Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 169/2006/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 169/2006/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 29/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

Số : 169/TB-VPCP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2006

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH CÀ MAU

Ngày 19 tháng 9 năm 2006, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã thăm Dự án Khí-điện-đạm Cà Mau, thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và ước thực hiện  năm 2006, dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2007 và một số đề nghị của Tỉnh; ý kiến của các sở, ngành trong Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau :

I. VỀ TÌNH HÌNH CHUNG

Trong thời gian vừa qua, với nỗ lực cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Cà Mau đã có chuyển biến về mọi mặt, là tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nam Bộ; GDP  năm 2006 ước tăng 12,5%, bình quân khoảng 640 USD/người, bằng mức bình quân chung cả nước và  đạt mức cao so với các tỉnh trong Vùng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỉnh đã gắn kết phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giải quyết các vấn đề phát sinh trong cộng đồng dân cư, dân tộc, tôn giáo, góp phần tạo sự ổn định xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu và thiếu đồng bộ; sự phát triển của Tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng chậm; tiềm năng phát triển công nghiệp và dịch vụ chưa được khai thác tốt; nông nghiệp, thuỷ sản có phát triển nhưng thiếu bền vững; thương mại, du lịch tốc độ tăng bị giảm. Tỷ lệ hộ nghèo cao hơn mức trung bình cả nước, chênh lệch giàu - nghèo còn lớn; giáo dục nâng cao dân trí và đào tạo nghề phục vụ phát triển kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu; các cơ sở y tế và công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân còn thiếu và yếu.

II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Lãnh đạo Tỉnh cần đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế, thành tựu cũng như những khuyết điểm, yếu kém của mình để xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tạo bước phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc, đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển bền vững, vượt mức bình quân chung cả nước vào năm 2010. Trong tổ chức thực hiện, cần quan tâm một số vấn đề sau :

1. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh và bền vững. Cần tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án khí - điện - đạm Cà Mau, đây là khâu đột phá cho phát triển công nghiệp, góp phần nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của Tỉnh; cần phát huy hết sự tác động, lan toả của Khu công nghiệp này cho phát triển các khu, cụm công nghiệp khác của Tỉnh. Từ một tỉnh nông nghiệp, Cà Mau phải trở thành tỉnh công nghiệp (với tỷ trọng công nghiệp 50% trong cơ cấu kinh tế vào năm 2010).

2. Tiềm năng, lợi thế hiện tại của Cà Mau là nông nghiệp, thuỷ sản; do vậy, cần nhanh chóng hoàn thành quy hoạch thuỷ lợi phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản của Tỉnh, thống nhất trong quy hoạch thuỷ lợi của vùng bán đảo Cà Mau. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong việc lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, phục vụ xuất khẩu và đảm bảo môi trường bền vững.

3. Giao thông của Cà Mau chưa phát triển, do vậy cần được ưu tiên đầu tư để tạo hệ thống hạ tầng phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Cần kết hợp phát triển hệ thống đường giao thông với hệ thống thuỷ lợi để tạo sự đồng bộ, hỗ trợ lẫn nhau và tiết kiệm vốn đầu tư.

4. Không ngừng củng cố, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, trong đó có các lâm trường, vườn quốc gia, nhằm phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Thu hút và tạo điều kiện cho doanh nghiệp từ các địa phương khác và doanh nghiệp nước ngoài đến làm ăn tại Tỉnh.

5. Tăng cường đầu tư cho giáo dục, đào tạo và y tế để nâng cao dân trí, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - tiền đề cho phát triển bền vững. Rà soát lại các cơ sở hiện có, từ đó lập quy hoạch mạng lưới trường, lớp và cơ sở y tế từ tỉnh đến xã; căn cứ chuẩn hoá của ngành giáo dục và ngành y tế để lập dự án, xác định thứ tự đầu tư hợp lý, bố trí vốn đầu tư dứt điểm từng dự án, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài. Cần sớm bố trí hệ thống trường đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu lao động của các ngành kinh tế.

6. Tăng cường bảo đảm an ninh, quốc phòng, làm tốt công tác dân tộc và tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Muốn vậy phải  quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc hệ thống chính trị các cấp; đồng thời, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội của Tỉnh và Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường công tác giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1.  Về đầu tư cho thuỷ lợi :

a) Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Hoàn thành và trình duyệt trong năm 2006 Quy hoạch thuỷ lợi chi tiết vùng Nam bán đảo Cà Mau; trên cơ sở quy hoạch và dự án được duyệt, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tăng cường bố trí vốn đầu tư cho thuỷ lợi của tỉnh Cà Mau từ nay đến năm 2010.

 + Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau sớm hoàn tất thủ tục và triển khai đầu tư cống Biện Nhị và 11 cống dưới đê Biển Tây; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn để thực hiện trong giai đoạn 2006 - 2010.

+ Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan xây dựng Đề án Quy hoạch tổng thể nâng cấp đê biển Nam Bộ (trong đó có tuyến đê biển Đông của tỉnh Cà Mau), trình duyệt theo quy định.

+ Hướng dẫn Tỉnh lập và hoàn chỉnh các dự án đầu tư thuỷ lợi cho một số tiểu vùng nuôi trồng thuỷ sản và sản xuất nông nghiệp (Tiểu vùng II, Tiểu vùng V, Tiểu vùng XVII Nam Cà Mau; Tiểu vùng III Bắc Cà Mau), trình duyệt theo quy định và bố trí vốn (phần do Trung ương hỗ trợ) đầu tư  trong giai đoạn 2006- 2010.

b) Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau lập dự án, thoả thuận với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp kỹ thuật và quyết định đầu tư xây dựng kè chống sạt lở một số cửa biển, khu dân cư tập trung ven sông thành phố Cà Mau và các thị trấn. Trường hợp vượt quá khả năng của ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân Tỉnh làm việc với các Bộ có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ, bổ sung vốn để thực hiện dự án.

2. Về đầu tư các công trình giao thông :

a) Bộ Giao thông vận tải tập trung giải quyết sớm các yêu cầu về giao thông do Trung ương đầu tư trên địa bàn Tỉnh : cầu Đầm Cùng, cảng Năm Căn, phà Năm Căn, các tuyến đường bộ quan trọng nối Cà Mau với Kiên Giang, ra biên giới và các tỉnh trong vùng Tây Nam Bộ, sân bay Cà Mau; hoàn thành đường Quản Lộ - Phụng Hiệp trước năm 2009. Cần tiến hành khẩn trương từ khâu lập hoặc bổ sung quy hoạch, lập và trình duyệt dự án, phân kỳ đầu tư và bố trí vốn; đầu tư đồng bộ, có trọng điểm và dứt điểm, đảm bảo nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng nhằm phát huy tác dụng và hiệu quả cao.

b) Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và bố trí vốn ngân sách địa phương để đầu tư tập trung, dứt điểm 27 tuyến đường đến trung tâm xã đã được phê duyệt; đồng thời, làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để bổ sung các tuyến đường đến 30 xã (15 xã mới thành lập và nâng cấp đường cho 15 xã) vào Đề án đầu tư xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã, trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ có liên quan thống nhất tiêu chuẩn đường và cơ bản hoàn thành Đề án đầu tư đường ô tô đến trung tâm xã trong khoảng 3 năm tới; cần đầu tư đồng bộ cả đường và cầu, cống, phà.

c) Tỉnh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thành thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng để khởi công đoạn đường Cà Mau - Đất Mũi theo tiến độ Dự án đường Hồ Chí Minh.

d) Về đầu tư 3 tuyến đường vành đai thành phố Cà Mau : Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Tỉnh lập dự án; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tìm nguồn vốn đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ một phần cho Tỉnh; đồng thời, Tỉnh xây dựng phương án khai thác quỹ đất đô thị dọc các tuyến đường này, tạo nguồn vốn đầu tư.

đ) Về đề nghị mở rộng đường từ thành phố Cà Mau đến Khu công nghiệp khí - điện - đạm : Tỉnh lập dự án, tìm nguồn vốn đầu tư, trình duyệt theo quy định; nếu thiếu vốn, làm việc với Bộ Tài chính để được vay, trả nợ vốn vay bằng tiền khai thác quỹ đất hai bên đường.

e)  Về đề nghị đầu tư nạo vét tuyến đường thuỷ sông Ông Đốc : Tỉnh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, thống nhất chủ trương đầu tư Dự án, trình duyệt theo quy định.

g) Tỉnh chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương để thanh toán nợ đầu tư các tuyến đường về trung tâm các huyện. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan tìm nguồn vốn, thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ một phần cho Tỉnh.

3. Về phát triển công nghiệp và khu kinh tế :

a) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính bố trí hỗ trợ tiếp 44  tỷ đồng cho Dự án Khu công nghiệp Khánh An trong dự toán ngân sách năm 2007 và các năm tiếp theo. Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án, Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư  và Bộ Tài chính, thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ cho ứng trước một phần vốn.

