Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 14/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂNTẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Ngày 08 tháng 01 năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đi thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Học viện Kỹ thật Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng. Tham dự đoàn công tác của Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Văn phòng Chính phủ và các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải.

Sau khi nghe lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Học viện và ý kiến phát biểu của các đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Trong hơn 40 năm hoạt động kể từ khi thành lập, Học Viện Kỹ thuật Quân sự đã không ngừng phấn đấu, phát triển nhanh, đúng hướng; trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu có quy mô lớn; đã đạt được nhiều thành tích. Học viện đã đào tạo được hàng chục nghìn kỹ sư, cán bộ chỉ huy, quản lý kỹ thuật, hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ kỹ thuật cho Quân đội và đất nước, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng lực lượng cán bộ nòng cốt, tăng cường sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân đội vững mạnh; góp sức to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Với vị trí, tiềm lực của mình, Học viện Kỹ thuật Quân sự xứng đáng được giao nhiệm vụ xây dựng thành một trường Đại học trọng điểm trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học của cả nước. Giao Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan sớm nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc này.

2. Trong thời gian tới, Học viện Kỹ thuật Quân sự cần phát huy các kết quả đạt được, tiềm lực và lợi thế của mình để đẩy mạnh phát triển nhà trường, làm tốt công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật cho Quân đội và dân sự, đóng góp tích cực vào việc xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong năm 2008, Học viện cần hoàn thành việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030 theo hướng xây dựng Học viện trở thành một trường đại học nghiên cứu; chuẩn về đội ngũ, các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo hợp lý, gắn với nhu cầu, thực tiễn đời sống xã hội.

3. Về công tác đào tạo cho dân sự

- Công tác đào tạo cho dân sự của Học viện là một nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. Ngoài việc đào tạo nhân lực phục vụ công nghiệp quốc phòng, công tác này còn có nhiều ý nghĩa tích cực, nhằm tạo môi trường thuận lợi để Học viện có điều kiện mở rộng và tăng cường sự hợp tác, giao lưu cùng với các cơ sở đào tạo ngoài Quân đội ở trong nước và Quốc tế; duy trì và phát triển đội ngũ nhà giáo mạnh, bảo đảm số lượng và chất lượng để đảm nhận các nhiệm vụ chính trị được giao;

- Học viện cần chuẩn bị, phối hợp với các cơ quan liên quan để chủ động tổ chức Hội nghị quân và dân phối hợp thực hiện nhiệm vụ phục vụ công nghiệp quốc phòng vào quý III năm 2008, nhằm phát huy tốt tiềm lực và làm rõ những nhu cầu của công nghiệp quốc phòng và khả năng, mức độ tham gia đào tạo nghiên cứu, sản xuất... của các cơ sở đào tạo ngoài quân đội.

4. Về công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện

- Công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên cần phải được Học viện quan tâm thường xuyên, sâu sát; có quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn, phấn đấu sớm đạt các chuẩn tiêu chí về đội ngũ theo quy định, giảm tỷ lệ số lượng sinh viên trên giảng viên.

- Học viện cần chủ động sử dụng có hiệu quả các chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài theo chương trình đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật bằng ngân sách nhà nước thuộc Đề án 322 của Chính phủ và chương trình đào tạo 20.000 tiến sĩ sẽ được triển khai trong thời gian tới;

5. Về việc xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm và danh mục các sản phẩm khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia của Học viện

- Các Bộ, cơ quan quản lý khoa học cần quan tâm, tạo điều kiện để Học viện tham gia tích cực vào việc xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm, triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia;

- Học viện Kỹ thuật Quân sự cùng với Cục Nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng cần chuẩn bị kỹ các số liệu để làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, lựa chọn theo tiêu chí chung, xác định cụ thể về từng phòng thí nghiệm trọng điểm và từng sản phẩm khoa học công nghệ đăng ký đưa vào trong danh mục sản phẩm quốc gia để tổng hợp báo cáo, trình Chính phủ vào khoảng quý II năm 2008.

6. Học viện cần tăng cường sự hợp tác, liên kết, gắn bó chặt chẽ với các trường đại học cả nước, nhất là các trường, các viện nghiên cứu trong khối ngành kỹ thuật; chủ động bàn bạc, phối hợp và kí kết các chương trình hợp tác với các trường đại học, trước hết là các trường kỹ thuật, phấn đấu để trước ngày 30 tháng 4 năm 2008 công bố được những chương trình hợp tác cụ thể của Học viện với các trường.

7. Về công tác hợp tác quốc tế

- Đối với công tác đào tạo cán bộ giúp các nước bạn Lào và Campuchia: đây là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Học viện Kỹ thuật Quân sự và các cơ sở đào tạo trong Quân đội cần phải đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt. Học viện cần xây dựng các chương trình, chiến lược cụ thể để chủ động đề xuất được các chương trình, kế hoạch triển khai công tác này có hiệu quả, tác dụng thực tiễn thiết thực;

- Đối với công tác hợp tác đào tạo quốc tế: để làm tốt hơn nữa công tác này, Học viện cần nghiên cứu để xác định rõ được một số trường ở nước ngoài là những đối tác chiến lược, thường xuyên, có sự liên kết, gắn bó chặt chẽ. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả sự hợp tác quốc tế truyền thống hiện có, Học viện cần chú trọng tăng cường, mở rộng sự hợp tác với các trường trong khối các nước sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

8. Về đề nghị quy hoạch tại các khu nhà làm việc của Học viện phía giáp đường Hoàng Quốc Việt: cần được xem xét trong quy hoạch tổng thể chung về phát triển Học viện đến năm 2030 và triển khai theo các dự án thành phần.

9. Trong tháng 4 năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để bàn việc xây dựng hệ thống các nhà trường thuộc các Bộ quản lý.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cần chỉ đạo chuẩn bị kỹ các nội dung liên quan đến hệ thống các nhà trường thuộc các Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc.

- Trong quý I năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ làm việc với Bộ Quốc phòng để bàn về công tác đào tạo cho dân sự ở các trường thuộc Bộ.

Để chuẩn bị tốt cho buổi làm việc này, Bộ Quốc phòng cần tiến hành rà soát lại tình hình thực hiện và những vấn đề liên quan đến công tác đào tạo cho dân sự ở Học viện Kỹ thuật quân sự và các trường; làm việc với Bộ Tài chính thống nhất về cơ chế tài chính hỗ trợ thực hiện công tác này để có những đề xuất cụ thể, phù hợp;

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và Học viện Kỹ thuật Quân sự biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo,
 Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

 Khoa học và Công nghệ, Công an;
- Tổng cục KTCN thuộc BQP;
- Cục Nhà trường thuộc BQP;
- Học viện Kỹ thuật Quân sự 100 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội;
- Các trường Đại học: Bách khoa HN,
 ĐH Xây dựng HN, ĐH Giao thông vận tải;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBVHGD, TTN và Nhi đồng của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP;
 Các Vụ: VX, TH, KTTH, NC, ĐP, TCCB, XDPL;
- Lưu: VT, KG (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 23/01/2008 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với học viện kỹ thuật quân sự do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.644

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!