Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 214/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của Cục Hàng hải Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 214/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 214/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Ngày 15/5/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của Cục Hàng Hải Việt Nam. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Trần Doãn Thọ; đại diện lãnh đạo: Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Cục Giám định và QLCL CTGT, Cục Hàng hải Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác quy hoạch và tiến độ thực hiện các dự án cho Cục Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng kết luận như sau:

1. Về công tác quy hoạch

- Yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo tư vấn sớm hoàn thành các quy hoạch báo cáo Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ theo tiến độ Bộ GTVT đã đăng ký với Thủ tướng Chính phủ.

- Về quản lý quy hoạch: Cục Hàng hải Việt Nam cần thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, bảo đảm các dự án phát triển phù hợp quy hoạch chung của ngành hàng hải, kết nối giữa quy hoạch của ngành hàng hải với các quy hoạch giao thông khác và tiến độ thực hiện các dự án thuộc ngành.

2. Về các dự án đầu tư

2.1. Yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu giải ngân đạt và vượt kế hoạch giao.

2.2. Đối với một số dự án trọng điểm khác:

- Dự án cảng Cái Lân: đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị để sớm khởi công các bến số 2, 3, 4; Bộ sẽ làm việc với các tỉnh để thúc đẩy quá trình giải quyết các thủ tục ở cảng, khuyến khích tàu vào làm hàng ở cảng Cái Lân nhằm giảm tải cho cảng Hải Phòng, đồng thời chỉ đạo cảng Quảng Ninh có giải pháp nâng cao năng lực xếp dỡ.

- Cảng Lạch Huyện: Cục Hàng hải Việt Nam sớm hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường để có cơ sở phê duyệt dự án đầu tư; giao vụ Kế hoạch Đầu tư phối hợp Cục Hàng hải Việt Nam làm việc với các nhà tài trợ để đầu tư đê chắn cát kết hợp chắn sóng, luồng vào cảng và cầu Đình Vũ.

Vụ Kế hoạch Đầu tư có văn bản yêu cầu Ngân hàng phát triển Việt Nam có báo cáo về việc đầu tư cầu Đình Vũ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; sẽ thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư các bến cảng vào thời điểm thích hợp. Giao vụ Kế hoạch Đầu tư soạn thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc này.

- Cảng Nghi sơn: Cục Hàng hải Việt Nam tăng cường công tác quản lý Nhà nước tại cảng Nghi Sơn.

- Cảng Cửa Lò: Giao Cục Hàng hải Việt Nam lập dự án đầu tư nạo vét luồng, đồng thời có phương án để khai thác hết công suất các bến hiện có.

- Cảng Vũng Áng: Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo hoàn thành bến số 2 và sớm đưa vào khai thác và hoàn chỉnh trình sớm dự án đầu tư bến số 3.

 - Về di dời cảng sông Hàn và xây dựng cảng mới tại Đà Nẵng: Giao Cục Hàng hải Việt Nam làm việc với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xây dựng đề án chi tiết để triển khai thực hiện.

- Cảng Quy Nhơn: Giao Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo sớm … bến cho tàu 3 vạn tấn và nghiên cứu, báo cáo phương án xử lý đá ngầm trên luồng vào cảng trong tháng 06/2008.

- Cảng Vân Phong: Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư phối hợp Cục Hàng hải Việt Nam chuẩn bị ý kiến cho cuộc họp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, ưu tiên cho phát triển cảng trung chuyển quốc tế.

Cục Hàng hải Việt Nam đôn đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam hoàn thành các thủ tục đầu tư bến số 1, số 2 để khi có điều kiện sẽ tiến hành khởi công.

- Việc di dời các cảng trên sông Sài Gòn: thực hiện theo kết luận của Ban Chỉ đạo di dời Cảng Sài Gòn. Yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng lộ trình chi tiết cho việc di dời các cảng.

- Cảng Bến Đình – Sao Mai: Yêu cầu Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam làm rõ hệ thống đường giao thông kết nối với cảng.

- Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: Trong khi chưa hoàn thành thủ tục chỉ định thầu tư vấn, giao Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kỹ thuật cảng chủ động thực hiện các công tác khảo sát thiết kế, đồng thời tranh thủ điều chỉnh dự án do phải tránh nhà chùa và cập nhật giá mới để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng: Cục Hàng hải Việt Nam đôn đốc các địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu giải ngân trong năm 2008 đạt 200 tỷ đồng.

Cục Hàng hải Việt Nam nghiên cứu kỹ phương án xây cầu cất và các phương án thay thế, tránh lãng phí trong việc sử dụng vốn đầu tư.

3. Về giao ban trực tuyến

Giao Thứ trưởng Trần Doãn Thọ chỉ đạo việc giao ban trực tuyến hàng tháng. Giao vụ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam và Trung tâm tin học Bộ GTVT thực hiện.

4. Về quản lý đầu tư xây dựng

- Cục Hàng hải Việt Nam tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tranh thủ nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thúc đẩy giải ngân.

- Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án nhanh chóng làm việc với các nhà thầu để tính toán chênh lệch giá, kịp thời điều chỉnh dự án, tổng dự toán đáp ứng nhu cầu giải ngân. Giao Cục Giám định và QLCL CTGT hướng dẫn thủ tục điều chỉnh trượt giá cho các dự án theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD để triển khai thực hiện.

- Chế độ báo cáo: Cục Hàng hải Việt Nam theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện các dự án thuộc ngành, duy trì chế độ báo cáo đúng thời gian quy định và đảm bảo chất lượng.

Định kỳ 06 tháng, Bộ trưởng sẽ có buổi làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam và các chủ đầu tư để kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ (-nt-)
- Các đơn vị dự họp;
- Trung tâm tin học Bộ GTVT;
- TCT Hàng hải Việt Nam;
- Lưu: VT, TH (B)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 214/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của Cục Hàng hải Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.402
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234