Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 193/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại phiên họp Ủy ban quốc gia phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 193/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 04/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 193/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI PHIÊN HỌP ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM

Ngày 23 tháng 7 năm 2008, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong - Hà Nội, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Tham dự phiên họp có các Thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng thường trực các lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Sau khi nghe báo cáo của các Bộ: Y tế, Lao động - Thương Binh và Xã hội, Công an, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã kết luận như sau:

1. Sáu tháng đầu năm 2008, hoạt động của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm được đẩy mạnh hơn, triển khai thực hiện được những việc lớn như:

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 30 tháng 11 năm 1996 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng soạn thảo và trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW về tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, tạo cơ sở thuận lợi cho công tác phòng, chống ma túy.

- Tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện thí điểm Nghị quyết 16 của Quốc hội về "Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy" tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

- Chỉ đạo tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi, bổ sung) để trình Quốc hội thông qua.

- Đã chỉ đạo và hướng dẫn thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện thí điểm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, bước đầu đã đạt được kết quả khả quan.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm ở các Bộ, ngành, địa phương. Ủy ban Quốc gia tổ chức 14 đoàn và đã phân công các Thành viên đi kiểm tra tại địa phương, nhìn chung các đoàn đã nghiêm túc triển khai kế hoạch kiểm tra và báo cáo kết quả về Ủy ban Quốc gia, chỉ có 2/14 đoàn chưa có báo cáo là Bộ Công an và Ủy ban Dân tộc.

Các đoàn đã kiểm tra hoạt động của các Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp tại địa phương, thăm các cơ sở cai nghiện, cơ sở lao động; có những đoàn kiểm tra đã đến tận thôn bản thăm nơi làm việc, sinh sống của những người sau cai nghiện thành công trở về hòa nhập với cộng đồng, có cuộc sống ổn định, nhiều năm không tái nghiện.

Các đoàn đã có những nhận xét, đánh giá cụ thể những mặt đã làm được, những mặt hạn chế trong chỉ đạo, lồng ghép, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên có một số đoàn kiểm tra chưa sâu, báo cáo của địa phương chưa có sự đánh giá sâu sắc, chưa nêu được cụ thể về số liệu, tình hình và những đề xuất, kiến nghị.

Qua kiểm tra cho thấy hoạt động của một số Ban Chỉ đạo mới chỉ dừng lại ở mức triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà chưa đi sâu vào việc thống kê, tổng kết và đánh giá các mô hình tốt để nhân rộng. Một số tỉnh còn chưa thật sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, chưa thu hút được nguồn lực và sự tham gia của xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân nên hiệu quả chưa cao.

Đánh giá chung, công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm đã thu được những kết quả tích cực, tiếp tục kiềm chế được tốc độ gia tăng lây nhiễm HIV và nghiện hút ma túy. Tuy nhiên, tình hình diễn biến còn rất phức tạp, tiềm ẩn các nguy cơ không thể coi thường, không thể buông lỏng sự chỉ đạo của các cấp.

2. Nhiệm vụ trong thời gian tới:

a) Trong thời gian tới, các đoàn chưa tổ chức kiểm tra tại địa phương phải tổ chức triển khai ngay, kết quả gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2008 để tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

Văn phòng Chính phủ chuẩn bị Kế hoạch phân công các Thành viên Ủy ban Quốc gia tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại các địa phương còn lại vào đầu Quý IV năm 2008. 

b) Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Công an, Lao động  - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ thành lập tổ công tác để đánh giá toàn diện mô hình cai nghiện 3 giai đoạn của tỉnh Tuyên Quang, báo cáo Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trong tháng 10 năm 2008.

c) Bộ Y tế chủ trì cùng các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an và các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá quy mô, hiệu quả, tác dụng...các loại thuốc và các phương pháp hỗ trợ cai nghiện phục hồi tại các Trung tâm cai nghiện và tại cộng đồng trong cả nước, báo cáo Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 30 tháng 12 năm 2008.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Methadone, báo cáo Chính phủ trong tháng 11 năm 2008.

Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại cộng đồng; Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định.

d) Bộ Công an khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 8 năm 2008.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch soạn thảo các văn bản pháp luật cần ban hành để hướng dẫn triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy, trình Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 15 tháng 8 năm 2008.

Bộ Công an và các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy cần khẩn trương xây dựng các đề án, dự án để trình duyệt theo quy định, đúng với mục tiêu, nội dung nêu trong Chương trình.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy họp với các Bộ, ngành chủ trì các Đề án, dự án để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định, báo cáo Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 30 tháng 8 năm 2008.

đ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cùng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an và các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội trong cả nước (về quy mô đầu tư, cơ sở vật chất, nội dung, chất lượng, hiệu quả hoạt động...). Trên cơ sở đó đề xuất cụ thể về điều chỉnh tổ chức mạng lưới, cơ chế, chính sách đầu tư, phân cấp quản lý, chính sách, tổ chức hoạt động...báo cáo Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 30 tháng 9 năm 2008.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương báo cáo Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đề án tổ chức và cơ chế hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội ở xã, phường trước ngày 30 tháng 8 năm 2008.

e) Văn phòng Chính phủ chuẩn bị cuộc họp của Ủy ban Quốc gia do Phó Thủ tướng chủ trì với 10 tỉnh trọng điểm về HIV/AIDS và ma túy vào cuối tháng 9 năm 2008 để bàn các biện pháp, giải pháp thực hiện nhằm kiềm chế việc gia tăng số người nghiện ma túy và nhiễm HIV.

g) Giao Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất về cơ chế, chính sách, phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí...tạo điều kiện cho công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương đảm bảo hiệu quả.

h) Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an khẩn trương xây dựng quy định chế độ và văn bản hướng dẫn định kỳ thống kê, đánh giá tình hình, số liệu...liên quan đến thực trạng diễn biến lây nhiễm HIV/AIDS, nghiện ma túy, tổ chức cai nghiện ma túy, tệ nạn mại dâm, để hướng dẫn các địa phương thống nhất chế độ theo dõi, đánh giá; báo cáo Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 30 tháng 8 năm 2008.

i) Văn phòng Chính phủ nghiên cứu đề xuất kế hoạch tổ chức một số lớp tập huấn tại các khu vực theo hướng gọn nhẹ, đảm bảo chất lượng để nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở các cấp cơ sở.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, các Thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);
- TTg CP, các PTTg CP;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các thành viên UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Thường trực phòng, chống ma túy, Bộ Công an;
- Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế;
- Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: NC, TH, PL, TTĐT,
- Lưu: VT, KGVX (5), Hh 120

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 193/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại phiên họp Ủy ban quốc gia phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.637

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254