Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 137/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ VI Ban Chỉ đạo về giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 137/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 15/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ VI BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÁC GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHO NHÂN DÂN 04 TỈNH MIỀN TRUNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Ngày 08 tháng 03 năm 2017, tại Trụ sChính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp lần thứ VI Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưng sự cố môi trường (Ban chỉ đạo) về sơ kết tình hình xử lý sự cố môi trường, xác định thời hạn hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, triển khai Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Chính sách xã hội; đại diện các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo đài: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến kết luận như sau:

I. Ngay sau khi sự cố môi trường biển xảy ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, các địa phương đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều cuộc họp để bàn giải pháp giải quyết. Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, trong đó quan trọng nhất là Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016, Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2016, Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, tại địa bàn 04 tỉnh miền Trung nhìn chung tình hình an ninh trật tự ổn định, hoạt động khai thác, nuôi trồng, kinh doanh thủy sản tại địa phương hầu như đã trở lại bình thường, người tiêu dùng đã bắt đầu quay lại tiêu thụ các sản phẩm hải sản biển, công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho bà con đã đạt được những kết quả bước đầu.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan đã nỗ lực, chủ động triển khai nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các nhiệm vụ được giao trong thi gian qua.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, chủ quan, công tác chi trả ở một số nơi chưa đạt yêu cầu đề ra về tiến độ, thời gian. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại 04 tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, phức tạp. Một số đối tượng không thuộc diện được đền bù, hỗ trợ thiệt hại tiếp tục gửi đơn thư tới các cơ quan chức năng yêu cầu được bồi thường, các thế lực thù địch, các đối tượng cực đoan tôn giáo tiếp tục lợi dụng sự cố này để kích động, xúi giục, lôi kéo giáo dân tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự xã hội.

II. Để đảm bảo mục tiêu đã đề ra của công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội cho bà con 04 tỉnh miền Trung đạt hiệu quả, hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư, khiếu nại, tránh bị thế lực thù địch lợi dụng, trong thời gian tới, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân 04 tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó các tỉnh, nhất là Hà Tĩnh, cần tập trung hoàn thành chi trả số kinh phí đã được Bộ Tài chính cấp trong tháng 3(1) đảm bảo theo đúng đối tượng, phạm vi quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg Quyết định số 12/QĐ-TTg; không đề xuất mở rộng đối tượng, phạm vi. Phấn đấu đến hết tháng 6 hoàn thành dứt điểm công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Các Bộ, ngành và địa phương chủ động triển khai ngay các Đề án, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 12/QĐ-TTg trường hợp có khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra tại 04 tỉnh

Giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp tổ chức 04 đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tại 04 tỉnh do lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn. Các đoàn có trách nhiệm kim tra, đôn đc, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tại 04 tỉnh; đồng thời tng hợp những khó khăn vướng mc của các địa phương báo cáo TTgCP.

Phân công cụ thể như sau: Bộ Tài chính chủ trì tổ chức đoàn công tác tại Hà Tĩnh; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức đoàn công tác tại Quảng Bình; Bộ Công Thương chủ trì tổ chức đoàn công tác tại Quảng Trị; Văn phòng Chính phủ chủ trì tổ chức đoàn công tác tại Thừa Thiên - Huế.

Thời gian thực hiện từ khi có thông báo này tới trước 10/4/2017, các Đoàn phải được thành lập và tiến hành thực hiện công việc. Trước ngày 15/4/2017, các đoàn công tác có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra, đồng thời gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp.

3. Bộ Tài chính

a) Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung định mức bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho các đối tượng thuộc Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2016, khẩn trương đôn đốc các tỉnh áp giá cho các đối tượng được bổ sung định mức và trình phê duyệt tổng mức thiệt hại, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ của 04 tỉnh trong tháng 4 năm 2017.

b) Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tham mưu cho Thủ tướng tạm phân bổ kinh phí theo các Đề án, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg để làm căn cứ cho các đơn vị triển khai thực hiện.

c) Về các vướng mắc, khó khăn liên quan đến các chính sách hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ đóng mới tàu cá, xử lý nợ quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể, trình Thủ tướng Chính phxem xét quyết định.

d) Làm việc, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về vấn đề hóa đơn, chứng từ trong việc xác định thiệt hại đối với các trường hợp nuôi trồng thủy sản.

đ) Trên cơ sở mức kinh phí Thủ tướng Chính phủ đã tạm cấp các đợt (4.680 tỷ đồng) tại các văn bn liên quan và căn cứ tiến độ giải ngân của 04 tỉnh, chủ động, kịp thời cấp tiếp kinh phí để đẩy nhanh tiến độ chi trả, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn tiếp tục chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư hỗ trợ và phối hợp với Ủy ban nhân dân 04 tỉnh tăng cường tun tra, giám sát và vận động ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy ở vùng biển 20 hải lý trở vào bờ cho đến khi có kết luận chính thức của Bộ Y tế về một số chỉ tiêu đối với hải sản tầng đáy đã an toàn.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giám sát chặt chẽ, kịp thời đôn đốc Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) hoàn thành việc khắc phục các vi phạm đúng tiến độ yêu cầu đề ra. Cần đánh giá tác động môi trường, có biện pháp xử lý không cho phép đường ống thải ngầm ra biển của FHS đúng quy định của pháp luật.

6. Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy ban nhân dân 04 tỉnh tiếp tục theo dõi chất lượng môi trường biển, an toàn thực phẩm đối với hải sản khai thác tại 04 tỉnh miền Trung. Bộ Y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm hải sản khai thác ở tầng đáy trong vùng biển dưới 20 hải lý, xem xét công bố kết quả vào thời điểm phù hợp.

7. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các ngành chức năng và địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng giao tại các văn bản liên quan để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 04 tỉnh miền Trung; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận, Ủy ban nhân dân 04 tnh m tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng nông thôn mới.

8. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến thẩm quyền đúng quy định của pháp luật.

9. Ủy ban nhân dân các tỉnh:

a) Chủ động thành lập các đoàn tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường thiệt hại tại cơ sở đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng. Phối hợp, hỗ trợ các đoàn công tác liên ngành Trung ương trong việc kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tại địa phương.

b) Tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương cơ sở đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

c) Tiếp tục triển khai theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nuôi trồng thy sn, khai thác hải sản, giám sát an toàn thực phẩm và sản xuất muối tại các tỉnh Bắc miền Trung; trong đó, tuyên truyền, khuyến cáo, giám sát ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy để khôi phục, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đảm bảo an toàn thực phẩm, làm yên lòng ngưi tiêu dùng.

d) Chủ động phối hợp với Bộ Tài chính về tiếp tục tạm ứng kinh phí theo quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg để đẩy nhanh tiến độ chi trả. Trường hợp đề xuất tạm ứng vượt quá kinh phí theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg có báo cáo cụ thể, nêu rõ lý do, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, thẩm định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Về hải sản tồn kho của tỉnh Quảng Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị kỹ hồ sơ của các lô hàng (về nguồn gốc, hóa đơn, chứng từ thu mua, kiểm nghiệm…). Giao đoàn công tác liên ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì như nêu trên, thẩm tra, đề xuất phương án xlý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

11. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ động làm việc, vận động, hướng dẫn, khuyến nghị FHS thực hiện trách nhiệm xã hội của mình một cách phù hợp đi với cộng đồng dân cư trên địa bàn để cải thiện hình ảnh FHS.

12. Về công tác truyền thông

Trong thời gian qua công tác truyền thông đã phản ánh đúng tình hình, thực tế về sự cố môi trường biển tại 04 tỉnh miền Trung. Đến nay, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, môi trường biển tại 04 tỉnh miền Trung đã sạch, tình hình trên địa bàn 04 tnh nhìn chung đã đi vào ổn định, người dân đã ổn định cuộc sống, nhiều hoạt động sản xuất, nuôi trồng, khai thác thủy hải sản đã diễn ra bình thường. Do đó, trong thời gian tới, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hp cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông:

- Đưa tin trung thực, khách quan và chính xác. Bài trừ và vạch mặt các trường hợp đưa tin sai trái, có mục đích bôi nhọ, kích động.

- Chuyển sang tập trung đưa tin, tuyên truyền về các chính sách của Nhà nước, hoạt động của chính quyền liên quan đến công tác, kết quả khắc phục sự cố môi trường, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống cho người dân bị thiệt hại; kịp thời phản ánh những tiêu cực, vi phạm; vạch mặt đối tượng phản động, đối tượng cơ hội chính trị cực đoan âm mưu lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động, lôi kéo người dân gây rối trật tự, phá hoại an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Phi hợp tốt với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, các lực lượng công an, quân đội để tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tích cực tham gia cùng với mặt trận, đoàn thể, chính quyền địa phương ổn định tình hình an ninh trật tự, hợp tác tốt với chính quyền trong công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Tng Bí thư (để b/c);
- Đ/c Thư
ng trực Ban Bí thư (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch
UBTWMTTQVN (để b/c);
- TTg, các PTTg;
- Văn phòng TW Đảng;
- VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng QH;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Ban Dân vận TW;
-
UBTW MTTQ VN;
- Thành viên Ban Ch
đạo về các giải pháp n định đời sống và sản xut, kinh doanh cho nhân dân 04 tnh miền Trung bị ảnh hưng bởi sự c môi trường;
- Các Bộ: Qu
c phòng, GD&ĐT;
- Ngân hàng NN VN;
- Ngân h
àng Chính sách xã hội;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Bộ Tư lệnh biên phòng;
- VPCP:
BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Các Vụ: KTTH, NC, QHĐP, TKBT, CN, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (03), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 1 Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại cuộc họp: tổng kinh phí Thủ tướng quyết định tạm cấp 02 đợt là 4.680 tỷ đồng. Căn cứ tiến độ giải ngân, Bộ Tài chính đã tạm cấp cho các tnh là 4.230 tđồng/4.680 tỷ đng. Tổng số tin các đa phương đã rút từ Kho bạc Nhà nước để chi trả là 3.532,4 tđồng/4.230 tỷ đồng (đạt 83,5%)

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 137/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ VI Ban Chỉ đạo về giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


491
DMCA.com Protection Status