Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 118/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 08/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐẮK LẮK

Ngày 27 và 28 tháng 5 năm 2016, tại tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và một số kiến nghị; ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ động khắc phục ảnh hưng của thiên tai thời gian qua. Trong điều kiện khó khăn chung, kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2016 của Tỉnh vẫn tiếp tục phát triển: Tổng mức hàng hóa bán lẻ ước đạt 21.403 tỷ đồng, tăng 12,11%; doanh thu du lịch ước đạt 127 tỷ đồng, đã đón 160.100 lượt khách; thu ngân sách tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Tnh đã đạt 1.723 tiêu chí/2.888 tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt 11,34 tiêu chí/xã, tăng 0,97 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực: Công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thông tin, tuyên truyền được quan tâm. Các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội được thực hiện tốt và phát huy hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2016 vẫn còn nhiều khó khăn. Nắng hạn kéo dài ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân. Sản lượng và giá các mặt hàng nông sản giảm so với cùng kỳ năm trước gây khó khăn cho xuất khẩu.

II. VỀ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Năm 2016 là năm đầu của nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm (2015 - 2020), Tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt các chương trình, kế hoạch mà Nghị quyết Đảng Bộ Tỉnh đã đề ra bằng cách làm mới, sáng tạo, tạo động lực phát triển mới gắn với phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí đứng đầu cơ quan, đơn vị, kích thích tăng trưởng nhưng phải kiểm soát lạm phát phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 ca Tỉnh, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước. Rà soát Kết luận 60-KL/TW, ngày 27 tháng 11 năm 2009 để đề xuất với Trung ương, Chính phủ tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

2. Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Việt Nam, phấn đấu đến năm 2020 số lượng doanh nghiệp đang hoạt động sẽ tăng gấp 2 lần (12.000 doanh nghiệp) so với hiện nay.

3. Sớm xây dựng Đề án tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tnh; chú trọng phát triển các loại cây trồng chiến lược, tiếp tục tái canh cây cà phê giai đoạn 2016 - 2020, phối hợp nghiên cứu, đề xuất chương trình tín dụng cho cây tiêu; quan tâm chuyển đổi kinh tế hợp tác xã sang mô hình thợp tác, hp tác xã kiểu mi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh để gia tăng chuỗi giá trị sản xuất, nâng cao giá trị và giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp.

4. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư trong thực hiện các dự án công nghiệp, nhất là các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn; phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển dịch vụ và du lịch, đa dạng các sản phẩm du lịch đặc thù, tăng cường xúc tiến đầu tư vào du lịch, tổ chức nhiều sự kiện.

5. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất là đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển y tế, giáo dục, nâng cao chỉ số giáo dục ở tất cả các cấp học, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục có các giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu s.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Đập Yên Ngựa (huyện Cư Kuin), công trình thủy lợi Hồ Buôn Biếp (huyện Lắk): Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào Danh mục các dự án cấp bách đối phó với biến đi khí hậu cần bố trí vốn để triển khai ngay, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Về dự án cải tạo, nâng cấp Hồ Sen (huyện Krông Ana): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối trong kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Về Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 9: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất nguồn vốn hỗ trợ Tỉnh sớm triển khai, thực hiện.

4. Về số vốn ứng 100 tỷ đồng cho Dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do: Đồng ý chủ trương chưa thu hồi 100 tỷ đồng vốn Ngân sách trung ương đã ứng cho Dự án. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về bố trí vốn cho Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế và văn phòng Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đây là công trình của vùng: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Y tế rà soát các nguồn vốn ODA (lưu ý nguồn vốn Ả Rập Xê Út), nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 để bố trí vốn hỗ trợ Tỉnh sớm hoàn thiện dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

6. Về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng cửa khẩu Đắk Ruê: Tỉnh xây dựng Đề án hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định, gi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung, báo cáo Thtướng Chính phủ.

7. Về việc chuyển kinh phí còn lại thuộc nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi đợt 2 năm 2015 kiên cố hóa kênh mương: Giao Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, xử lý hỗ trợ Tỉnh sớm triển khai, thực hiện.

8. Về cơ chế hỗ trợ trồng rừng; xlý các công ty lâm nghiệp giải thể; đầu tư các hồ chứa nước trên địa bàn và dự án Điện năng mặt trời; dự án sân golf - du lịch sinh thái hồ Ea Kao của Tập đoàn Vingroup, Sungroup; dự án Du lịch cáp treo Buôn Đôn, Krông Bông: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xem xét, xử lý theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, CT, GTVT, XD, TN&MT, YT, VH,TT&DL;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ban Chđạo Tây Nguyên;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tnh Đắk Lắk;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, ĐMDN;
- Lưu: VT,
V.III (3). Phg

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 118/TB-VPCP ngày 08/06/2016 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.486

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.74.241