Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 122/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 09/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC VÀ VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 389 QUỐC GIA

Ngày 31 tháng 5 năm 2016, tại Trụ sở Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã làm việc với cơ quan Thường trực và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Tham dự bui làm việc có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Phó Trưởng Ban thường trực, Chánh Văn phòng Thường trực và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau khi nghe Phó Trưởng Ban thường trực và Chánh Văn phòng Thường trực báo cáo, ý kiến của các đồng chí tham gia buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thời gian qua, cơ quan Thường trực và Văn phòng Thường trực đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác, đã đề xuất triển khai nhiều kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (như Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016), đã trình ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm (như Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả), đã tích cực thu thập tin báo từ nhân dân và các nguồn khác, kịp thi đề xuất xử lý một số vụ việc buôn lậu nổi bật (như vụ nhập lậu trên 200 Container chứa hàng cấm ở Thành phHồ Chí Minh; vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép gần 10 nghìn tấn xăng dầu ở Bình Thuận).

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Cơ bản đồng ý với nội dung nêu trong dự thảo Báo cáo công tác 5 tháng đầu năm 2016 của cơ quan Thường trực. Để giúp Ban Chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao, cơ quan Thường trực, Văn phòng Thường trực cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tích cực theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch đấu tranh, nhất là đấu tranh theo chuyên đề, đảm bảo đánh trúng vào đầu não, đầu nậu, triệt phá tận gốc các đường dây, nhóm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Chủ động, tích cực hơn trong công tác nắm bắt tình hình, nhất là thông tin vcác vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nghiêm trọng; thông tin về kết quả đấu tranh của các lực lượng chức năng để tham mưu, đề xut Trưởng Ban chỉ đạo xử lý cũng như khen thưởng, động viên kịp thời. Hàng tháng có văn bản báo cáo Trưởng Ban tình hình chung về công tác đấu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hiệp hội ngành, nghề... trong việc tiếp nhận, cung cp thông tin; tăng cường tuyên truyền về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Thường trực theo chỉ đạo của Trưởng Ban tại Văn bản số 3965/VPCP-V.I ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

- Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hp hoạt động trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 và kết quả một năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới của Ban Chỉ đạo.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

- Yêu cầu Bộ Tài chính - cơ quan Thường trực tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, nhất là Tổng cục Hải quan đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để Văn phòng Thường trực hoàn thành tt các nhiệm vụ được giao.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ quan tâm theo dõi và tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ, công chức đang biệt phái công tác tại Văn phòng Thường trực, trong đó có việc đảm bảo chế độ lương, phụ cấp, theo dõi đánh giá, bi dưỡng, quy hoạch đcán bộ, công chức yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan tham gia BCĐ 389 qu
c gia;
- Các Thành viên BCĐ 389 qu
c gia;
- Văn phòng TT BCĐ 389 qu
c gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TCCB, NC;
- Lưu: VT, V.I (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 122/TB-VPCP ngày 09/06/2016 về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Cơ quan thường trực và Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.441

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43