Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 19/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 19/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2007 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

Ngày 08 và 09/1/2007, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2007. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chủ trì Hội nghị. Tham sự có các đồng chí thành viên Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lãnh đạo một số cơ quan Trung ương.

Hội nghị đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 01/2006/NQ-CP ngày 16/1/2006 và dự thảo Nghị quyết Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007; Bộ trưởng Bộ Thương mại trình bày Báo cáo về những giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững sau khi gia nhập WTO; Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo kiểm điểm về công tác cải cách hành chính 2006 và dự kiến chương trình cải cách hành chính sắp tới; Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày Báo cáo kiểm điểm thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố và bộ, ngành Trung ương đã thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận Hội nghị như sau:

Hội nghị nhất trí cao với đánh giá của Chính phủ về thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hộ năm 2006. Đây là năm đầu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2006 - 2010. Thành tựu của năm 2006 là kết quả của 20 năm đổi mới của Đảng và Nhà nước ta trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, cải cách hành chính, chống tham nhũng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại...; đã tạo nên thế và lực mới, thời cơ, thuận lợi và niềm tin mới cho đất nước ta, dân tộc ta.

Năm 2007, phải triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quốc của Quốc hội đã đề ra, trong đó cần xác định trọng tâm chỉ đạo điểu hành của Chính phủ là phấn đấu để đạt tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao hơn, chất lượng, hiệu quả hơn; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, coi đây là một động lực để phát triển kinh tế - xã hội và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiềm chế, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP ở mức cao và bền vững:

1. Các Bộ, ngành, địa phương và từng tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần có chương trình hành động cụ thể, thiết thực và triển khai thực hiện tốt các kế hoạch về đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu của ngành, địa phương và đơn vị mình. Ngay từ Quý I/2007, phải phấn đấu GDP tăng khoảng 8%, các quý sau, phấn đấu đạt cao hơn quý trước để tạo khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 8,2-8,5%.

Các Bộ, ngành, địa phương cần rà soát lại tất cả các cơ chế, chính sách nhằm thu hút mạnh mẽ đầu tư từ các thành phần kinh tế, phấn đấu đầu tư toàn xã hội chiếm tỷ trọng cao hơn 40% GDP; chỉ đạo mạnh để tranh thủ mùa khô triển khai sớm các dự án xây dựng cơ bản trọng điểm (nhất các dự án nhóm A); đổi mới thủ tục phê duyệt dự án và khắc phục những nguyên nhân làm chậm tiến độ công trình.

Vấn đề quy hoạch, nhất là các dự án lớn về hạ tầng, là yếu tố quyết định và có ý nghĩa lớn đối với đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Các Bộ, ngành, địa phương cần rà soát lại quy hoạch, bảo đảm quy hoạch phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương trong từng thời kỳ, không để quy hoạch treo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì việc xây dựng các cơ chế và biện pháp thu hút vốn đầu tư theo hình thức ODA, FDI, BOT, BT... để đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Trước mắt cho việc xây dựng đường sắt cao tốc, đường bộ cao tốc Bắc - Nam, các bến cảng, sân bay, đường trục cáp thông tin dưới biển và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu, rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản hiện hành về thực hiện Luật Đất đai để tạo cơ chế thuận lợi hơn cho các giao dịch về đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, trên tinh thần tăng cường phân cấp mạnh cho địa phương; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị định về đấu thầu trong hoạt động khoáng sản.

Các doanh nghiệp nhà nước cần chủ động đầu tư trên cơ sở nguồn vốn tự có và huy động vốn ở thị trường chứng khoán, không quá trông chờ vốn từ ngân sách nhà nước hay từ vay ưu đãi. Vốn ngân sách dành để đầu tư ở các địa phương, nguồn vốn này phải được quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí. Các địa phương cần đầu tư có trọng điểm, không dàn trải và dành một phần để trả nợ đã ứng trước.

2. Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Ngân hàng Nhà nước phối hợp chỉ đạo thực hiện các giải pháp để ổn định được giá cả, tỷ giá và giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế. Về nguyên tắc, giá cả hàng hoá phải mang yếu tố thị trường, nhưng cần tăng cường kiểm soát bảo đảm bình ổn giá các loại vật tư, hàng hoá quan trọng. Vừa qua, giá điện đã được điều chỉnh, sắp tới, giá xăng, dầu cũng sẽ được điều chỉnh theo giá thị trường. Các Bộ, ngành phải có cơ chế kiểm soát, quản lý được các mặt hàng cơ bản như xăng dầu, xi măng, sắt thép, thuốc chữa bệnh...; bảo đảm hàng tiêu dùng, nhất là lương thực, thực phẩm cho nhân dân. Tổ điều hành thị trường gồm Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian qua hoạt động khá hiệu quả, cần phát huy và tăng cường hơn nữa công tác này trong việc kiểm soát giá cả, ổn định giá của các mặt hàng chiến lược, vật tư thiết yếu cho sản xuất và đời sống trên cơ sở giảm giá thành sản xuất và chi phí lưu thông; kịp thời đề xuất việc điều chỉnh giá và cho phép nhập khẩu khi cần thiết; có biện pháp chỉ đạo cụ thể về dự trữ nguồn hàng, mạng lưới phân phối, chống đầu cơ, buôn lậu và gian lận thương mại, bảo đảm đầy đủ hàng hoá phục vụ nhân dân, nhất là không để biến động lớn về giá cả trong dịp Tết Nguyên đán.

