Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 192/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 192/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 192/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH VĨNH PHÚC

Ngày 23 tháng 6 năm 2009, tại Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009 và một số đề nghị của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Trong thời gian 11 năm (1997-2008), kể từ khi tái lập, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc đã có chuyển biến vượt bậc, đặc biệt là việc triển khai các dự án trọng điểm, thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có năng lực và đem lại nguồn thu ngân sách lớn cho Tỉnh trong nhiều năm qua. Bình quân tốc độ tăng trưởng đạt 17,03%/năm. Năm 2008, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Vĩnh Phúc đạt 17,77% và thu ngân sách lên tới 9.048 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ nửa cuối năm 2008, diễn biến của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu đã tác động mạnh đối với kinh tế Việt Nam nói chung và đến các địa phương có mô hình kinh tế mở, có cơ cấu đầu tư nước ngoài cao như Vĩnh Phúc nói riêng. Nếu như cuối năm 2008, tốc độ tăng trưởng bắt đầu chậm lại, thì 6 tháng đầu năm 2009, những khó khăn, thách thức đã thể hiện rõ mặc dù tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các nhóm giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

II. VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TỈNH NĂM 2009:

1. Thời gian tới tỉnh vĩnh Phúc cần đánh giá, xác định cơ cấu kinh tế hợp lý, chuyển dịch cơ cấu lao động để phát triển bền vững; đa dạng hoá mặt hàng sản xuất và ngành nghề sản xuất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động để thu hút lao động ở nông thôn; thực hiện tốt công tác quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành cho giai đoạn từ năm 2011 – 2020.

2. Tiếp tục triển khai 5 nhóm giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế đã đề ra trong Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ. Tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, kích cầu đầu tư và tiêu dùng. Cần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, tăng tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

3. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác đào tạo, đa dạng hóa các hình thức dạy nghề, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1 . Về việc xem xét đề nghị của Công ty Toyota Việt Nam tại Văn bản số TMV-081/2009 ngày 08/04/2009 về sự phát triển bền vững của công nghiệp ô tô Việt Nam: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan đề xuất phương án giải quyết theo hướng kích cầu cho các sản phẩm xe nội địa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về hỗ trợ ngân sách Tỉnh năm 2009 do bị hụt thu trên địa bàn: giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình chung của cả nước, đề xuất phương án xử lý, theo nguyên tắc bảo đảm nhiệm vụ chi theo Nghị quyết của Quốc hội và khả năng của Ngân sách nhà nước năm 2009.

3. Về việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng ký túc xá cho học sinh và sinh viên: Tỉnh lập dự án, chủ động làm việc với Bộ Xây dựng và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính bố trí vốn để thực hiện.

Về việc xây dựng nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp, công nhân các khu công nghiệp: Tỉnh thực hiện theo Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động các khu công nghiệp và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

4. Về việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng giao thông nông thôn ở 17 xã nghèo, khó khăn: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ liên quan xem xét cụ thể, nếu các dự án có đủ điều kiện thì bố trí vào danh mục đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về việc sử dụng nguồn kinh phí làm lương để đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế: đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh tính toán kỹ lưỡng bảo đảm nguồn vốn thực hiện cải cách tiền lương.

6. Về đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại Khu Công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc: Tỉnh chủ động lập dự án, trong đó cân nhắc lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, gửi Bộ Xây dựng xem xét, bảo đảm phù hợp Quy hoạch xử lý chất thải rắn của Vùng.

7. Về việc lập dự án đầu tư các công trình kè sông Lô, sông Hồng đoạn qua Vĩnh Phúc: đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh lập dự án và trình duyệt theo quy định. Trước mắt xử lý các đoạn đê, kè cấp bách, bảo đảm an toàn phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2009 và các năm tiếp theo.

8. Đối với việc chỉ định thầu các dự án cấp bách trên địa bàn: Tỉnh rà soát, lên danh sách các công trình, dự án cấp bách, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương;
- TU, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, ĐP (5), Nh (31b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 192/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.298

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178