Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 213/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 213/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ngày 16/5/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của Cục Đường sắt Việt Nam. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng: Trần Doãn Thọ, Lê Mạnh Hùng; đại diện lãnh đạo: Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ, Văn phòng Bộ GTVT, Cục Giám định và QLCL CTGT, Cục Đường sắt Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác quy hoạch và tiến độ thực hiện các dự án cho Cục Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng kết luận như sau:

1. Về công tác quy hoạch

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/2002/QĐ-TTg ngày 07/01/2002, Cục Đường sắt Việt Nam cần phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương để cập nhật, bổ sung quy hoạch và sớm có báo cáo Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch.

Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với ngành đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị của các thành phố và đường sắt chuyên dùng của các tổ chức cá nhân trong phạm vi cả nước, quản lý sự phù hợp với quy hoạch và tiến độ thực hiện các dự án trong cả nước.

2. Về các dự án đầu tư

- Dự án đường sắt Yên Viên – Cái Lân: Cục Đường sắt Việt Nam cần xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, hàng quý đối với các nhà thầu để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2010; tập trung cho công tác xây dựng để có khối lượng giải ngân, phấn đấu trong năm 2008 giải ngân 1050 tỷ đồng.

- Dự án đường sắt đô thị Hà Nội – Hà Đông: về nguồn vốn cơ bản đã bố trí xong, công tác chuẩn bị đầu tư dự án đã cơ bản hoàn thành. Cục Đường sắt Việt Nam trình Bộ GTVT để phê duyệt đầu tư vào tháng 6/2008, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết và đẩy nhanh các thủ tục để khởi công Depot Hà Đông vào cuối năm 2008.

- Dự án đường sắt từ cảng Chùa Vẽ đi Nhà máy DAP Đình Vũ; các dự án về thông tin tín hiệu, cầu yếu: Vụ Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam đôn đốc thực hiện.

- Các dự án hợp tác với Trung Quốc: Cục Đường sắt phối hợp Vụ Hợp tác quốc tế triển khai thực hiện.

- Về nghiên cứu tuyến đường sắt từ Hải Phòng ra cảng Lạch Huyện – Cát Hải: Giao Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức nghiên cứu, Vụ Kế hoạch Đầu tư tham mưu quyết định giao nhiệm vụ cho Cục Đường sắt Việt Nam.

3. Về quản lý đầu tư xây dựng

- Cục Đường sắt Việt Nam cần chú ý công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy trình chặt chẽ, từ khi có khối lượng đến công tác nghiệm thu, lên phiếu giá và thực hiện giải ngân ra khỏi Kho bạc Nhà nước. Cục Đường sắt Việt Nam quản lý chặt chẽ các nhà thầu, đặc biệt là trong công tác sử dụng vốn, tránh trường hợp nhà thầu sử dụng vốn từ các dự án đường sắt sang các mục đích khác.

- Về giải phóng mặt bằng: Sau khi có thiết kế cơ sở, Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao cho địa phương thực hiện tiểu dự án giải phóng mặt bằng. Hàng tháng, Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì làm việc với các Ban Quản lý dự án giải phóng mặt bằng của các địa phương để cập nhật tiến độ báo cáo Bộ, đồng thời gửi báo cáo cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương để phối hợp giám sát

- Về các tiêu chuẩn áp dụng đối với các dự án ngành đường sắt: Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ để triển khai xây dựng và áp dụng.

- Các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án nhanh chóng làm việc với các nhà thầu để tính toán chênh lệch giá, kịp thời điều chỉnh dự toán, tổng dự toán đáp ứng nhu cầu giải ngân. Giao Cục Giám định và QLCL CTGT hướng dẫn thủ tục điều chỉnh trượt giá cho các dự án theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

- Chế độ báo cáo: Cục Đường sắt Việt Nam theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện các dự án thuộc ngành, duy trì chế độ báo cáo đúng thời gian quy định và đảm bảo chất lượng.

Định kỳ 06 tháng, Bộ trưởng sẽ có buổi làm việc với Cục Đường sắt Việt Nam để kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- Các Thứ trưởng: Trần Doãn Thọ, Lê Mạnh Hùng (nt-)
- Các đơn vị dự họp;
- Vụ HTQT;
- TCT Đường sắt Việt Nam;
- Lưu: VT, TH (B)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 213/TB-BGTVT ngày 23/05/2008 về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của Cục Đường sắt Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.752

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117