Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 16/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 16/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 09/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 16/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HẬU GIANG

Ngày 28 tháng 12 năm 2008 tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Cùng dự có đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và một số đề nghị của Tỉnh, ý kiến của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Sau 5 năm thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tăng trưởng GDP đạt mức bình quân trên 11%, tình hình an ninh, chính trị ổn định, trật tự xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, Hậu Giang vẫn là tỉnh nghèo, còn rất nhiều khó khăn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế chậm, công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển; cơ sở hạ tầng còn thấp kém, đặc biệt về giao thông, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cần chú ý và quan tâm đến những tồn tại, khó khăn này để phối hợp với các cơ quan Trung ương, có kế hoạch và lộ trình cụ thể từng bước đưa Hậu Giang vượt qua khó khăn, phấn đấu trở thành tỉnh khá của vùng Tây Nam Bộ.

II. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng thị xã Vị Thanh, thị xã Ngã Bẩy: thống nhất hỗ trợ việc triển khai thực hiện nhanh Dự án. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối bố trí từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu; đồng thời, ưu tiên cho Tỉnh nguồn vốn ODA để xây dựng cơ sở hạ tầng.

2. Các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang rà soát, trình Chính phủ bổ sung các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện của dự án.

- Đối với dự án đường giao thông đến trung tâm xã chưa có đường ô tô: giao Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các ngành rà soát, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung vào danh mục đầu tư sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Đồng ý chủ trương để Tỉnh triển khai thực hiện đầu tư dự án Đường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ giai đoạn 2.

3. Công trình Kè kênh Xáng Xà No - giai đoạn 2: đồng ý đưa vào danh mục các công trình sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để thực hiện theo đúng quy định.

4. Đối với Trung tâm Điện lực Sông Hậu: giao Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện; trước mắt, cần khẩn trương thực hiện việc xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Hậu Giang công suất 2 x 600 MW để đưa vào vận hành trong năm 2013.

5. Bổ sung tuyến nối từ đường Nam sông Hậu đến thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang và tuyến nối từ Tỉnh lộ 6 tỉnh Sóc Trăng vào dự án đường Nam sông Hậu; tuyến nối từ Cầu Đỏ đi Trà Ban (tỉnh Sóc Trăng) vào dự án Quản Lộ - Phụng Hiệp. Bộ Giao thông vận tải thực hiện các thủ tục theo quy định.

6. Đồng ý bổ sung việc đầu tư mở rộng đoạn đường từ nút giao đường nối thị xã Vị Thanh - Cần Thơ đến đầu đường 3 Tháng 2 (thuộc Quốc lộ 61) vào dự án nâng cấp Quốc lộ 61 để đảm bảo an toàn giao thông. Bộ Giao thông vận tải thực hiện các thủ tục theo quy định.

7. Về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khoá X về tập trung đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cần chủ động có kế hoạch và tổ chức thực hiện. Trong đó phải đặc biệt quan tâm đến giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm và xuất khẩu lao động. Đối với các dự án kênh mương thủy lợi nội đồng, đường dưới xã (thôn, ấp), hạ tầng thủy sản… Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định, báo cáo Bộ Tài chính cho vay vốn 1/4, Tỉnh bố trí ngân sách địa phương và huy động ngày công lao động 3/4.

8. Đồng ý về nguyên tắc chủ trương thành lập Trường Trung cấp chuyên nghiệp của Tỉnh với quy mô từ 2.500 đến 3.000 học sinh; Tỉnh lập kế hoạch theo đúng thủ tục đầu tư làm căn cứ Trung ương hỗ trợ vốn thực hiện.

9. Bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa của các tỉnh mới chia tách: Hậu Giang, Đắk Nông, Lai Châu vào đề án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, quy mô 500 giường: trước mắt tạm ứng từ nguồn dự phòng trái phiếu Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo đủ vốn hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong năm 2010.

10. Dự án Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Hậu Giang: đồng ý cho tạm ứng 20 tỷ đồng trong năm 2009 để giải ngân theo tiến độ; giao Bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ Tài chính cân đối nguồn.

11. Đối với Đề án kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2008-2012: Tỉnh cần rà soát lại, gắn việc kiên cố hóa trường, lớp với chuẩn hóa trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thống nhất bổ sung thêm 846 phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp nặng, cần xây dựng lại (ngoài 683 phòng đã báo cáo ngày 05 tháng 9 năm 2007) vào danh mục phòng học được xây dựng mới thuộc Đề án theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các Phó TTg Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang;
- UBND các tỉnh: Lai Châu, Đắk Nông;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT, KGVX, NC;
- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 16/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.636

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149