Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 131/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 131/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 131/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20  tháng 6 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN

Ngày 12 tháng 6 năm 2007, tại Văn phòng Chính Phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thông tin, Ngoại giao, Ủy ban Dân tộc và Văn phòng Chính Phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội và một số đề nghị của Tỉnh, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên đã có nhiều cố gắng, tập trung phát triển đồng bộ, đã đạt được những kết quả khả quan trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 10,5% cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ tăng dần, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được  bảo đảm.

Tuy nhiên, kinh tế Điện Biên phát triển chưa bền vững, thu ngân sách còn thấp, sản xuất công nghiệp chưa tập trung, chưa tạo ra sản phẩm chủ lực có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Bên cạnh đó Điện Biên đang phải đối mặt với một loạt khó khăn về đầu tư hạ tầng cơ sở do thiếu vốn, nhiều dự án chưa được thực hiện đúng tiến độ, đã gây khó khăn cho công tác quản lý và quy hoạch. Vì vậy, Tỉnh cần năng động sáng tạo và có giải pháp tích cực, đồng bộ hơn nữa.

Các Bộ, ngành Trung ương cần quan tâm giúp đỡ để Tỉnh khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế sớm đưa Điện Biên thành Tỉnh biên giới có tốc độ phát triển nhanh hơn, toàn diện và bền vững.

II. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về bổ sung vốn giai đoạn II của Dự án tổng thể "Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Điện Biên Phủ": giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ứng trước vốn hỗ trợ có mục tiêu kế hoạch Ngân sách năm 2008 cho Tỉnh. Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Văn hóa - Thông tin sắp xếp các hạng mục công trình theo thứ tự ưu tiên để thực hiện dứt điểm.

2. Về phê duyệt Dự án "Sắp xếp, ổn định dân di cư tự do huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010": Tỉnh rà soát, điều chỉnh lại dự án cho phù hợp; trước mắt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ưu tiên bố trí vốn ngân sách năm 2008 thuộc các Chương trình, mục tiêu quốc gia trên địa bàn để Tỉnh lồng ghép, thực hiện có hiệu quả Dự án.

3. Về đề nghị bổ sung vốn đầu tư xây dựng công trình trụ sở nhà làm việc và kết cấu hạ tầng thị xã Mường Lay theo Quy hoạch được duyệt: căn cứ vào Quy hoạch chung thị xã đã được phê duyệt, Tỉnh sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục đầu tư phù hợp với tiến độ thi công thủy điện Sơn La. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn ngân sách để tỉnh thực hiện trong 3 năm (2007 - 2010).

4. Về đề  nghị được sử dụng nguồn vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để hỗ trợ sản xuất cho dân tái định cư tại điểm mẫu Si Pa Phìn, huyện Mường Chà : Tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6988/VPCP-NN ngày 28/11/2006 của Văn phòng Chính phủ về đầu tư hỗ trợ đời sống khu tái định cư mẫu Nậm Chim, xã Si Pa Phìn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, đề xuất giải pháp xử lý chung đối với tái định cư thủy điện Sơn La.

5. Về đề nghị cấp bổ sung vốn để triển khai Quy hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu cho 3 huyện lỵ mới : Mường Ăng, Mường Nhé và trung tâm huyện lỵ Điện Biên : giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ưu tiên bố trí vốn ngân sách tập trung hàng năm cho Tỉnh. Tỉnh xem lại khả năng ngân sách được cấp, tập trung đầu tư hoàn thành dứt điểm từng hạng mục để phát huy hiệu quả sử dụng.

6. Về đề nghị cấp bổ sung 50 tỷ đồng trong hai năm 2007, 2008 để thanh toán khối lượng công việc đã hoàn thành và tiếp tục đầu tư dứt điểm Nhà thi đấu và đường vào trung tâm Thể dục thể thao, thoát nước nội bộ : giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ứng trước vốn kế hoạch ngân sách năm 2008 cho Tỉnh  để thực hiện dứt điểm.

7. Đồng ý cấp bổ sung vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  Bộ Tài chính bố trí đủ vốn để Tỉnh thực hiện.

8. Về đề nghị bổ sung thêm một Phó Chủ tịch Tỉnh phụ trách công tác tái định cư Nhà máy Thủy điện Sơn La : Hiện nay đang tiến hành cải cách hành chính, Tỉnh nên tăng cường phân quyền và trách nhiệm cho Giám đốc sở.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên;
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường,  Y tế, Giáo dục và ĐT, Văn hóa - Thông tin;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP;
 các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KG, VX, TTBC;
- Lưu: VT, ĐP(3). 40

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 131/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.875
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54