Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 209/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án đường nối tiếp từ Láng – Hòa Lạc vào làng văn hóa các dân tộc Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 209/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 22/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 209/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TIẾP TỪ LÁNG – HÒA LẠC VÀO LÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Ngày 15/5/2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm tình hình triển khai và tiến độ thực hiện dự án đường nối tiếp từ Láng – Hòa Lạc vào Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tham dự gồm có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị: Cục Giám định và QLCL CTGT, Vụ Kế hoạch đầu tư, Ban QLDA Thăng Long và các nhà thầu xây lắp (Công ty CP đầu tư, xây dựng, thương mại và tư vấn Thăng Long, Công ty xây dựng CTGT 829, Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường). Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo và chuyên viên của Ban QLDA Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cùng tham dự.

Sau khi nghe Ban QLDA Thăng Long và các Nhà thầu báo cáo quá trình triển khai thực hiện dự án, các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường thống nhất kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tình hình triển khai thực hiện dự án từ sau cuộc họp giao ban ngày 25/3/2008 đến nay không có tiến triển. Sự phối hợp giữa Ban QLDA Thăng Long với địa phương cũng như các nhà thầu không chặt chẽ để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của dự án (đặc biệt trong công tác GPMB). Bộ GTVT nghiêm khắc phê bình Ban QLDA Thăng Long và các nhà thầu không tích cực và nghiêm túc thực hiện các kết luận của cuộc họp giao ban ngày 25/3/2008. Yêu cầu các đơn vị liên quan cần phải chấn chỉnh để đảm bảo thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ dự án đã đề ra.

II. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Về công tác GPMB: Ban QLDA Thăng Long làm việc với địa phương và Trường sỹ quan Lục quân để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB (trong trường hợp cần thiết báo cáo Bộ GTVT có văn bản gửi UBND tỉnh và Bộ Quốc phòng). Cụ thể như sau:

- Thỏa thuận với chính quyền địa phương có giải pháp hỗ trợ và bảo vệ (cần thiết thuê lực lượng bảo vệ) nhà thầu thi công dứt điểm các đoạn đã bàn giao mặt bằng.

- Thống nhất với Trường sỹ quan Lục quân phương án cụ thể và việc hạ mực nước hồ Đồng Doi để thi công cầu Yên Bài.

- Tiến độ GPMB phần còn lại hoàn thành dứt điểm trong tháng 6/2008.

2. Về thủ tục: Yêu cầu Ban QLDA Thăng Long chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết ngay các nội dung cụ thể sau:

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan (TEDI) khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư dự án, điều chỉnh dự án và Tổng mức đầu tư đối với khối lượng còn lại theo các nghị định, thông tư về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo (điều chỉnh TKKT, dự toán …). Đồng thời, các nhà thầu khẩn trương hoàn chỉnh dự toán của các khối lượng còn lại làm cơ sở điều chỉnh Tổng mức đầu tư. Tiến độ xong trước ngày 31/5/2008;

- Tổ chức thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC xong trước ngày 31/5/2008;

- Thống nhất về nguyên tắc chủ trương điều chỉnh đơn vị thi công gói thầu số 2 (Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường thay thế Công ty xây dựng CTGT 892 thi công phần khối lượng còn lại của gói thầu này). Ban QLDA Thăng Long sớm hoàn thiện các thủ tục thay thế nhà thầu theo nội dung quy định tại Văn bản số 179/BGTVT-CGĐ ngày 09/1/2008 của Bộ GTVT;

- Có văn bản thông báo cho Công ty CPXD số 2 Thăng Long và Ngân hàng nơi công ty này đăng ký mở tài khoản về việc thu hồi khoản tạm ứng hợp đồng gói thầu số 1 (nhưng không thực hiện) lấy kinh phí hoàn trả cho Công ty CP đầu tư, xây dựng, thương mại và tư vấn Thăng Long. Đồng thời, trong thời gian giải quyết nội dung này, chưa trừ khoản tạm ứng nói trên đối với Công ty CP đầu tư, xây dựng, thương mại và tư vấn Thăng Long.

3. Về thi công: Yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị triển khai thi công ngay các vị trí đã có mặt bằng và hoàn thiện phần đường theo hồ sơ thiết kế;

4. Về tiến độ:

- Gói thầu số 1: Phần không vướng mặt bằng hoàn thành trước 30/10/2008;

- Gói thầu số 2: Phần đường hoàn thành trước ngày 31/10/2008 và phần cầu xong trước 30/6/2009;

- Trong trường hợp các nhà thầu không đáp ứng tiến độ nêu trên, Ban QLDA Thăng Long báo cáo Bộ GTVT xem xét để xử lý phạt vi phạm hợp đồng.

5. Các vấn đề khác:

- Đề nghị Ban QLDA Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp giám sát tiến độ dự án (Ban QLDA Thăng Long báo cáo định kỳ 2 tháng/1 lần về tiến độ dự án cho Bộ và Ban QLDA Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam);

- Khi có các vướng mắc trong quá trình thi công, các nhà thầu cần có báo cáo ngay cho Ban QLDA Thăng Long kịp thời xử lý đồng thời gửi Bộ GTVT để theo dõi.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr: Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 209/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án đường nối tiếp từ Láng – Hòa Lạc vào làng văn hóa các dân tộc Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.043
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110