Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 178/2006/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về Đề án Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện VI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 178/2006/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178/2006/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG VỀ ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VÀ QUY HOẠCH ĐIỆN VI

Ngày 26 tháng 9 năm 2006, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp bàn về Đề án Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và Đề án Quy hoạch điện VI. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Công nghiệp báo cáo các Đề án nêu trên, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng kết luận như sau:

1. Đề án Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia:

a) Nhận xét chung: Đề án đã được Bộ Công nghiệp chỉ đạo soạn thảo công phu, có hệ thống: Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan đã họp, thảo luận và cho ý kiến; Bộ Công nghiệp đã tiếp thu, hoàn chỉnh để báo cáo Bộ Chính trị. Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp cần tiếp tục chỉ đạo hoàn chỉnh nâng cao chất lượng và tính khả thi của bản Đề án nhằm đáp ứng nhu yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển, cụ thể là:

- Thống nhất tên gọi Đề án: Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia;

- Đề án Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia phải sát với nhu cầu tăng trưởng kinh tế, chính sách tiết kiệm năng lượng;

- Đề án Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia phải phân kỳ phù hợp với Chiến lược phát triển ngành điện lực, ngành dầu khí (Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt) và ngành than (Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); xem xét cơ cấu và tính hợp lý trong phát triển các dạng năng lượng, bảo đảm nguyên tắc phát triển gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm hiệu suất sử dụng năng lượng có hiệu quả;

- Chuẩn xác phương pháp tính toán, bảo đảm tính khoa học và dự báo cho sát với thực tế;

- Đề ra các giải pháp mang tính chiến lược và các giải pháp cho từng giai đoạn để triển khai thực hiện một cách quyết liệt, sát thực tế hơn; giá mua bán điện phải sát thị trường, hấp dẫn hơn nhằm kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước tích cực tham gia đầu tư phát triển các nhà máy điện truyền thống và các dạng năng lượng mới;

- Phương án tài chính cần cụ thể và thiết thực hơn.

b) Kế hoạch thực hiện: Bộ Công nghiệp chỉ đạo tiếp thu ý kiến nêu trên và ý kiến của các Bộ, ngành, hoàn chỉnh bản Dự thảo gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan để báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trong tháng 11 năm 2006, trình Bộ Chính trị trong tháng 12 năm 2006.

2. Đề án Quy hoạch điện VI

Bộ Công nghiệp chỉ đạo rà soát lại Đề án Quy hoạch điện VI cho phù hợp nội dung Đề án Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đã hoàn chỉnh; tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan; tiếp thu hoàn chỉnh bản Dự thảo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý IV năm 2006.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công nghiệp, các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Công nghiệp, Xây dựng,
  Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ,
  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ngân hàng nhà nước VN;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- Các Tổng công ty: Điện lực Việt Nam,
  Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn CN Than và KS VN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ,
  các Vụ: TH, KTTH, KG, NN, DK, V.IV;
- Lưu: VT, CN (3). XH 39

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 


 
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 178/2006/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về Đề án Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện VI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.470

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.69