Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 177/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 11/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 177/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNGTRIỂN KHAI KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CƠN BÃO SỐ 6 VÀ CHỐNG LŨ TẠI TỈNH NGHỆ AN

Ngày 05 tháng 10 năm 2006, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 6 và chống lũ tại tỉnh Nghệ An. Sau khi đi kiểm tra tình hình lũ và triển khai chống lũ ở các huyện: Hưng Nguyên, Diễn Châu và Nam Đàn, Phó Thủ tướng đã làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và các Ban, ngành của tỉnh. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Biểu dương những cố gắng và quyết tâm của tỉnh trong việc chỉ đạo phòng, chống bão, lụt vừa qua. Các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế thiệt hại do bão, lụt gây ra. Tuy nhiên, tỉnh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm vì đã để nhiều người thiệt mạng do lũ (11 người). Tỉnh cần chỉ đạo chính quyền cơ sở thực hiện các biện pháp kiên quyết để từ nay đến khi nước rút, không có trường hợp nào bị chết do lũ.

- Nhiệm vụ cấp bách của các cấp chính quyền trong tỉnh là: không để bà con vùng ngập lụt bị đói, bị thiếu lương thực và nước uống; khi nước rút phải tổ chức làm vệ sinh môi trường, vệ sinh các giếng nước ăn, khử trùng, không để phát sinh dịch bệnh; hỗ trợ bà con sửa chữa lại nhà cửa bị hư hỏng, đặc biệt quan tâm đến những gia đình chính sách, gia đình neo đơn đặc biệt khó khăn; nhanh chóng khôi phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, bệnh xá, bệnh viện, trường học; đồng thời lên kế hoạch từng bước nhanh chóng khôi phục toàn bộ cơ sở hạ tầng bị hư hỏng do bão, lũ.

- Về đề nghị của tỉnh:

+ Công trình thủy điện Bản Mồng đã được ghi trong danh mục công trình sử dụng trái phiếu Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình;

+ Về sửa chữa đập Xuân Dương, huyện Diễn Châu: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tỉnh hoàn thành thủ tục đầu tư, đề xuất phương án xử lý vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

+ Đối với yêu cầu nâng cấp các công trình thủy lợi khác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, tổng hợp để có phương án xử lý chung.

+ Thủ tướng Chính phủ sẽ có quyết định hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để khắc phục hậu quả bão, lụt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- Các Bộ: NNvà PTNN, GTVT, QP,
  LĐTB&XH, TC, KH&ĐT;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống LBTW;
- Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Các Vụ: TH, KTTH, ĐP, NC, CN,
  Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (3b),

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 
 


Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 11/10/2006 về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng triển khai khắc phục hậu quả cơn bão số 6 và chống lũ tại tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.114

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!