Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 140/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban bộ tháng 03/2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 140/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 07/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 140/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN BỘ THÁNG 03/2009

Ngày 02/4/2009, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì họp giao ban Bộ thường kỳ tháng 3/2009. Khách mời dự họp có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ. Dự họp có các Thứ trưởng: Ngô Thịnh Đức, Trần Doãn Thọ, Nguyễn Hồng Trường, Lê Mạnh Hùng, Phạm Quý Tiêu; Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ, Đảng uỷ cơ quan Bộ, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ; các đồng chí lãnh đạo: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện Chiến lược phát triển GTVT, Văn phòng Uỷ ban ATGTQG, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án, công trình trọng điểm ngành GTVT, Báo GTVT, Báo Bạn đường và Tạp chí GTVT.

Sau khi nghe Văn phòng Bộ trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2009 và quý I/2009, trọng tâm công tác tháng 4/2009; ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

Trong tháng 3/2009 và quý I/2009, Bộ đã tích cực triển khai Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ đối với các lĩnh vực liên quan đến Bộ GTVT và triển khai các mặt hoạt động của Bộ và đã hoàn thành các nội dung trọng tâm trong chương trình công tác tháng 3/2009. Nhìn chung các hoạt động của Bộ có chuyển biến tích cực và đạt được kết quả cao so với cùng kỳ năm trước. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có tiến bộ về thời gian trình. Việc giải ngân các nguồn vốn tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là giải ngân trái phiếu Chính phủ (đạt 36,5% kế hoạch năm) cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2008. Một số dự án trọng điểm đã đẩy nhanh tiến độ thi công và đạt được kết quả giải ngân tốt. Vận tải hành khách tăng so với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông tháng 02/2009 giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí; vận tải hàng hoá giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ vẫn còn nhiều vấn đề cần có những giải pháp quyết liệt để thực hiện trong thời gian tới.

Bộ trưởng phê duyệt nội dung công tác tháng 4/2009 của các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ đã được Văn phòng Bộ cập nhật trong báo cáo giao ban và nhấn mạnh thêm các vấn đề trọng tâm sau đây:

1. Công tác thống kê – thông tin

- Các Cục, Vụ tiếp tục chấn chỉnh, đôn đốc và hoàn thiện công tác thống kê, báo cáo nhằm đảm bảo việc cung cấp thông tin chính xác, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ; cử chuyên viên chuyên trách thực hiện công tác thống kê, báo cáo đúng kỳ hạn yêu cầu.

- Các Cục, Vụ cần nắm bắt và quản lý chặt chẽ các vấn đề liên quan đến lĩnh vực của mình; bảo đảm thông tin chính xác các vấn đề Bộ trực tiếp quản lý. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần chủ động cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực quản lý của mình nhằm hướng dư luận vào đúng bản chất của vấn đề, phục vụ tốt công tác tuyên truyền cho ngành; đối với những vấn đề nhạy cảm hoặc cần công bố rộng rãi, các đơn vị chủ động phối hợp với người phát ngôn của Bộ trưởng.

- Vụ Kế hoạch Đầu tư tham mưu cho lãnh đạo Bộ triển khai công tác thống kê, báo cáo nhằm nắm bắt đầy đủ, kịp thời các thông tin, số liệu của toàn ngành. Báo cáo của các Cục, Vụ và báo cáo tổng hợp của Văn phòng Bộ phải bao quát các lĩnh vực thuộc quản lý Nhà nước của ngành; cung cấp đầy đủ thông tin để lãnh đạo Bộ làm việc, trao đổi với các địa phương, tách bạch rõ trách nhiệm đối với các dự án đã bàn giao cho các địa phương làm chủ đầu tư và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ đối với các doanh nghiệp trong ngành.

2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án

- Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện các dự thảo văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật GTĐB năm 2008 để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trình Bộ đúng thời hạn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành Luật GTĐB sửa đổi.

- Cục Đường bộ Việt Nam xây dựng lộ trình thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật GTĐB năm 2008. Đối với những quy định mới cần xây dựng lộ trình cụ thể và tuyên truyền để nhân dân hiểu và thực hiện; đối với những vấn đề chưa thực sự bức xúc có thể triển khai theo lộ trình phù hợp, tránh tập trung quá nhiều vấn đề vào cùng một thời điểm, đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.

- Đối với các đề án quy hoạch: Thứ trưởng Trần Doãn Thọ chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thành dự án Vitranss II, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các Cục lưu ý thực hiện các đề án quy hoạch, đảm bảo trình đúng tiến độ.

3. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

- Vụ Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT, Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm ngành GTVT chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp giao ban trực tuyến do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì với các tỉnh và các Ban quản lý dự án.

