Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 163/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 163/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 163/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Ngày 07 tháng 5 năm 2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2009; cùng tham dự có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số Thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang và một số Sở, ngành của tỉnh. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2009 và ý kiến của các đại biểu cùng dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Bước vào năm 2009, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện các giải pháp của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Do đó, trong bốn tháng đầu năm, tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội: sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 4%; kim ngạch xuất khẩu tăng 12%; thu ngân sách tăng 24,4%. Việc triển khai các chính sách miễn, giảm, giãn, hoãn nộp thuế; hỗ trợ lãi suất và bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp được thực hiện tốt. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, văn hoá - thông tin, thể dục thể thao có tiến bộ; công tác chăm lo đối tượng chính sách, thực hiện chính sách an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo được quan tâm; đời sống nhân dân ổn định; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa các nhóm giải pháp bình ổn nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu; đẩy mạnh kích cầu đầu tư và tiêu dùng; triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay lưu động trung và dài hạn, bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp; quan tâm thực hiện chính sách về an sinh xã hội; chú trọng cải cách hành chính; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo niềm tin, động viên, khuyến khích nhân dân, doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn.

II. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về việc sắp xếp và ổn định đời sống dân cư 4 xã vùng lòng hồ Cấm Sơn: Đồng ý về nguyên tắc để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo và tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Dự án; lấy ý kiến bằng văn bản các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi phê duyệt Dự án. Về cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ của Dự án thực hiện theo quy định tại Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bố trí dân cư và Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan. Việc bố trí vốn cho tỉnh thực hiện Dự án, các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ tại các Quyết định nêu trên.

2. Đồng ý chủ trương của tỉnh Bắc Giang về việc lập Dự án xây dựng mới bệnh viện đa khoa tỉnh. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động làm việc với Bộ Y tế để thống nhất quy mô đầu tư xây dựng bệnh viện mới đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân địa phương. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính, Bộ Y tế bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để tỉnh thực hiện Dự án.

3. Về Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm Trúc Tay: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét để bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung, đồng thời phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính xem xét việc bố trí kinh phí của dự án.

4. Việc nâng cấp đường tỉnh 293 đoạn Lục Nam - Mai Sưu nối thông các huyện miền núi Đông Bắc của tỉnh Bắc Giang với tình Quảng Ninh, tỉnh Bắc Giang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về Dự án xây dựng di tích Chiến thắng Xương Giang (di tích cấp quốc gia): giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan lập Dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

6. Về việc công nhận di tích lịch sử cuộc khởi nghĩa Yên Thế là di tích quốc gia đặc biệt: giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tỉnh Bắc Giang lập hồ sơ, trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định

7. Về đề nghị được áp dụng chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho những xã miền núi có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% không nằm trong danh sách 61 huyện nghèo, như hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ- CP của Chính phủ: giao Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao (trên, dưới 70%) để xem xét đề xuất Chính phủ có chương trình hỗ trợ chung cho cả nước.

8. Về kinh phí để di dân ở trường bắn Quốc gia TB1: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn của năm 2010 để hoàn thành toàn bộ dự án này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban Dân tộc;
- Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, ĐP, KTN, KGVX, NC;
- Lưu: VT, TH (4).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 163/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.042
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54