Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 166/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án 2 - Cục Đường bộ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 166/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 24/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 166/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 2 - CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Ngày 15/04/2009 tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án 2 - Cục Đường bộ Việt Nam. Tham dự cuộc họp có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch Đầu tư, Khoa học công nghệ, Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án 2 báo cáo kết quả thực hiện năm 2008, tình hình thực hiện quý I/2009 và kế hoạch giải ngân năm 2009, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

1. Thực hiện kế hoạch năm 2008 và kế hoạch 2009

- Trong năm 2008, Ban Quản lý dự án 2 (PMU2) thực hiện chuyển đổi tổ chức; đã có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế mới, phát huy thế mạnh quản lý các dự án sử dụng vốn ODA và đã đáp ứng được nhiệm vụ giao năm 2008. Kết quả giải ngân đạt 1.800 tỷ, các dự án đang được đẩy mạnh, được tiến hành đồng bộ, không có dự án nào là điểm nóng. Một số dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

- Về kết quả quý I/2009, PMU2 đã triển khai kế hoạch trên tất cả các nguồn vốn được giao, kết quả giải ngân đạt khá so với cùng kỳ năm trước, vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt 25% kế hoạch được giao, thấp hơn mức bình quân của ngành. PMU2 cần lưu ý các dự án như: Cầu Phùng, Quốc lộ 27 Ninh Thuận, Quốc lộ 2 là các dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ.

- Bộ GTVT đã tạm giao kế hoạch năm 2009 là 1.047 tỷ đồng. Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư cân đối để giao cho PMU2 kế hoạch năm 2009 khoảng 2.000 tỷ đồng.

2. Các giải pháp cụ thể

- PMU2 cần rà soát, chấn chỉnh lại công tác thống kê, cập nhật số liệu giải ngân; chú ý về biểu mẫu, nội dung, thời gian. Các chuyên viên của PMU2 trực tiếp theo dõi công tác giải ngân cần phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, với Kho bạc Nhà nước và các cơ quan chuyên môn của Bộ để có số liệu giải ngân báo cáo chính xác và kịp thời.

- Về việc điều chỉnh biến động giá năm 2008: PMU2 phối hợp với các Vụ, Cục, các nhà thầu để phê duyệt chính thức các hạng mục tạm duyệt, chưa duyệt cho khối lượng thi công có biến động giá chậm nhất vào tháng 6/2009. Giao Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT hướng dẫn và đôn đốc PMU2 thực hiện.

- PMU2 cần chú ý vấn đề kỹ thuật thi công và an toàn lao động, gắn kỹ thuật với an toàn lao động và an toàn giao thông tại các dự án, công trình, đặc biệt là các cầu, chú ý kỹ thuật xử lý nền đất yếu, bù lún; chỉ đạo chặt chẽ các nhà thầu thực hiện nghiêm chỉnh các giải pháp kỹ thuật thi công để đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động.

- Vụ Kế hoạch Đầu tư chỉ đạo PMU2 khẩn trương điều chỉnh tổng mức đầu tư; Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ chỉ đạo PMU2 chuẩn bị chu đáo để sớm khởi công việc sửa chữa mặt cầu Thăng Long (dự kiến khởi công vào tháng 9/2009).

- Vụ Khoa học công nghệ chỉ đạo PMU2 xử lý dứt điểm việc đầu tư hệ thống quan trắc cầu Bãi Cháy; xây dựng quy trình quản lý và sử dụng cầu.

- Vụ Tài chính hướng dẫn và đôn đốc PMU2 đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án hoàn thành; PMU2 xây dựng kế hoạch hàng tháng và giao cho các bộ phận chuyên môn để thực hiện.

- PMU2 tiếp tục có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ; Xây dựng và thực hiện cơ chế phục vụ nhanh, tạo điều kiện cho các nhà thầu, các doanh nghiệp; thực hiện công tác cải cách hành chính, chống tiêu cực, tham nhũng, tạo không khí lành mạnh trong cơ quan; phối hợp và tạo điều kiện để các nhà thầu, các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn kích cầu của Chính phủ (vốn lưu động có hỗ trợ lãi suất 4% và vốn ưu đãi đầu tư), tạo điều kiện ứng vốn tối đa cho nhà thầu thực hiện dự án đáp ứng tiến độ đề ra trên cơ sở kiểm soát tốt việc sử dụng vốn của các nhà thầu.

- PMU2 tập trung đẩy nhanh thực hiện các dự án: Dự án các cầu trên Quốc lộ 1 – giai đoạn III đoạn Cần Thơ – Cà Mau; Dự án WB4; Quốc lộ 47, Quốc lộ 37... Tích cực chuẩn bị các thủ tục để khởi công được 1 gói Dự án Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên vào tháng 9/2009; chú ý các điều kiện trong Hợp đồng kinh tế với các nhà thầu chặt chẽ để có cơ sở kiểm soát việc thực hiện Hợp đồng.

- Cục Đường bộ Việt Nam chú ý tạo điều kiện cho PMU2 quản lý các dự án. Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư bố trí, cân đối thêm một số dự án, đặc biệt chú ý cân đối giá trị giải ngân giữa các Ban với nhau.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
-BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp (t/h);
-Lưu VT, TH (B).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 166/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án 2 - Cục Đường bộ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.340
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41