Về đề nghị đầu tư Khu công nghiệp Hoà Trung, Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan có liên quan, thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Về đề nghị đầu tư Nhà máy điện chạy bằng khí hỗn hợp: Tỉnh làm việc với Bộ Công nghiệp để được đưa vào Quy hoạch mạng lưới cung cấp điện, lập dự án, trình duyệt theo quy định.

c) Về đề nghị xây dựng khu kinh tế đặt tại huyện Năm Căn : đồng ý về chủ trương; trước mắt, Tỉnh nghiên cứu mô hình các khu kinh tế đã được thành lập trong nước, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn lập dự án, trình duyệt theo quy định. Để phù hợp với điều kiện thực tế, Tỉnh cần tính tới việc xây dựng khu công nghiệp bên cạnh nơi dự kiến xây dựng khu kinh tế, để khi Dự án khí - điện - đạm đi vào hoạt động, sẽ tạo điều kiện phát triển khu công nghiệp và khu kinh tế của Tỉnh.

4. Về sắp xếp doanh nghiệp và quản lý thu ngân sách nhà nước :

a) Về phương thức bán Nhà máy đường Thới Bình: giao Văn phòng Chính phủ đôn đốc các Bộ có liên quan khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Công ty Thương mại dịch vụ Cà Mau cần được cổ phần hoá toàn bộ theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

c) Việc sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: thực hiện theo quy định hiện hành.

d) Việc quản lý các khoản nộp ngân sách nhà nước của Dự án khí - điện - đạm Cà Mau và hỗ trợ vốn cho Tỉnh : thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước.

5. Về đầu tư cho giáo dục, y tế :

a) Về đề nghị nâng mức hỗ trợ đầu tư phòng học trong Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học của Tỉnh, sẽ được xử lý chung đối với các địa phương có khó khăn thuộc Chương trình này. Tỉnh cần bố trí vốn ngân sách địa phương (trong đó có nguồn thu xổ số kiến thiết được để lại) để bổ sung.

 Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổng kết Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học tại Thông báo số 77/TB-VPCP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ.

b) Tỉnh chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương và vốn bổ sung từ ngân sách trung ương hàng năm để hoàn thành đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa Tỉnh; đồng thời, làm việc với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung vốn ODA cho đầu tư trang, thiết bị của Bệnh viện.

Tỉnh sử dụng vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương và bố trí vốn ngân sách địa phương (trong đó có nguồn thu xổ số) để đầu tư có trọng điểm các bệnh viện tuyến huyện theo lộ trình phù hợp.

6. Về ổn định dân cư và bảo vệ môi trường :

a) Tỉnh làm việc với Chủ đầu tư Dự án khí - điện - đạm Cà Mau, thống nhất tìm nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu tái định cư do giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Về đề nghị nâng mức hỗ trợ vốn xây dựng các cụm dân cư phục vụ việc di dời các hộ dân đang sống ngoài đê biển và trong rừng tràm : giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Tỉnh lập dự án, trình duyệt theo quy định.

c) Tỉnh làm việc với Bộ Xây dựng và các Bộ, cơ quan có liên quan để thống nhất quy hoạch và lập các dự án về bảo vệ môi trường. Trên cơ sở dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Trung ương sẽ hỗ trợ có mục tiêu một phần vốn đầu tư. Cần ưu tiên đầu tư ngay từ năm 2007 một số lò hoả táng ở vùng đồng bào Khmer.

7. Về đề nghị Trung ương quan tâm vận động nguồn vốn ODA : Tỉnh lập các dự án, làm việc với các Bộ chuyên ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung; trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ có liên quan kêu gọi vốn ODA cho Tỉnh.

8. Về đề nghị được chia tách một số xã có diện tích lớn : Tỉnh làm việc với Bộ Nội vụ, thống nhất phương án, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện ./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
   Công nghiệp, Giao thông vận tải, Xây dựng,
   Nông nghiệp và PT nông thôn, Thuỷ sản,
   Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ,
   Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Tổng Công ty dầu khí Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh  Cà Mau;
- VPCP : BTCN, các PCN,
   các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KG, VX, NC,
   IV, TTBC, Website Chính phủ,
   Người phát ngôn của Thủ tướng CP,   
 - Lưu : VT, ĐP .

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 169/2006/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102