Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 217/TB-UB về việc sử dụng kinh phí phục vụ triển khai công tác khen thưởng tổng kết tại các cấp: thành phố, sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 217/TB-UB Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 20/10/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 217/TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 1982

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SỬ DỤNG KINH PHÍ PHỤC VỤ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT TẠI CÁC CẤP: THÀNH PHỐ, SỞ, BAN, NGÀNH, QUẬN, HUYỆN, PHƯỜNG, XÃ

Chấp hành Thông tri số 37-TT-UB ngày 26-6-1982 và Thông tư số 11/TT-UB ngày 01-7-1982 nhằm thực hiện chủ tương của Hội đồng Nhà nước và Viện Huân chương về việc triển khai công tác khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kháng chiến chống Pháp và nhân dân có công giúp đỡ cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.

Để kịp thời giải quyết tài chánh phục vụ công tác triển khai, sau khi đã có sự bàn bạc nhất trí giữa Sở Tài chánh và Ban Thi đua khen thưởng thành phố, nay Ủy ban nhân dân thành phố thông báo về việc sử dụng kinh phí của các cấp như sau :

- Cấp thành phố : chi phí được thanh toán cho mỗi hồ sơ hoàn chỉnh là 5đ.

- Cơ quan : Sở, ban, nghành và cơ quan chung quanh quận, huyện : chi phí được thanh toán cho mỗi hồ sơ hoàn chỉnh là 0đ50.

- Cấp quận, huyện : chi phí được thanh toán cho mỗi hồ sơ hoàn chỉnh là 1đ00.

- Cấp phường : chi phí được thanh toán cho mỗi hồ sơ hoàn chỉnh là 3đ00.

- Cấp xã : chi phí được thanh toán cho mỗi hồ sơ hoàn chỉnh là 4đ00.

Vì điều kiện đi lại làm việc của phường, xã có nhiều khó khăn, đối tượng khen thưởng đa dạng do đó chí phí phải nhiều hơn. Cấp quận, huyện chỉ là trung gian để xét duyệt lại và làm thủ tục chuyển đi nên chỉ quy định 1đ/1 hồ sơ. Các cơ quan (sở, ban, ngành, cơ quan thuộc quận, huyện) chỉ xét khen thưởng diện cán bộ, đối tượng khen thưởng tập trung, công tác tiến hành trong giờ hành chánh nên kinh phí ít tốn kém hơn. Riêng đối với cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thì kinh phí bao gồm : tổ chức các cuộc hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết, các lớp tập huấn đi chỉ đạo cơ sở, kinh phí in ấn tài liệu, bản khai, giấy xác nhận cấp cho cơ sở, kinh phí xét duyệt hồ sơ, làm thủ tục chuyển ra Viện Huân chương, viết bằng khen v.v...

Sau khi hồ sơ hoàn chỉnh gởi về Ban Thi đua thành phố, kinh phí sẽ được cấp trực tiếp theo thực chi cho cơ sở (qua Ban Thi đua khen thưởng thành phố). Do vậy, kinh phí hoạt động phục vụ cho công tác này cần được các cấp tạm ứng tiền trước theo dự toán của các Ban chỉ đạo khen thưởng và sẽ được thanh toán trả lại sau khi nhận tiền tại Ban Thi đua khen thưởng thành phố.

Nhận được thông báo này, yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã đôn đốc các Ban chỉ đạo các Hội đồng khen thưởng và các ngành chức năng trong việc lập dự toán tạm ứng kinh phí và thanh quyết toán theo đúng như định mức phân cấp quy định trên.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 217/TB-UB về việc sử dụng kinh phí phục vụ triển khai công tác khen thưởng tổng kết tại các cấp: thành phố, sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.590
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116