Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 200/2006/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 200/2006/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI (SỬ DỤNG VỐN VAY NGÂN HÀNG THẾ GIỚI)

Ngày 30 tháng 11 năm 2006 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp về Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hà Nội (sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới). Tham dự có lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, ý kiến của các Bộ và Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Về công tác quy hoạch:

- UBND thành phố Hà Nội cần rà soát, cập nhật quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998, phù hợp với Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2001 - 2010, trong đó đặc biệt chú ý phát triển giao thông công cộng và các trục vành đai, trục xuyên tâm Thành phố (kể cả xây dựng các tuyến tàu điện ngầm và đường sắt trên cao).

- Bộ Giao thông vận tải phối hợp UBND thành phố Hà Nội sớm hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội giai đoạn đến năm 2020 và triển khai nghiên cứu Đề án phát triển giao thông công cộng Thủ đô Hà Nội theo hướng giảm dần phương tiện giao thông 2 bánh.

2. Về nội dung Dự án:

- Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ liên quan, UBND thành phố Hà Nội rà soát cụ thể các nội dung của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, bảo đảm tính khả thi của Dự án và phù hợp với Đề án Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội giai đoạn đến năm 2020. Đối với hợp phần I của Dự án, trước mắt tập trung đầu tư thí điểm trước 1 tuyến xe buýt nhanh (BRT) từ Kim Mã - Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Llương - Hà Đông - Ba La Bông Đỏ.

- Về nguồn vốn: UBND thành phố Hà Nội chuẩn xác lại tổng mức đầu tư Dự án để làm căn cứ thống nhất với Ngân hàng Thế giới (WB) về nguồn vốn vay. Về cơ chế tài chính của Dự án: đối với phần vốn vay WB, Chính phủ vay để cấp lại cho thành phố; phần vốn đối ứng do thành phố tự cân đối.

- Về Khung chính sách tái định cư của Dự án: cơ bản thống nhất với nội dung Khung chính sách tái định cư của Dự án do UBND thành phố Hà Nội đề xuất. Giao UBND thành phố Hà Nội nghiên cứu bổ sung phương án giải phóng mặt bằng theo hướng mở rộng các tuyến phố trong phạm vi Dự án để chỉnh trang đô thị và thực hiện tái định cư tại chỗ.

Với các nội dung trên, giao UBND thành phố Hà Nội sớm hoàn chỉnh Báo cáo đầu tư (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) Dự án trong tháng 12/2006; Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Giao thông vận tải, Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND tỉnh Hà Tây;
- Ban QLDA phát triển GT đô thị Hà Nội
(địa chỉ: số 44 Yên Phụ, Q.Tây Hồ, T/p Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy;
các Vụ: KTTH, TH, ĐP, QHQT,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 
 


Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 200/2006/TB-VPCP ngày 04/12/2006 về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hà Nội(sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.959

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!