Thị trường chứng khoán thời gian gần đây có nhiều khởi sắc, sôi động hơn, nhưng cũng xuất hiện một số biểu hiện không lành mạnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính cần tăng cường các biện pháp quản lý và kiểm soát theo hướng tạo điều kiện để hoạt động thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ hơn, bảo đảm lành mạnh, đúng hướng.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì trong việc đề ra chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là thu hút đầu tư cho cơ sở hạ tầng, cho công tác khuyến nông, khuyến nông và khoa học, công nghệ.

Trước mắt, nông dân nhiều nơi đang gặp khó khăn trong việc sản xuất hàng hoá, sức cạnh tranh yếu, thiếu thốn, phải đi vay nặng lãi. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo triển khai mạnh việc cho nông dân vay vốn để sản xuất.

Các địa phương phải gắn việc thu hồi đất với việc tái định cư, giải quyết việc làm cho nhân dân; cần nghiên cứu giảm nhẹ việc đóng góp của dân trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn (làm đường, trường học...). Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu chế độ thu thuỷ lợi phí theo hướng giảm thất thoát, giảm chi phí cho nông dân.

Phải ngăn chặn bằng đựơc dịch cúm gia cầm, tránh để lây sang người. Chỉ đạo quyết liệt việc phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá ở cây lúa, phòng, chống dịch lở mồm, long móng ở gia súc; tập trung chống hạn cho lúa và hoa màu, có phương án sử dụng nước hợp lý bảo đảm nước cho vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu.

4. Về các vấn đề xã hội:

Cần tập trung chỉ đạo kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông kéo dài. Bộ Công an và các địa phương cần tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trong dịp Tết. Từng địa phương cần có chương trình hành động về kiềm chế và giảm tai nạn giao thông.

Bộ Giao thông vận Tải, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia phải xây dựng ngay đề án giảm thiểu tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông đô thị. Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tăng cường giáo dục nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện, quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép lái xe... Nghiên cứu sửa đổi Nghị định 152/CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác nhằm tăng hơn mức xử phạt hành chính để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật lệ giao thông.

Các vấn đề xã hội khác như dạy nghề, giáo dục, y tế cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung thêm các giải pháp, chế tài cụ thể và cụ thể thành các văn bản pháp quy để thực hiện.

Đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo: năm 2007 phấn đấu giảm thêm được 3% hộ nghèo. Để xoá đói, giảm nghèo bền vững, phải coi trọng vấn đề tạo công ăn việc làm cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, hỗ trợ gia định có nhà cửa bị sập, tàu thuyền bị chìm, doanh nghiệp bị thiệt hại lớn...

II. VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

Mặc dù được xác định là khâu đột phá của cải cách hành chính, nhưng hiện nay thủ tục hành chính rườm rà, phiền phức, chậm được rà soát, điều chỉnh. Một bộ phận cán bộ, công chức kém năng lực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi đến các cơ quan công quyền làm thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép... Đây là một nguyên nhân làm cản trở phát triển kinh tế - xã hội, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Để tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính năm 2007, cần tập trung rà soát thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất tốt. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương tập trung rà soát, công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách, chú ý các thủ tục liên quan đến quyền, nghĩa vụ của dân và các thủ tục về quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước với nhau. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Quyết định số 30/QĐ-TTg , tháng 1 năm 2007). Tại Đề án này, Thủ tướng Chính phủ đã giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; định rõ sản phẩm công việc và thời gian phải hoàn thành. Căn cứ nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại từng tiêu đề án, các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch thực hiện; tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trước mắt, ngay trong Quý I năm 2007, các Bộ cần rà soát để sửa ngay một số thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi  nhất cho nhân dân và doanh nghiệp, cụ thể là:

1, Bộ Kế hoạch và đầu tư: thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục phá sản doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, giảm bớt các giấy phép con, quy trình thẩm định các dự án quốc tế...

2, Bộ Tài nguyên và Môi trường: thủ tục về quản lý, sử dụng đất đai, thế chấp, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất; thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản; phối hợp với Bộ Tài chính khắc phục những bất hợp lý trong quy định về thuế sử dụng đất, việc khấu trừ thuế chuyển quyền sử dụng đất.

