Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 152/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 152/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 03/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 152/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

Nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013), ngày 25 tháng 3 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Phó Thủ tướng tham quan cơ sở vật chất của Học viện, gặp gỡ giảng viên, sinh viên tại một số lớp học và chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Học viện. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam báo cáo tình hình phát triển của Học viện và một số đề xuất, kiến nghị; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Đánh giá cao Học viện qua 57 năm đã đào tạo và đóng góp nhiều cán bộ cho Đảng và Nhà nước. Ủng hộ sự quyết tâm xây dựng và phát triển Học viện đáp ứng yêu cầu mới của đất nước; công tác vận động thanh niên góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định và phát triển đất nước.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Học viện cần khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển Học viện có tính đến đặc thù của một cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời là trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo hướng hiện đại, có cơ cấu ngành đào tạo và kiến thức nền căn bản trên 4 lĩnh vực: xã hội học, kinh tế chính trị và kinh tế, quản lý nhà nước và xây dựng Đảng, kỹ năng công tác vận động thanh niên; tạo điều kiện cho học viên tốt nghiệp có kiến thức cơ bản để sau này có thể học tiếp bằng đại học chuyên ngành thứ hai.

Học viện cần chú trọng chương trình đào tạo chất lượng cao, gắn với thực tiễn công tác thanh niên, đồng thời tăng cường các chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội một cách thiết thực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Học viện là cơ sở nghiên cứu hàng đầu về thanh niên và công tác thanh niên ở nước ta. Để làm tốt chức năng tham mưu về công tác thanh niên cho Đảng và Nhà nước, Học viện cần tổ chức điều tra, đánh giá thanh niên định kỳ 5 năm một lần để có tham mưu kịp thời, đầy đủ, sát thực tế về công tác này. Đồng thời, Học viện cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu theo đặt hàng, mời các chuyên gia cùng triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học; là nơi đi đầu trong việc đánh giá tác động của không gian mạng đến thanh niên; bảo đảm đời sống cho các cán bộ nghiên cứu của Học viện.

Do điều kiện cơ sở vật chất hiện tại còn hạn chế, Học viện cần sớm tiến hành lập quy hoạch tổng thể, xây dựng đề án, có lộ trình hoàn thành dứt điểm một số công trình xây dựng; tích cực vận động cựu học viên đóng góp xây dựng Học viện tạo nguồn bổ sung kinh phí của Nhà nước.

2. Về những đề xuất, kiến nghị của Học viện:

a) Đồng ý Học viện xây dựng Đề án đào tạo cán bộ trẻ, có ý kiến tham gia của Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Dân vận Trung ương; xây dựng Đề án đào tạo cán bộ Đoàn, Hội, Đội gắn với quy hoạch, trình duyệt theo quy định.

b) Về Đề án đào tạo cán bộ công tác xã hội, Học viện cần tham khảo kinh nghiệm các Trường Đại học Lao động - Xã hội, Trường Đại học Công đoàn trong việc xây dựng chương trình đào tạo, báo cáo Trung ương Đoàn đăng ký làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thống nhất thực hiện.

c) Học viện sớm xây dựng kế hoạch khảo sát mô hình đào tạo nhân lực công tác thanh niên ở một số nước trên thế giới, phục vụ việc xây dựng Chiến lược phát triển Học viện trong giai đoạn tới; báo cáo Trung ương Đoàn bố trí kinh phí hoặc đề nghị Bộ Tài chính xét cấp bổ sung ngân sách năm 2013 để thực hiện kế hoạch.

d) Việc tuyển sinh đại học theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nếu thấy cần thiết, xây dựng đề án kiến nghị cơ chế tuyển sinh đặc thù đối với cán bộ Đoàn, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết.

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện để Học viện đăng ký tham gia các dự án đào tạo trình độ cao của Bộ, đặc biệt dự án cử giảng viên đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy của Học viện.

e) Học viện khẩn trương xây dựng các dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học để đến năm 2020 trở thành Học viện hiện đại; sớm trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong kế hoạch ngân sách năm 2014 theo quy định.

g) Về việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành công tác thanh niên cho công chức cấp xã: Giao Bộ Nội vụ hướng dẫn, giải quyết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: GDĐT, KHCN, KHĐT, TC, NV, LĐTBXH;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ ký TTCP, các Vụ: TH, KTTH, V.III, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 152/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.620
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87