Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 119/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 119/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 20/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Ngày 06 tháng 3 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Phó Thủ tướng tham quan cơ sở vật chất của Học viện, gặp gỡ giảng viên, sinh viên tại một số lớp học và chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Học viện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Sau khi nghe Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông báo cáo tình hình phát triển của Học viện và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Sau gần 60 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt trong giai đoạn 15 năm gần đây (từ năm 1997 đến nay) với sự hỗ trợ trực tiếp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, sự quan tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã có nhiều nỗ lực vượt bậc trong việc gắn kết công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đáp ứng nhu cầu của Tập đoàn và nhu cầu xã hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động của Học viện gắn với tự chủ về tài chính, hoàn thiện cơ chế quản lý trường đại học theo hướng hiện đại.

Với các hình thức đào tạo đa dạng, đa cấp học, quy mô đào tạo của Học viện không ngừng mở rộng. Bên cạnh một số ngành đào tạo truyền thống và có uy tín với xã hội, những năm gần đây Học viện đã và đang triển khai đào tạo một số ngành đào tạo mới như: An toàn thông tin, Công nghệ đa phương tiện trình độ đại học, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền dữ liệu trình độ sau đại học, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực trình độ cao của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong xã hội và yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Các hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong nước ngắn hạn; đào tạo cán bộ cho nước bạn Lào, Campuchia, Myanmar...; đào tạo từ xa thông qua mạng tin học viễn thông tiếp tục duy trì ổn định và không ngừng phát triển. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành đào tạo đạt 96,8%.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, 100% đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu được Học viện thực hiện do doanh nghiệp đặt hàng, kết quả được ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của mạng lưới và nhu cầu phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đạt gần 30% tổng nguồn thu của Học viện, đạt mức tỷ lệ cao nhất trong các trường đại học Việt Nam, tiệm cận với mức trung bình của các trường đại học định hướng nghiên cứu trên thế giới.

Học viện là cơ sở đào tạo đại học công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; không nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, phần hỗ trợ kinh phí trực tiếp từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giảm dần. Học viện tự đảm bảo các chi phí thường xuyên bằng các nguồn thu từ học phí theo mức do Học viện tự quyết định, cao hơn mức học phí do Chính phủ quy định; từ kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Nguồn thu từ hoạt động đào tạo và cung ứng dịch vụ chiếm khoảng 65% tổng nguồn thu hàng năm của Học viện. Đây là mô hình có hiệu quả cần được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết để có thể nhân rộng trong cả nước thời gian tới.

2. Về một số kiến nghị của Học viện:

a) Hoan nghênh việc xây dựng Đề án phát triển Học viện trở thành Trường đại học trọng điểm quốc gia về công nghệ thông tin và truyền thông. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, Học viện căn cứ vào đó để đăng ký xếp hạng và được giao nhiệm vụ tương ứng;

b) Về việc lập phân hiệu của Học viện tại Thái Nguyên và Đà Nẵng: Cơ sở nào đáp ứng tốt điều kiện thành lập theo quy định và nhu cầu thực tiễn của địa phương thì Học viện trình Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định theo quy định;

c) Đồng ý đề nghị của Học viện về việc đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Học viện cần thống nhất với Tập đoàn và Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo chất lượng tuyển sinh;

d) Về việc thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ thuộc Học viện trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông: Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi thống nhất các vấn đề liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ trong Học viện trực thuộc Tập đoàn kinh tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt quá thẩm quyền;

đ) Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Học viện việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ và các quy định hiện hành;

e) Về cơ chế định giá sản phẩm, dịch vụ công nghệ: Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, cơ quan liên quan trả lời, hướng dẫn Học viện về việc này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GDĐT, KHCN, TTTT;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3). VM 35

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 119/TB-VPCP ngày 20/03/2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.620

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217