Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 187/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 187/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BẠC LIÊU

Ngày 19 tháng 6 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện một số công trình trọng điểm trên địa bàn Tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo của các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo, ý kiến của của các Bộ, Phó Thủ tướng đã có ý kiến kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 5 tháng đầu năm 2009, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Bạc Liêu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu đều tăng khá; công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm, đời sống nhân dân từng bước được ổn định. Tuy vậy, hiện nay nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về vốn, về cơ chế, chính sách cho sản xuất kinh doanh để đẩy mạnh phát triển kinh tế; đồng thời tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đã đề ra.

2. Tập trung lực lượng rà lại các chỉ tiêu kế hoạch trong các Nghị quyết của Tỉnh đã đề ra; từ đó phân tích đánh giá đúng mức những kết quả đã đạt được để tiếp tục phát huy và tìm ra nguyên nhân những tồn tại yếu kém cần khắc phục kịp thời, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, chuẩn bị thật tốt các điều kiện cần thiết để tiến tới đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tới.

3. Nghiên cứu xây dựng định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong 5 năm, 10 năm tới phù hợp với chiến lược chung của cả nước và đặc thù của địa phương với các giải pháp thiết thực để huy động tốt mọi tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và của hệ thống chính trị vào phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

II. MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về đầu tư tuyến đường Giá Rai - Gành Hào và tuyến đường Vĩnh Mỹ - Phước Long: đồng ý chủ trương đưa vào danh mục các công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn II; Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để thực hiện theo đúng quy định.

2. Đồng ý bổ sung 07 tuyến đường đến trung tâm xã chưa có đường ôtô vào danh mục sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ; trên cơ sở đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn thực hiện dự án theo tiến độ.

3. Về dự án tuyến đường Phủ thờ Bác - Vĩnh Hưng: đồng ý tạm ứng 30 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách trung ương kế hoạch 2010 - 2011 để triển khai thực hiện. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

4. Đối với dự án cấp nước và vệ sinh môi trường thị xã Bạc Liêu: đồng ý bố trí đủ vốn đối ứng cho hợp phần thoát nước của Dự án, Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xử lý cụ thể;

Về vốn đối ứng của hợp phần cấp nước: Tỉnh sử dụng nguồn vốn tín dụng theo quy định tại Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ.

5. Về dự án tuyến đường Cầu Sập - Ninh Qưới: đồng ý bố trí đủ vốn đối ứng cho Dự án; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

6. Về dự án kè hai bên bờ sông Bạc Liêu - Cà Mau (đoạn qua thị xã Bạc Liêu): đồng ý về chủ trương, Tỉnh lập dự án đầu tư và trình duyệt theo quy định; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, tìm nguồn vốn hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện sau khi Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các Phó TTg;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐP (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 187/TB-VPCP ngày 26/06/2009 về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.439

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!