Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 183/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 183/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 23/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 183/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT HAI NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 157/2007/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

Ngày 16 tháng 6 năm 2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị theo hình thức trực tuyến thông qua bốn điểm cầu truyền hình đặt tại các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ để sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Chính phủ, đại diện các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh, đại điện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, sở Lao động - Thương binh và Xã hội, sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố; đại điện một số trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố, đại diện hộ gia đình và học sinh, sinh viên.

Sau khi nghe Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày báo cáo, ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến kết luận như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ 02 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

- Chương trình tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên (Chương trình) do Thủ tướng Chính phủ triển khai cách đây hai năm đã thực sự đi vào cuộc sống, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm cơ hội học hành có chất lượng cao cho thanh, thiếu niên Việt Nam. Trong hai năm đã có trên 1,3 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn từ Chương trình với tổng số tiền vay lên tới 13.669 tỷ đồng. Từ khi Chương trình được triển khai, chưa có một trường hợp học sinh, sinh viên nào đỗ đại học, cao đẳng, trung học phải bỏ học vì thiếu tiền đóng học phí. Đó là những kết quả mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, đáng được biểu dương, khen ngợi.

- Là một Chương trình tín dụng được triển khai với khối lượng tín dụng và số lượng người vay lớn, trải rộng khắp toàn quốc nhưng đây là một Chương trình rất thành công với tỷ lệ sai sót rất nhỏ: Số cho vay sai đối tượng chỉ chiếm 0,07% trên tổng số hộ vay vốn, với số tiền cho vay sai chỉ chiếm 0,004% trên tổng số tiền cho vay. Đạt được kết quả trên là do công tác bình xét cho vay được thực hiện một cách công khai, minh bạch thông qua hoạt động hiệu quả của số lượng lớn hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh các sai sót, thu hồi các khoản vay sai.

- Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực thái độ làm việc nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chính quyền địa phương các cấp, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội, hội viên các Hội đoàn thể, hội viên các tổ tiết kiệm và vay vốn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên trong thời gian tới, yêu cầu:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội:

- Trên cơ sở kết quả sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình, trước ngày 10 tháng 7 năm 2009 ban hành các hướng dẫn cụ thể về việc triền khai Chương trình cho năm học 2009-2010;

- Có hướng dẫn tuyên truyền về Chương trình, phổ biến các văn bản về Chương trình trên Website của các Bộ và của Ngân hàng Chính sách xã hội.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, trên cơ sở các tư liệu về 2 năm triển khai Chương trình, xây dựng phần tư liệu (dài khoảng 15 phút) về Chương rình, để thực hiện tuyên truyền trên Đài truyền hình Việt Nam và đài truyền hình các địa phương trước 15 tháng 7 năm

2009.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn sẽ được Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới và Chương trình này để rà soát các chính sách, đối tượng thụ hưởng, trên cơ sở đó ban hành hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành (trước ngày 15 tháng 7 năm 2009) qui định về đối tượng thụ hưởng ưu đãi, đảm bảo mỗi đối tượng chỉ thụ hưởng một trong hai chương trình ưu đãi của Chính phủ.

4. Bộ Tài chính:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ vào mức trượt giá và sự thay đổi mức học phí, trước ngày 30 tháng 7 năm 2009 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án thay đổi mức cho vay của Chương trình.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cân đối, bố trí đủ vốn cho Chương rình theo quy định tại Quyết đinh số 319/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/QĐ-TTg

5. Ngân hàng Chính sách xã hội:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, trên cơ sở kết quả sơ kết tại các địa phương rà soát việc trả nợ vay, trước ngày 15 tháng 8 năm 2009 ban hành Quy định về Qui trình thu hồi vốn vay để có thể áp dụng cho năm học mới 2009 -2010.

- Trong tháng 9 năm 2009, có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn cho vay học kỳ I năm học 2009-2010 và dự kiến nhu cầu vốn cho vay học kỳ II.

- Trong tháng 12 năm 2009, chủ trì thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra 9 tỉnh, thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trước ngày 15 tháng 8 năm 2009, ban hành Quy chế về cung cấp thông tin, trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan liên quan, tổ chức, cá nhân trong việc cập nhật và khai thác thông tin. Từ năm học 2009 -2010 sẽ thực hiện việc ứng dụng phần mềm vào việc cập nhật và cung cấp thông tin để các cơ quan liên quan, tổ chức, cá nhân có đầy đủ thông tin về Chương rình, việc cho vay, quá trình sử dụng và thu hồi khoản vay.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương:

- Gửi thông báo cho các trường, các trung tâm thuộc khối dạy nghề trên địa bàn các thông tin về Chương rình nhằm tăng số đối tượng học sinh học nghề được vay vốn từ Chương trình.

- Trước ngày 30 tháng 7 năm 2009 thực hiện sơ kết việc thực hiện Chương trình năm học vừa qua. Nội dung sơ kết cần yêu cầu các cá nhân, đơn vị có sai sót làm các cam kết không tái phạm; tiến hành khen thưởng các xã, các tổ chức Hội đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, các cá nhân đã có thành tích đóng góp tích cực cho việc triển khai Chương trình.

7. Đồng ý việc kéo dài thời gian trả nợ và được miễn lãi tiền vay trong thời gian tại ngũ đối với học sinh, sinh viên vay vốn sau khi tốt nghiệp đi nghĩa vụ quân sự. Giao Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, trước ngày 15 tháng 7 năm 2009 có hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thuộc TW;
- Các Bộ: TC, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, KH&ĐT, Thông tin & TT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Đài truyền hình Việt Nam;
- Đài tiếng nói Việt Nam;
- VPCP, BTCN, các PCN, các Vụ TH, TKBT, KGVX, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu Văn thư, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 183/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.468

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123