Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 1681/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát tại cuộc họp với Tổ soạn thảo cơ chế, chính sách đối tác công tư (PPP) trong nông nghiệp

Số hiệu: 1681/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Hồng Giang
Ngày ban hành: 03/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1681/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỚI TỔ SOẠN THẢO CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) TRONG NÔNG NGHIỆP

Ngày 26/3/2013, tại Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã làm việc với Tổ soạn thảo cơ chế, chính sách PPP trong nông nghiệp. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, các thành viên Tổ soạn thảo. Sau khi nghe báo cáo của Vụ Kế hoạch và ý kiến tham gia của các thành viên Tổ soạn thảo, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận như sau:

1. Về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách PPP

Dự thảo Báo cáo đã làm rõ hơn một bước khái niệm về đối tác công - tư, nội hàm hợp tác công tư, phân biệt rõ hình thức PPP với các hình thức tư nhân hóa, hợp đồng cung cấp dịch vụ; tổng hợp được các mô hình đối tác công tư trong nước và ngoài nước, làm rõ các mô hình thực tiễn.

Thực tiễn PPP trong nông nghiệp cho thấy đây là hình thức Nhà nước và tư nhân cùng tham gia, thực hiện dự án liên quan đến dịch vụ công; sáng kiến hợp tác chủ yếu xuất phát từ tư nhân, trên cơ sở sáng kiến đó, Nhà nước và Tư nhân cùng đàm phán để thực hiện trên cơ sở 2 bên cùng có lợi, cùng chia sẻ lợi ích, rủi ro... Hình thức PPP trong lĩnh vực nông nghiệp có cách tiếp cận, mô hình và cơ chế hợp tác khác với các hình thức PPP truyền thống; do vậy cần phải có cơ chế, chính sách khác so với quy định hiện hành.

Bộ yêu cầu Tổ soạn thảo:

1. Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn nữa khái niệm PPP, đối tượng hợp tác, đối tác tham gia, những lĩnh vực trong nông nghiệp có thể hợp tác công - tư;

2. Làm rõ hơn các đối tượng dịch vụ công, các đối tác tham gia, phân công trách nhiệm, quyền lợi của các bên tham gia, cơ chế hợp tác giữa các đối tác trong dự án theo 3 nhóm PPP sau:

(1) Xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng;

(2) Cung cấp dịch vụ công trong tổ chức chuỗi sản xuất nông nghiệp;

(3) Cung cấp dịch vụ công khác (khuyến nông, khoa học, thú y, bảo vệ thực vật,...).

3. Đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể, dự thảo khung chính sách để tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, nhất là các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức quốc tế lớn quan tâm hỗ trợ Việt nam thực hiện PPP như WB, FAO,...

2. Phân công nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách PPP

Từ nay đến hết tháng 4/2013, Tổ Soạn thảo hoàn thành báo cáo đề xuất cơ chế, chính sách PPP theo chỉ đạo trên để tổ chức hội thảo, lấy ý kiến góp ý.

Để hoàn thiện báo cáo, Bộ phân công:

1. Đồng chí Đoàn Thế Lợi, Viện trưởng Viện Kinh tế Thủy lợi làm trưởng nhóm PPP Hạ tầng nông nghiệp (thành viên của nhóm gồm: đ/c Hoàng Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý XDCT, Nguyễn Trường Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý XDCB - Tổng cục Thủy lợi, Hoàng Quang Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Tổng cục Thủy sản);

2. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch làm trưởng nhóm PPP chuỗi sản xuất (thành viên của nhóm gồm: đ/c Phạm Đồng Quảng, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt, Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Trần Văn Công, Trưởng phòng Hội nhập và Đầu tư, Vụ Hợp tác Quốc tế, Nguyễn Hoàng Đan, CVC, Vụ Kế hoạch);

3. Đồng chí Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược PT NN, NT làm trưởng nhóm PPP dịch vụ công khác (thành viên của nhóm gồm: đ/c Tăng Minh Lộc, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Võ Đại Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia).

Các Nhóm có nhiệm vụ nghiên cứu làm rõ các nội dung liên quan đến 3 nhóm PPP trên, gửi Vụ Kế hoạch trước 15/4/213 để tổng hợp chung báo cáo.

3. Các nội dung cơ bản cần làm rõ đối với các mô hình PPP gồm:

- Đối tượng dịch vụ công thực hiện đầu tư theo hình thức PPP.

- Đối tác tham gia PPP.

- Trách nhiệm và quyền lợi của các bên tham gia:

+ Nhà nước (chính sách đối với các bên liên quan khác).

+ Tư nhân (bao gồm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan khác); trong đó nêu rõ sự tham gia, đóng góp, trách nhiệm và quyền lợi của các bên.

- Cơ chế hợp tác giữa các đối tác;

- Đề xuất chính sách đối với mỗi mô hình / nhóm PPP.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cá nhân, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
-
Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Các Vụ KH, HTQT, PC;
- Các Tng cục: TL, TS, LN;
- Các Cục TTr, CN, QLXDCT, KTHT &PTNT;
- TT KNQG, Viện CSCLPT NN NT, KT&QL Thủy lợi - Viện KHTL;
- Thành viên Tổ Soạn thảo CC CS PPP;
- Lưu VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Ngô Hồng Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 1681/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát tại cuộc họp với Tổ soạn thảo cơ chế, chính sách đối tác công tư (PPP) trong nông nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.376
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93