang và khẩu độ cống chui dân sinh theo quy định.

- Về trạm dừng nghỉ: Thống nhất tính chi phí giải phóng mặt bằng trong Dự án. Đối với phần xây dựng trạm dừng nghỉ (đảm bảo chức năng cơ bản bãi đổ xe, khu vệ sinh, cung cấp nhiên liệu, khu dịch vụ, đường kết nối cao tốc) do Nhà đầu tư tự thực hiện. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tổ chức triển khai các trạm dừng nghỉ bảo đảm chất lượng về kiến trúc, cảnh quan, công năng sử dụng và tiện ích hiện đại.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Nam Định; Ninh Bình; Thanh H
óa; Hà Tĩnh, Nghệ An; Quảng Bình; Quảng Trị; Thừa Thiên Huế; Khánh Hòa; Ninh Thuận, Bình Thuận; Tiền Giang, Vĩnh Long;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, NN, QHQT, QHĐP, TH, TKBT;
-
Lưu: VT,CN (2b).

KT. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 230/TB-VPCP ngày 28/06/2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.082

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220