Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 144/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến quặng Titan-zircon do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 144/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 144/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ ĐIỀU TRA, THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẶNG TITAN-ZIRCON

Ngày 5 tháng 6 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến quặng titan - zircon. Tham dự có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải và Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên báo cáo, ý kiến của các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Quặng titan - zircon là nguồn tài nguyên có giá trị lớn của nước ta, qua báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy có cơ sở để hình thành một ngành công nghiệp có quy mô lớn và đồng bộ về: khai thác, chế biến ra các sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao (ilmenit hoàn nguyên, xỉ titan, rutil, pigment và kim loại titan).

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Phối hợp với Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan rà soát và có biện pháp quản lý chặt chẽ việc khai thác quặng titan - zircon đối với các diện tích đã cấp phép.

b) Khẩn trương xây dựng, tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan - zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu" trên diện tích khoảng 1.500 km2 và tổ chức thực hiện trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010, nhằm khoanh định cụ thể các diện tích chứa sa khoáng titan để tổ chức thăm dò, đánh giá trữ lượng làm cơ sở lập dự án đầu tư khai thác, chế biến và dự trữ quốc gia.

c) Thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân các tỉnh có tài nguyên quặng titan - zircon biết các khu vực cần điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan - zircon trong tầng cát đỏ và dừng ngay việc thỏa thuận cấp phép và thăm dò, khai thác quặng titan - zircon tại các khu vực này.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ trương cấp phép thăm dò, khai thác quặng titan - zircon trên một số diện tích có nhu cầu sử dụng đất cấp bách để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, nhà máy điện nguyên tử, điện gió, các khu đô thị.

3. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cân đối nguồn vốn đảm bảo thực hiện Đề án điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan - zircon nêu trên ngay trong năm 2008.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xem xét, điều chỉnh thuế tài nguyên và thuế xuất khẩu quặng titan - zircon, trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh có tài nguyên quặng titan - zircon rà soát, khoanh định cụ thể các diện tích có quặng titan - zircon theo các kết quả điều tra mới nhất để điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan  đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 104/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007, trình thủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ xây dựng các nhà máy chế biến sâu các sản phẩm từ quặng titan - zircon, đặc biệt là Dự án sản xuất pigment tại tỉnh Hà Tĩnh của Tổng  công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

c) Căn cứ trữ lượng quặng titan - zircon đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường điều tra, đánh giá, giao Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chủ trì thăm dò, đánh giá trữ lượng, lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư khai khác, chế biến quặng titan  quy mô lớn với công nghệ cao, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhân:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5), T(40)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 144/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến quặng Titan-zircon do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.650
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66