Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 200/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 200/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 24/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 200/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Ngày 14 tháng 4 năm 2017 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp để triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, thảo luận và cho ý kiến về kế hoạch và đề cương Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các Bộ, cơ quan liên quan. Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo kế hoạch triển khai các công việc của Ban Chỉ đạo, tình hình triển khai thực hiện sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ báo cáo về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương các Bộ đã chuẩn bị tốt nội dung cuộc họp và kết luận như sau:

1. Bộ Tài chính (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) tiếp tục kiện toàn về tổ chức và hoạt động của Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017 và các năm tiếp theo của Ban Chỉ đạo Nhà nước; phối hợp với các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo đề xuất các cuộc họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo; nghiên cứu, đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo ở, địa phương để thống nhất trong triển khai thực hiện.

2. Các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, theo đó nếu có khó khăn, vướng mắc cần chủ động tổng kết, báo cáo xin ý kiến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (như danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, quy hoạch mạng lưới, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập,...).

3. Về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập:

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ Nội vụ hoàn thiện đề cương chi tiết của Đề án, báo cáo Lãnh đạo Chính phủ có văn bản gửi đến các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương yêu cầu báo cáo, cập nhật tình hình và số liệu về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.

Mục tiêu của Đề án là tạo điều kiện để cơ cấu lại các khoản chi ngân sách, giảm đầu mối, giảm biên chế; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của khu vực sự nghiệp công. Đề án cần được nghiên cứu thấu đáo theo từng mục tiêu cụ thể, đúng mục tiêu đề ra.

Giao Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch nghiên cứu, khảo sát tại các Bộ, ngành, địa phương (ưu tiên một số Bộ, địa phương như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,... và lựa chọn một số mô hình tốt). Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ bố trí tham gia các đoàn khảo sát.

Ban Chỉ đạo Nhà nước chỉ đạo sát sao việc xây dựng Đề án, coi Đề án là tiền đề để trình Trung ương về các Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Bộ Nội vụ khẩn trương và chỉ đạo quyết liệt, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ trong triển khai xây dựng Đề án, đẩy nhanh tiến độ để báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ về Đề án vào tháng 8 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, NV, LĐTBXH, TP, GTVT, KHĐT, VHTTDL, KHCN, GDĐT, Y tế
, XD, TTTT, TNMT, NNoPTNT;
- Thành viên BCĐNN về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TCCV, KGVX, TKBT, CN, NN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 200/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.084

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250