Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 141/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 141/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 141/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI BUỔI LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH CÀ MAU

Ngày 10 tháng 6 năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với Lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch những tháng còn lại của năm 2008 và kiến nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của Tỉnh; ý kiến của các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thời gian qua, mặc dù giá cả trong nước và quốc tế có những biến động lớn, dịch bệnh bùng phát, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Tỉnh, kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2008 đã đạt được kết quả khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng khá; diện tích vụ Hè Thu tăng 108%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,07%, dịch vụ tăng 26,9%, thu ngân sách tăng 31,2%, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực; các biện pháp về kiềm chế lạm phát của Chính  phủ được triển khai nghiêm túc và bước đầu đã có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương về những kết quả mà Tỉnh đã đạt được.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, Tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; đồng thời, có giải pháp thiết thực để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch của năm 2008. Tập trung đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp; có biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp về vốn, về thị trường để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tiếp tục rà soát để cắt giảm, đình hoãn những công trình đầu tư chưa thực sự cấp bách, hiệu quả thấp để tập trung vốn cho các công trình cấp bách, sớm phát huy hiệu quả trên địa bàn; quản lý thật tốt thị trường giá cả, chống đầu cơ đẩy giá lên cao gây tâm lý hoang mang cho xã hội như vừa qua; quan tâm đến an sinh xã hội nhất là những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và giá cả tăng cao; tăng cường các biện pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông; kịp thời ổn định tổ chức bộ máy theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và số 14/2008/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2008 về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về chính sách khoanh nợ, xóa nợ ngân hàng cho các hộ nông dân bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh: giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng chính sách, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về hợp tác đánh bắt hải sản đối với các nước có vùng biển chồng lấn trong khu vực (Malaysia, Philippin...): giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về xây dựng chuẩn  hộ nghèo mới phù hợp với tình hình hiện nay để thực hiện tốt chính sách xã hội: giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng hợp chung cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về thành lập Quỹ Bảo trợ xuất khẩu hàng hóa, thủy sản: giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, xử lý.

5. Về chính sách hỗ trợ giá thu mua sản phẩm hàng hóa cho nông dân: giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chình và các cơ quan liên quan tổng hợp chung theo Vùng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhân:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp&PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐP (5). 38

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 141/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.448
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.36.60