Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 164/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với ban quản lý dự án 1 do Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu: 164/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 24/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 164/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1

Ngày 14/04/2009 tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án 1. Tham dự cuộc họp có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch Đầu tư, Khoa học công nghệ, Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án 1.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án 1 (PMU1) báo cáo kết quả thực hiện năm 2008, tình hình thực hiện quý I/2009 và kế hoạch giải ngân năm 2009, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

1. Bộ trưởng đánh giá cao những cố gắng của PMU 1 trong việc hoàn thành kế hoạch năm 2008 với khối lượng cao hơn nhiều so với các năm trước và đạt được kết quả khá trong năm 2008. Đầu năm 2009, PMU1 đã tập trung chỉ đạo để hoàn thành những khối lượng còn lại của các dự án đã cơ bản hoàn thành trong năm 2008 như: Quốc lộ 70, Quốc lộ 6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo; đẩy nhanh tiến độ các dự án như: Quốc lộ 1 đoạn Trung Lương - Cần Thơ, ADB5, WB3, cầu Pá Uôn, cầu Hang Tôm, Quốc lộ 12; đồng thời đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án để khởi công trong năm như cầu Ghềnh Hào, Quốc lộ 6 đoạn Tuần Giáo - Mường Lay. PMU1 đã có nhiều cố gắng trong tổ chức quản lý và điều hành, trong cải cách hành chính, bám sát hiện trường, điều hành quyết liệt các dự án, phối hợp tốt với các cơ quan của Bộ để thực hiện nhiệm vụ.

Quý I/2009, PMU1 giải ngân có cải thiện nhiều so với năm 2008 nhưng chỉ đạt mức trung bình (16% so với kế hoạch năm), giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ so với kế hoạch được giao bảo đảm mức trung bình chung của cả ngành, so với kế hoạch Ban đăng ký còn thấp. PMU1 cần chú ý đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

2. Các giải pháp cụ thể

- PMU1 tiếp tục phối hợp với các Vụ, Cục để làm tốt công tác thống kê. PMU1 củng cố công tác thống kê từ các đơn vị, bộ phận thuộc Ban để nắm số liệu chính xác, kịp thời, có chất lượng theo quy định.

+ Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư là đầu mối, Vụ Tài chính phối hợp theo dõi kết quả giải ngân. Yêu cầu các cơ quan giúp việc của Ban chấp hành tốt các quy định của Bộ, cập nhật thông tin, báo cáo Bộ đúng biểu mẫu, đúng thời hạn.

+ PMU1 củng cố hệ thống thống kê trong Ban, quan hệ với các cơ quan của Bộ và với Kho bạc Nhà nước để thống nhất số liệu báo cáo.

+ PMU1 phối hợp với Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Tài chính để tách bạch số liệu giải ngân theo các nguồn vốn: vốn ứng NSNN năm 2009 thực hiện trong năm 2008 và thực hiện đến hết tháng 6/2009, vốn ứng trước NSNN năm 2010: vốn ODA và ngân sách đối ứng; vốn trái phiếu Chính phủ theo Quyết định 171 và ngoài Quyết định 171...

- Điều chỉnh biến động giá là vấn đề lớn của năm 2008, PMU1 chú ý đẩy nhanh việc phê duyệt chính thức điều chỉnh giá cho các dự án, hoàn thành chậm nhất vào tháng 6/2009. Giao Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT hướng dẫn và đôn đốc PMU1 thực hiện.

- Về một số thủ tục đầu tư

+ Về phân cấp, uỷ quyền cho chủ đầu tư và các Ban: Thực hiện quan điểm nhất quán là phân cấp mạnh cho các đơn vị thực hiện. Nếu đơn vị được phân cấp chưa làm được thì các cơ quan tham mưu của Bộ hướng dẫn giúp cho các đơn vị, đồng thời các đơn vị phải củng cố năng lực để thực hiện. Bộ GTVT chỉ trực tiếp quản lý các dự án lớn. Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư và Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT tiếp tục theo dõi việc phân cấp chủ đầu tư và phân cấp quản lý dự án.

- Về kỹ thuật thi công và an toàn lao động

+ PMU1 chú ý kỹ thuật thi công và an toàn lao động, an toàn giao thông tại các công trình, dự án, đặc biệt là việc thi công các công trình cầu như cầu Hang Tôm, cầu Pá Uôn.

+ Giao Vụ Khoa học công nghệ kiểm tra chặt chẽ quy trình an toàn lao động, an toàn thi công tại các công trình.

- PMU1 chuẩn bị các thủ tục để có thể khởi công các dự án Quốc lộ 279 đoạn Tuần Giáo - Mường Lay vào cuối năm 2009; phối hợp với Vụ Kế hoạch Đầu tư làm việc với nhà tài trợ để sớm triển khai dự án Quốc lộ 217.

- Đối với dự án tuyến tránh Cà Mau: đồng ý báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho sử dụng vốn WB để chuẩn bị đầu tư với điều kiện nhà tài trợ đồng ý tài trợ vốn vay.

- Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư và Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, giao thêm cho PMU1 một số dự án. Vụ Kế hoạch Đầu tư tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

- Đối với việc thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP: PMU1 tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án có vốn và sẽ điều chỉnh kế hoạch theo nhu cầu. PMU1 bám sát và ứng vốn linh hoạt cho các nhà thầu, thực hiện ứng vốn tối đa nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu trên cơ cơ kiểm soát được phần vốn ứng, kiểm soát chặt chẽ khối lượng thực hiện và vốn ứng. Khuyến cáo các nhà thầu cố gắng thi công, khai thác tích cực nguồn vốn vay ngân hàng có hỗ trợ lãi suất theo chương trình kích cầu của Chính phủ, chú ý vốn kích cầu đầu tư để mua sắm máy móc, thiết bị mới phục vụ cho công trình.

- Về giải ngân: PMU1 phấn đấu thực hiện giải ngân trong 6 tháng đầu năm đạt từ 47%-50% kế hoạch vốn đã giao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ, Quốc lộ 6, Quốc lộ 12, cầu Hang Tôm. Với các đoạn Quốc lộ 6 đã thảm xong bêtông nhựa phải hoàn thành hệ thống biển báo và sơn kẻ đường, đảm bảo an toàn giao thông.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
-BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp (t/h);
-Lưu VT, TH (B).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 164/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với ban quản lý dự án 1 do Bộ Giao thông vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.636
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234