Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 205/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của Cục Đường bộ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 205/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 205/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Ngày 16/5/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của Cục Đường bộ Việt Nam. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Trần Doãn Thọ; đại diện lãnh đạo: Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Cục Giám định và QLCLCTGT, Cục Đường bộ Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác quy hoạch và tiến độ thực hiện các dự án do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng kết luận như sau:

1. Về công tác quy hoạch

- Thống nhất các quy hoạch mà Cục Đường bộ Việt Nam đã nêu, yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo tư vấn sớm hoàn thành các quy hoạch báo cáo Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ theo chương trình công tác của Chính phủ và của Bộ, đảm bảo chất lượng của các quy hoạch. Chú ý hoàn thành sớm quy hoạch đường bộ ven biển Việt Nam.

- Đối với quy hoạch GTVT các địa phương: Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện vai trò quản lý Nhà nước, theo dõi và phối hợp với địa phương trong công tác quản lý quy hoạch, đảm bảo quy hoạch của địa phương phù hợp với quy hoạch chung của ngành.

2. Về tình hình thực hiện các dự án

2.1. Dự án chuẩn bị đầu tư

Cục Đường bộ Việt Nam cần khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để có cơ sở triển khai thực hiện sớm.

- Dự án cầu Hương An: Yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo tư vấn hoàn thành lập dự án trình Bộ GTVT trong tháng 5/2008.

- Các dự án cầu yếu: Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam chuẩn bị dự án để tiếp tục làm việc với JBIC. Đối với một số công trình cấp bách, Vụ Kế hoạch Đầu tư trình Chính phủ bố trí vốn ngân sách hoặc trái phiếu Chính phủ để thực hiện.

Giao Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu mô hình tổ chức quản lý phù hợp với thực tế là dự án có nhiều cầu trải dài trên phạm vi toàn quốc để nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án.

2.2. Đối với các dự án đã khởi công

Cục Đường bộ Việt Nam rà soát lại các dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2008 để tập trung chỉ đạo hoàn thành dứt điểm. Đối với các dự án chuyển tiếp, thực hiện theo kế hoạch, tiến độ đã được phê duyệt.

2.3. Đối với công tác giải phóng mặt bằng

Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các địa phương để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Định kỳ hàng tháng, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Ban Quản lý dự án hoặc trực tiếp tổ chức giao ban với địa phương về công tác giải phóng mặt bằng nhằm rà soát và đề xuất những biện pháp trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án.

3. Về tình hình giải ngân các dự án

Cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều cố gắng và bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên kết giải ngân trong quý I/2008 đạt thấp, Cục Đường bộ Việt Nam cần chỉ đạo quyết liệt để thực hiện tốt kế hoạch giải ngân năm 2008; rà soát, xây dựng kế hoạch giải ngân hàng tháng/quý đối với từng dự án. Phấn đấu giải ngân 6 tháng đầu năm 2008 đạt 40% kế hoạch vốn cả năm.

4. Về việc bàn giao các Ban Quản lý dự án về Cục Đường bộ Việt Nam

Việc bàn giao các Ban Quản lý dự án về Cục Đường bộ Việt Nam là phù hợp với các quy định hiện hành và phải có lộ trình hợp lý. Vì vậy cần kiên trì thực hiện việc chuyển giao các Ban Quản lý dự án về Cục Đường bộ Việt Nam.

- Giao Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương thức tổ chức bộ máy, đảm bảo cho các Ban Quản lý dự án hoạt động bình thường. Ngoài việc thực hiện vai trò quản lý hành chính là cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp đối với các Ban Quản lý dự án, Cục Đường bộ Việt Nam phải thực hiện tốt vai trò chủ đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện, cuối cùng đối với các dự án và hoạt động của các Ban Quản lý dự án.

- Giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng lộ trình thực hiện việc chuyển các dự án về Cục, không làm chậm tiến độ giải ngân của các dự án.

5. Về quản lý đầu tư xây dựng

- Các chủ đầu tư; các Ban Quản lý dự án nhanh chóng làm việc với các nhà thầu để tính toán chênh lệch giá, kịp thời điều chỉnh dự án, tổng dự toán đáp ứng nhu cầu giải ngân. Giao Cục Giám định và QLCL CTGT hướng dẫn thủ tục điều chỉnh trượt giá cho các dự án theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD để triển khai thực hiện.

- Chế độ báo cáo: Giao Cục Đường bộ Việt Nam theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện các dự án, duy trì chế độ báo cáo đúng thời gian quy định và đảm bảo chất lượng.

Định kỳ 06 tháng, Bộ trưởng sẽ có buổi làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam và các chủ đầu tư để kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- Các Thứ trưởng: Ngô Thịnh Đức, Trần Doãn Thọ (-nt-);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH (B)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 205/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của Cục Đường bộ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.262
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66