Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1290/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 08/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1290/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2012, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2013 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ngày 27 tháng 2 năm 2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo tổng kết công tác năm 2012 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2013. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ.

Sau khi nghe Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và dự kiến kế hoạch triển khai công tác năm 2013; báo cáo về Chương trình REDD+ của Văn phòng Chương trình REDD Việt Nam; các ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo về công tác ứng phó với BĐKH của các lĩnh vực phụ trách, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận như sau:

Năm 2012, các đơn vị thuộc Bộ đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện các hoạt động ứng phó với BĐKH đạt kết quả tích cực, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao. Tuy nhiên, công việc triển khai chưa có hệ thống, phần lớn đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án, một số dự án đang khởi động, do vậy sự tác động đến sản xuất và người dân còn hạn chế.

Để đẩy mạnh công tác ứng phó biến đổi khí hậu của ngành, năm 2013 cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Hoàn thiện việc đánh giá, nghiệm thu kết quả các nhiệm vụ kết thúc năm 2012 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về BĐKH do Bộ quản lý để phổ biến cho các đơn vị, địa phương sử dụng (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, hoàn thành trong Quý II/2013).

2. Có kế hoạch tổng thể rà soát việc thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ về ứng phó với BĐKH vào kế hoạch, quy hoạch tất cả các lĩnh vực của ngành để có sự điều chỉnh kịp thời (Vụ Kế hoạch chủ trì, hoàn thành trong Quý II/2013).

3. Các đơn vị tiếp tục xây dựng các mô hình trình diễn về giảm nhẹ và thích ứng với BĐKH. Triển khai mạnh mẽ các Chương trình, Dự án ưu tiên gắn với thực tiễn nhằm giảm phát thải, hướng tới phát triển nền nông nghiệp bền vững thích ứng tốt hơn với BĐKH; hoàn thiện, nâng cấp và phát huy tốt hơn cơ sở hạ tầng thủy lợi đã có (gồm hệ thống thủy lợi đầu mối, hồ chứa, hệ thống thủy lợi mặt ruộng) để nâng cao hiệu quả tưới tiêu; đề xuất việc xây dựng các cơ chế chính sách để phát huy sự tham gia của người dân.

+ Thực hiện tốt các dự án ODA, đặc biệt là chương trình REDD++. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát tất cả các chương trình, dự án có liên quan để phối hợp triển khai có hiệu quả.

4. Hoàn thiện đề án về đào tạo và truyền thông; tăng cường tổ chức thực hiện các biện pháp nâng cao nhận thức, năng lực cán bộ công chức trong ngành và người dân tham gia ứng phó với BĐKH (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, hoàn thành trong Quý II/2013).

5. Xây dựng và thực hiện Chương trình khoa học công nghệ của Bộ về biến đổi khí hậu (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, hoàn thành trong Quý II/2013).

6. Các đơn vị triển khai xây dựng đề án thực hiện các nhiệm vụ phân công theo Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành nhằm thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (Quyết định số 66/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/1/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT).

7. Tiếp tục tăng cường các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về ứng phó với BĐKH: tham gia có hiệu quả các diễn đàn quốc tế; tiếp tục đàm phán và thực hiện tốt các dự án để tạo niềm tin trong dư luận quốc tế.

8. Điều chỉnh nhân sự và quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ; chế độ báo cáo của Ban chỉ đạo về ứng phó BĐKH (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Vụ TCCB, hoàn thành trong Quý I/2013).

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị, cá nhân liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các thành viên BCĐ;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Trường thuộc Bộ;
- Văn phòng thường trực BCĐ;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 1290/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch ngày 08/03/2013 của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.229

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143