Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 139/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 139/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 139/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI BUỔI LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BẠC LIÊU

Ngày 10 tháng 6 năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch những tháng còn lại của năm 2008 và kiến nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2008; ý kiến của các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thời gian qua, mặc dù giá cả trong nước và quốc tế có những biến động lớn, dịch bệnh bùng phát, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Tỉnh, kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2008 đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá; diện tích gieo trồng vụ lúa Đông Xuân và Xuân Hè tăng 15%, sản lượng thủy sản tăng 1,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 3,6%, xuất khẩu tăng 13%; các biện pháp về kiềm chế lạm phát của Chính phủ được triển khai nghiêm túc và bước đầu đã có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương về những kết quả mà Tỉnh đã đạt được.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, Tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; đồng thời, có giải pháp thiết thực để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch của năm 2008. Tập trung đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp; có biện pháp hỗ trợ những doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn vốn, thị trường để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tiếp tục rà soát để cắt giảm, đình hoãn những công trình đầu tư không thực sự cấp bách hiệu quả thấp để tập trung vốn cho các công trình cấp bách, sớm phát huy hiệu quả trên địa bàn; quản lý thật tốt thị trường, giá cả, chống đầu cơ đẩy giá lên cao gây tâm lý hoang mang cho xã hội như vừa qua; quan tâm đến an sinh xã hội, nhất là những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và giá cả tăng cao; tăng cường các biện pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông; kịp thời ổn định tổ chức bộ máy theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư hoàn thành đường ôtô đến trung tâm xã: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về hỗ trợ vốn đầu tư cho các huyện mới chia tách: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về hỗ trợ vốn đầu tư các dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý.

4. Về cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, công nghiệp và vốn đối ứng các dự án ODA: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về việc xem xét bổ sung 100% kinh phí thực hiện những chính sách mới ban hành trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương: Tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành, khi Chính phủ ban hành chính sách mới đã có dự toán ngân sách để thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg, CP;
- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp&PTNT, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT
- Lưu: VT, ĐP (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 139/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.479
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236