Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 202/TB-BTC về việc điều chỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 202/TB-BTC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành: 31/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 202/TB-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BỘ TÀI CHÍNH

Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã họp và thống nhất việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác và địa bàn của các đồng chí Lãnh đạo Bộ như sau:

1. Đồng chí Bộ trưởng Vũ Văn Ninh

Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các nhiệm vụ công tác của Bộ và của ngành. Quyết định và giải quyết các vấn đề có tính chất chiến lược, các cơ chế chính sách và các nhiệm vụ công tác lớn của Bộ, ngành.

2. Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Công nghiệp:

Thường trực giúp Bộ trưởng điều hành công tác thường xuyên của cơ quan Bộ hoặc Lãnh đạo cơ quan Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt và ủy quyền.

Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước (bao gồm cả ngân sách quốc phòng, an ninh và ngân sách Đảng), đầu tư phát triển, công tác tổ chức, cán bộ ngành Tài chính, công tác thi đua khen thưởng, công tác nghiên cứu khoa học, báo chí, thông tin, xuất bản, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính và công tác Văn phòng.

Trực tiếp phụ trách: Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ I, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Đầu tư, Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua Khen thưởng, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, Học viện Tài chính và các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ.

Theo dõi, chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách của thành phố Hà Nội, các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh miền núi phía Bắc.

3. Đồng chí Thứ trưởng Trương Chí Trung:

Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác hải quan, thuế, phí và lệ phí, công tác pháp chế.

Trực tiếp phụ trách Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế.

Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách của các tỉnh Tây nguyên và miền Trung (từ tỉnh Thanh hóa đến tỉnh Bình Thuận).

4. Đồng chí Thứ trưởng Trần Xuân Hà:

Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính đối ngoại; tài chính trong lĩnh vực hợp tác và hội nhập quốc tế; chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường dịch vụ tài chính, bảo hiểm, xổ số kiến thiết và các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý giá, kế toán, kiểm toán.

Trực tiếp phụ trách Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý giá, Vụ Tài chính đối ngoại, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ Bảo hiểm, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, các doanh nghiệp thuộc Bộ.

Theo dõi, chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách của các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

5. Đồng chí Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn:

Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về quản lý tài chính khu vực hành chính, sự nghiệp, phát triển công nghệ thông tin và thống kê tài chính nội bộ ngành, công tác quản lý công sản, quản lý dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước, công tác tài chính ngành, thanh tra tài chính (kể cả thanh tra nội bộ ngành).

Trực tiếp phụ trách Kho bạc Nhà nước, Cục Dự trữ quốc gia, Cục Quản lý công sản, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Tài vụ quản trị, Thanh tra Bộ, Dự án cải cách tài chính công.

Theo dõi, chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Việc điều chỉnh phân công công tác của Lãnh đạo Bộ như trên có hiệu lực từ ngày 31/3/2008.

Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ vào phân công Lãnh đạo Bộ tại văn bản này, thực hiện rà soát và điều chỉnh sự tham gia của Lãnh đạo Bộ vào các Ban chỉ đạo, các Ủy ban, … cho phù hợp, báo cáo Bộ để thông báo đến các đơn vị liên quan trong tháng 4/2008.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng xin thông báo để các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, tổ chức triển khai công việc và liên hệ công tác./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TC, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, DTQG khu vực;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Văn phòng ĐU, CĐ, TN, NC Bộ;
- Lưu VT (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 202/TB-BTC về việc điều chỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.375
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69