3, Bộ Xây dựng: thủ tục về quy hoạch  xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, phê duyệt dự án xây dựng, trình tự thủ tục lập dự án , thẩm định dự án, đấu thầu...; sử dụng nhà công vụ, nhà công sở; chính sách nhà ở, nhà thuộc sở hữu nhà nước, nhà bán cho Việt kiều.

4, Bộ Tài chính: tiêu chí phân bổ ngân sách, thủ tục để hoàn thuế giá trị gia tăng, khoán thuế doanh thu, thủ tục hải quan, thu thuế, nộp thuế, chính sách, chế độ sử dụng xe ô tô.

5, Bộ Tư pháp: thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng, chứng thực.

6, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an: các thủ tục liên quan đến cấp hộ chiếu, visa.

7, Bộ Công an: thủ tục đăng ký phương tiện giao thông ; các thủ tục, giấy tờ ăn theo hộ khẩu.

8, Bộ Giao thông vận tải: việc đăng kiểm phương tiện giao thông; việc sát hạch cấp giấy phép lái xe.

9, Bộ Giáo dục và Đào tạo: quy chế tự chủ của các trường đại học, cao đẳng; điều kiện thành lập các trường, thủ tục cho học sinh đi học đại học trong nước và nước ngoài.

10, Bộ Y tế: thủ tục khám chữa bệnh và chi trả bằng bảo hiểm y tế; thủ tục mở cơ sở y dược tư nhân.

11, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội: thủ tục đưa lao động đi làm ở nước ngoài.

12, Thanh tra Chính phủ: nghiên cứu cải tiến quy trình và các thủ tục liên quan đến công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; tránh hiện tượng thanh tra chồng chéo, cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

13, Đồng thời với cải cách thủ tục hành chính, các bộ, ngành, địa phương cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho cán bộ, công chức, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước.

III. Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

1. Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này, các bộ, ngành và địa phương cần tổ chức thực hiện nghiêm. Trong phòng chống tham nhũng, phải lấy công tác phòng ngừa là chính. trong phòng ngừa thì công khai minh bạch là yêu cầu quan trọng. Thanh tra Chính phủ khẩn trương trình Chính phủ ban hành các văn bản quy định hướng dẫn về việc phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng. Các Bộ, nghành địa phương phải có quy định cụ thể về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong  cơ quan, địa phương mình, nhất là thực hiện công khai, minh bạch.

2, Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và kiểm tra việc thực hiện những quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); kiểm điểm những mặt đã làm được để phát huy, những mặt chưa làm được để uốn nắn, khắc phục kịp thời.

3. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thực hiện việc chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng; không làm thay các cơ quan chức năng khác. Chính phủ đã có Nghị quyết về thành lập Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sắp tới Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo Trug ương sẽ có văn bản cụ thể về việc này.

4. Ở cả Trung ương và địa phưong phải tập trung xác định và chỉ đạo, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng đã phát hiện. Trước hết, Bộ Công an tập trung lực lượng trong việc điều tra, củng cố chứng cứ để sớm đưa ra xét xử công khai, nghiêm minh theo pháp luật các vụ án đã khởi tố. Khi điều tra, phải làm đến nơi đến chốn, không để kéo dài hoặc thổi phồng sự việc. Có như vậy mới củng cố được lòng tin của nhân dân đối với quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta.

5. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Các cấp, các ngành khi quyết định đầu tư phải xem xét kỹ lưỡng từ chủ trương đầu tư, tránh việc đầu tư không hiệu quả; tiết kiệm chi ngân sách trong việc mua sắm phương tiện, thiết bị, hạn chế việc tiếp khách và không dùng rượu ngoại để tiếp khách.

Về sử dụng nhà đất: trong 6 tháng đầu năm 2007, các Bộ, địa phương phải rà soát lại việc sử dụng đất đai và nhà thuộc sở hữu Nhà nước, nhà công sở, nhà công vụ. Kiên quyết thu hồi lại nhà, đất sử dụng không đúng mục đích, cho thuê để hưởng lợi cục bộ cá nhân, gây lãng phí, tiêu cực. Trước mắt, tiến hành kiểm tra việc sử dụng nhà, đất của cơ quan nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X), cần xây dựng nhanh các văn bản pháp quy, đề án có liên quan. Các bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ phải phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc này.

Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung lo Tết Nguyên đán cho nhân dân thật tốt, nhất là cho người nghèo, vùng nghèo. Không để tình trạnh nhân dân thiếu lương thực, thực phẩm ăn Tết. Chỉ đạo tổ chức vui Tết tiết kiệm, an toàn và lành mạnh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, địa phương và cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPBCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
 thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các BCĐ: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Website Chính phủ,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu Văn thư, TH (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 
 


Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 19/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.668
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6