Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 185/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 185/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 185/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Ngày 25 tháng 9 năm 2007, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã nghe Đài Truyền Hình Việt Nam báo cáo Đề án thí điểm đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam. Tham dự buổi làm việc của Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Tuyên giáo Trung ương. Sau khi nghe Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam báo cáo và đại diện các cơ quan phát biểu ý kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan đưa những kiến nghị của Đài truyền hình Việt Nam vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2003 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam để trình Chính phủ xem xét, thông qua.

2. Đài truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế tài chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới nói trên, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ban hành.

3. Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị các điều kiện về vốn, tài sản, nguồn nhân lực để thành lập các công ty như đề nghị của Đài khi Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài truyền hình Việt Nam thay thế Nghị định số 96/2003/NĐ-CP được Chính phủ ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Lao động -TBXH, Kế hoạch và Dầu tư,
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
Các vụ: TH, VX, TCCB, KTTH;
- Lưu: Văn Thư, ĐMDN (05).32

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 185/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.043
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.168.65