Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 1797/TB-LĐTBXH kết luận của Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền tại cuộc họp giao ban với Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1797/TB-LĐTBXH Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 01/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1797/TB-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG PHẠM THỊ HẢI CHUYỀN TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN VỚI LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

Ngày 16 tháng 5 năm 2012, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đã chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Bộ với Lãnh đạo các đơn vị về tình hình và kết quả thực hiện chương trình công tác các tháng đầu năm, bàn triển khai nhiệm vụ công tác các tháng 5, 6 năm 2012.

Sau khi nghe đng chí Chánh Văn phòng báo cáo vcông tác chỉ đạo điều hành các tháng đầu năm, dự kiến nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, 6 năm 2012, phát biểu của các đng chí Lãnh đạo Bộ và ý kiến của Lãnh đạo các đơn vị, Bộ trưởng đã kết luận như sau:

Thống nhất với báo cáo tổng hợp của Văn phòng Bộ. Bộ đánh giá cao sự nỗ lực, cgắng của các đơn vị trong việc thực hin nhim vụ được giao. Tuy nhiên, nhiệm vụ công tác các tháng 5, 6 năm 2012 còn nặng nề, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chưa hoàn thành kế hoạch đề ra. Để hoàn thành nhiệm vụ công tác tháng 5, 6 năm 2012 và các tháng cuối năm, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Cục Người có công chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ; báo cáo Bộ kết quả kiểm tra, rà soát h sơ chất độc hóa học tại các địa phương. Chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn khi Pháp lệnh Ưu đãi Người có công được thông qua. Phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị đón tiếp chu đáo Đoàn Người có công các địa phương về thăm Bộ.

2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát lại kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó tập trung hoàn thiện dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội.

3. Vụ Tchức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ (thay thế Nghị định 186); Đán tăng nội dung, thời lượng phát sóng chương trình Truyền hình trẻ em để thông tin các lĩnh vực công tác của ngành; Phối hợp với các trường nghề kiện toàn tchức bộ máy.

4. Tổng cục Dạy nghề tập trung chỉ đạo trin khai chặt chẽ; hiệu quả Đán dạy nghề cho lao động nông thôn; chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bkhẩn trương tiến hành thanh tra, hướng dẫn các địa phương thanh tra việc thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg về dạy nghề cho lao động nông thôn; chuẩn bị nội dung liên quan đến dạy nghề cho lao động nông thôn, những vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất sửa đi; Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 (Nghị định số 49/2010/NĐ-CP); chuẩn bị Báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề, đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề mới phát sinh.

5. Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội khẩn trương xây dựng, hoàn thành các đề án, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Người khuyết tật, Đán phát huy người cao tuổi, Quy hoạch mạng lưới bảo trợ xã hội, Đề án Đổi mới công tác cai nghiện.

6. Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét, sớm trình Bộ phê kế hoạch sửa chữa, nâng cấp Nhà khách, Nhà ăn, trang bị các điều kiện làm việc cần thiết cho Văn phòng Bộ, Viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng.

7. Vụ Hợp tác quốc tế chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ kiểm soát chặt chẽ các đoàn ra; đặc biệt lưu ý sắp xếp, bố trí hợp lý chương trình công tác tại nước ngoài của các đng chí Lãnh đạo Bộ.

8. Vin Chỉnh hình, phục hồi chức năng thành lập Hội đng kiểm tra, phối hợp với Thanh tra Bộ kiểm tra, xử lý nghiêm nếu có hành vi vi phạm quy định liên quan vụ việc báo chí nêu gần đây trong việc chữa trị, điều chuyển bệnh nhân.

9. Các Báo, Tạp chí bám sát nhiệm vụ, kế hoạch của Bộ, ngành, kịp thời thông tin, tuyên truyền đến người dân, tchức, doanh nghiệp, đặc biệt là các hoạt động Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh liệt sỹ.

10. Các trường mới chuyển về Bộ (Trường Cao đng nghề Kỹ thuật công nghệ; Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất; Trường Cao đng sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long) chủ động xây dựng phát triển kế hoạch phát triển 5 năm; chú trọng phát trin đội ngũ giáo viên và chất lượng đào tạo của trường.

11. Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt các hoạt động trong Tháng Hành động vì trẻ em.

12. Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII sẽ diễn ra từ ngày 21/5 đến ngày 21/6/2012. Bộ trưởng yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị các báo cáo giải trình về tình hình quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2011, việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về Bình đẳng giới năm 2011, vdự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đã được phân công; chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện nhim vụ công tác, các nội dung dư luận quan tâm của từng lĩnh vực công tác phụ trách, báo cáo Bộ trưởng. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị hạn chế đi công tác, tập trung theo dõi, giải quyết kiến nghị của ctri, trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội đầy đủ, đúng thời hạn.

13. Các Đảng bộ, Chi bộ, Cấp ủy và Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc trin khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Bộ thông báo để các đơn vị biết và phối hp tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- VPĐU, CĐ, Đoàn TNCSHCM;
-
Chánh Văn phòng, các PVP;
- TTTT (để đăng eMolisa);
- Lưu VT
, TKTH.

TL.BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đào Hồng Lan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 1797/TB-LĐTBXH kết luận của Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền tại cuộc họp giao ban với Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.620
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154