- Bộ trưởng sẽ chủ trì làm việc với các Ban quản lý dự án và các Tổng công ty vào đầu tháng 4/2009; các Thứ trưởng cùng tham dự để rà soát và giải quyết các nội dung liên quan. Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức chủ trì làm việc với các Cục quản lý chuyên ngành về tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ bản, cải cách hành chính. Văn phòng Bộ thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu và bố trí lịch làm việc cụ thể đối với từng đơn vị.

- Về thực hiện kế hoạch giải ngân: Phấn đấu giải ngân đến hết tháng 6/2009 đạt 50% kế hoạch năm để có cơ sở báo cáo Quốc hội việc bổ sung vốn Trái phiếu Chính phủ đợt II và các nguồn vốn khác cho các dự án xây dựng giao thông.

+ Về giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ: trong quý I/2009, Bộ đã triển khai sớm, kết quả giải ngân quý I/2009 cao, tuy nhiên phần ứng vốn còn nhiều, các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án cần chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh hơn nữa việc hoàn thành khối lượng xây dựng cơ bản và giải ngân vượt kế hoạch năm 2009.

+ Vốn đối ứng ODA: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Tài chính phối hợp để nắm chính xác về tình hình giải ngân. Chỉ đạo các Chủ đầu tư, các nhà thầu tăng cường hơn nữa việc thực hiện giải ngân dự án từ nguồn ODA và đối ứng.

+ Về vốn ứng trước 3.500 tỷ: Vụ Kế hoạch Đầu tư đôn đốc các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm giải ngân hết trong năm 2009.

- Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư: Vụ Kế hoạch Đầu tư đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục trình duyệt để quý II/2009 có quyết định đầu tư.

- Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc làm việc với Văn phòng Chính phủ để xin ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về phương án kiến trúc Nhà ga T2 - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, làm cơ sở để Bộ phê duyệt dự án và sớm khởi công.

- Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT đôn đốc các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công các công trình trong quý II và quý III/2009. (Dự án đường bộ cao tốc Hà Nội – Lào Cai: dự kiến khởi công vào cuối tháng 4/2009; Dự án đường bộ cao tốc Long Thành - Dầu Giây: dự kiến khởi công vào tháng 5/2009, Dự án đường bộ cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên: dự kiến khởi công quý III/2009).

- Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt xây dựng lộ trình và bảng tiến độ thực hiện đối với dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông; phối hợp chặt chẽ với UBND Thành phố Hà Nội trong quá trình thực hiện dự án. Dự kiến khởi công Depot cuối quý II/2009.

- Vụ Tài chính tiếp tục cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn kích cầu có hỗ trợ lãi suất của Chính phủ để phục vụ sản xuất hoặc đầu tư trang thiết bị; báo cáo kết quả huy động vốn hàng tháng.

4. Về công tác Vận tải và An toàn giao thông

- Các Cục kiểm tra toàn diện việc thực hiện các chương trình về bảo đảm an toàn giao thông liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Cục.

- Vụ Vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cần lưu ý việc quản lý giao thông đường thuỷ nội địa, đặc biệt là các tuyến vận tải liên quan đến hoạt động du lịch; có công văn gửi Tổng cục Du lịch về việc khai thác các tuyến vận tải phục vụ các tour du lịch.

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với Vụ An toàn giao thông có văn bản nhắc nhở các địa phương về việc bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ

- Cục Đăng kiểm Việt Nam báo cáo Bộ trưởng việc sử dụng các dụng cụ cứu sinh đường thuỷ vào đầu tháng 4/2009.

- Văn phòng Uỷ ban ATGT quốc gia chủ trì, phối hợp với Vụ An toàn giao thông và Vụ Vận tải chuẩn bị Hội nghị giao ban của Uỷ ban ATGT quốc gia về công tác an toàn giao thông vào khoảng thời gian từ 15-20/4/2009.

5. Các công tác khác

- Các Cục, các Ban Quản lý dự án, các doanh nghiệp rà soát lại công tác an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện các dự án. Giao Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT chuẩn bị Hội nghị An toàn lao động toàn ngành.

- Một số nội dung khác: Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ ý kiến chỉ đạo của các Thứ trưởng tại cuộc họp giao ban để triển khai thực hiện (có phụ lục kèm theo).

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo và các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Bộ trưởng (để báo cáo);
Các Thứ trưởng (để báo cáo);
Các cơ quan, đơn vị dự họp;
Các Ban QLDA thuộc Bộ;
Công ty ĐTPT đường cao tốc VN;
Lưu VT, TH (8b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 140/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban bộ tháng 03/2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.073
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233