Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 168/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 168/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 29/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 168/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BẠC LIÊU

Ngày 20 tháng 9 năm 2006, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã về thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2006, dự kiến kế hoạch năm 2007 của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2006 đạt 10,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 11 triệu đồng, đứng hàng thứ hai trong các tỉnh vùng Tây Nam Bộ; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư và phát triển; trong đó, cơ sở hạ tầng cho giáo dục được đầu tư trước một bước so với nhiều tỉnh khác, nhiều chỉ tiêu xã hội đạt cao hơn chỉ tiêu kinh tế và khá hơn bình quân chung của Vùng.

Tuy nhiên, Bạc Liêu vẫn là tỉnh nghèo, điểm xuất phát thấp, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém, nhất là về giao thông, thuỷ lợi; tốc độ phát triển kinh tế 9 tháng đầu năm 2006 thấp hơn bình quân 5 năm trước và thấp hơn bình quân của Vùng, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; trong đó, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 56,9%; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (20,8%), chênh lệch giàu - nghèo còn lớn.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI

Để khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đạt được, nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2006 và các năm tới, lãnh đạo Tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công tác sau đây:

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản; hình thành các khu, cụm công nghiệp gắn với quy hoạch thị xã, thị trấn; phát triển các dịch vụ về y tế, giáo dục, văn hóa, mở rộng lưu thông hàng hóa, xuất - nhập khẩu và các dịch vụ khác. Tổ chức lại sản xuất, quy hoạch lại vùng nuôi trồng thủy sản; tích cực phòng, chống dịch bệnh ở gia cầm, gia súc và cây trồng; tăng cường ứng dụng khoa học- kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá.

- Huy động mọi nguồn lực, tăng vốn đầu tư cho phát triển; đẩy mạnh, xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài; có chính sách phát triển nhanh các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn để thu hút lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tỉnh cần quan tâm nắm tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn, bao gồm cả các dự án đầu tư của Trung ương để chỉ đạo triển khai, phối hợp điều hành. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, bảo đảm chất lượng công trình.

- Phát triển thêm các cơ sở dạy nghề nhằm đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế và góp phần xóa đói, giảm nghèo. Xây dựng và nâng cấp các trường học theo hướng chuẩn hóa cả về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, giáo trình để nâng cao chất lượng dạy và học. Ưu tiên vốn đầu tư (trong đó có nguồn thu từ xổ số kiến thiết) cho giáo dục, đào tạo, y tế. Mở rộng xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao.

- Rà soát, nắm chắc các hộ nghèo và cận nghèo để hỗ trợ đồng bào trên cơ sở vận dụng đầy đủ các chính sách của Nhà nước để xoá đói, giảm nghèo một cách vững chắc.

- Cần chú ý đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước mắt, tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn; đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2007:

- Tỉnh làm việc với Bộ Tài chính để thống nhất về số thu ngân sách nhà nước năm 2007; trong đó, cần chú ý khai thác nguồn thu từ quỹ đất, giảm dần tỷ trọng thu từ xổ số kiến thiết.

- Về chi ngân sách: Bộ Tài chính rà soát lại định mức bố trí chi ngân sách nhà nước, chú ý các ưu đãi đối với các địa phương thuộc vùng Tây Nam Bộ và kinh phí bổ sung do trượt giá; ưu tiên bố trí đủ kinh phí cho những đơn vị hành chính mới chia tách.

2. Về vốn đối ứng một số dự án ODA trên địa bàn:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí trong cân đối ngân sách năm 2007 để thực hiện; riêng dự án ''Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn'' ngoài số vốn Bộ Tài chính đã bố trí năm 2006, số còn lại bố trí hỗ trợ đủ trong năm 2007.

3. Đồng ý bổ sung vốn thực hiện các công trình còn lại của dự án xây dựng khu hành chính tỉnh. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tìm nguồn hỗ trợ và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm.

4. Việc đầu tư khu công nghiệp Trà Kha: Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án.

5. Đầu tư quốc lộ 1A, đoạn tránh thị xã Bạc Liêu: đồng ý hỗ trợ từ nguồn vốn của Trung ương, Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện dự án, Bộ Tài chính  ứng vốn đầu tư để thực hiện dứt điểm vào năm 2007.

6. Bố trí vốn cho đường đến trung tâm xã giai đoạn 2006 - 2010:

- Thủ tướng Chính phủ đã bố trí vốn trong dự án cho 13 xã, Tỉnh cần sớm triển khai, tập trung làm xong từng công trình, không để dàn trải, kéo dài gây lãng phí.

- Về 6 xã mới chia tách và nâng cấp một số tuyến đường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải cùng địa phương rà soát lại, xác định định mức, tiêu chí đầu tư, vốn đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện trong các năm 2008 - 2010.

7. Về thuỷ lơi : Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát lại quy hoạch, chỉ đạo và phối hợp với Tỉnh xây dựng, phê duyệt dự án để triển khai thực hiện kịp thời.

Về triển khai Dự án đầu tư hệ thống phân ranh mặn, ngọt, đây là dự án trong Danh mục ưu tiên sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách Trung ương và vốn địa phương nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nuôi trồng thủy sản và bảo đảm phát triển sinh thái. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần khẩn trương hoàn thành thủ tục và triển khai thực hiện dự án.

8. Về giáo dục - đào tạo : Tỉnh rà soát lại việc thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học trên địa bàn, tiếp tục bố trí đầu tư những nơi còn thiếu, dành 50% nguồn thu từ xổ số để đầu tư cho giáo dục.

Về đề nghị thành lập trường Đại học Bạc Liêu: Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án. Xây dựng Trường cần có bước đi phù hợp, đảm bảo sự đồng bộ về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình đào tạo và chất lượng sinh viên.

9. Về y tế : tập trung triển khai, sớm hoàn thành Bệnh viện Đa khoa Tỉnh, bố trí vốn đầu tư dứt điểm từng dự án bệnh viện huyện cả về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y, bác sỹ bố trí cho tuyến xã trong khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu biết, thực hiện ./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
  Công nghiệp, Giao thông vận tải, Xây dựng,
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
  Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ,
  Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh  Bạc Liêu;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
  Người phát ngôn của Thủ tướng CP,
  các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KG, VX,
  NC, V.IV, TTBC;
- Lưu: Văn thư, ĐP

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 
 


Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 168/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.176

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102