Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 184/2006/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 25/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 184/2006/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI BUỔI HỌP BÀN VỀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN KHÔI PHỤC CẢI TẠO QUỐC LỘ 70 (KM 0 - KM 188) VÀ TUYẾN NỐI QUỐC LỘ 70 VỚI QUỐC LỘ 32C QUA CẦU HẠ HÒA

Ngày 19 tháng 10 năm 2006 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã họp bàn với lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ.

Sau khi nghe đồng chí Ngô Thịnh Đức, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải báo cáo quá trình triển khai Dự án khôi phục cải tạo quốc lộ 70 (Km 0 - Km 188) và tuyến nối quốc lộ 32C với quốc lộ 70 qua cầu Hạ Hòa; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã kết luận như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải chọn phương án, với tổng mức đầu tư là 984 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư (tại Văn bản số 405/TTg-CN ngày 13 tháng 3 năm 2006).

2. Cho phép tách Dự án trên thành 2 dự án thành phần:

a) Quốc lộ 70 (đoạn Km 0 - Km 188), tổng mức đầu tư là 776 tỷ đồng;

b) Đường nối tuyến quốc lộ 32C với quốc lộ 70 và xây dựng Cầu Hạ Hòa, tổng mức đầu tư là 208 tỷ đồng.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư Dự án thành phần 1: khôi phục cải tạo quốc lộ 70 (đoạn Km 0 - Km 188).

4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư Dự án thành phần 2: đường nối tuyến quốc lộ 32C với quốc lộ 70 và xây dựng Cầu Hạ Hòa.

5. Đồng ý cho phép Bộ Giao thông vận tải chỉ định Tổng Công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) là tư vấn khảo sát, lập Hồ sơ thết kế kỹ thuật và Hồ sơ mời thầu Dự án khôi phục cải tạo quốc lộ 70 (đoạn Km 0 - Km 188).

6. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của Dự án; tạo điều kiện cho các nhà thầu khai thác đá tại các mỏ do địa phương quản lý.

7. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản.

8. Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan và địa  phương liên quan để thực hiện Dự án; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình. Thời gian hoàn thành Dự án chậm nhất vào cuối năm 2008. Kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ biết, thực hiện./.

 

  
Nơi nhận:
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính,
  Kế hoạch và Đầu tư,
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh: Lào Cai,
  Yên Bái, Phú Thọ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,
  các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Lưu: VT, ĐP.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 
 


Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 184/2006/TB-VPCP ngày 25/10/2006 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi họp bàn về triển khai Dự án khôi phục cải tạo quốc lộ 70 (Km 0 - Km 188) và tuyến nối quốc lộ 70 với quốc lộ 32C qua cầu Hạ Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.649

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!