Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 1682/TB-BNN-VP ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát về giao nhiệm vụ thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1682/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Hồng Giang
Ngày ban hành: 03/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1682/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THÀNH LẬP QUỸ REDD+ VIỆT NAM

Ngày 20/03/2013, Tổng cục Lâm nghiệp đã có Tờ trình số 330/TTr-TCLN-KH&HTQT về đề xuất giao nhiệm vụ thành lập Quỹ “Giảm phát thải hiệu ứng khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng” (sau đây viết tắt là Quỹ REDD+ Việt Nam), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Lâm nghiệp chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam, trình Bộ phê duyệt trong năm 2013;

2. Giao Tổng cục Lâm nghiệp thông qua các chương trình, dự án về REDD+ hỗ trợ tiến hành đào tạo, nâng cao năng lực cho các cán bộ, nhân viên tham gia vào việc quản lý và vận hành Quỹ REDD+ Việt Nam.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Cao Đức Phát (để b/c);
- TT. Hà Công Tuấn (để b/c);
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Các Quỹ: VNFF, TFF;
- Văn phòng REDD+ Việt Nam;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Ngô Hồng Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 1682/TB-BNN-VP ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát về giao nhiệm vụ thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.525
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196