Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 118/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 118/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 03/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 118/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN

Ngày 25 tháng 3 năm 2009, tại tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Tham dự buổi làm việc với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, 2 tháng đầu năm 2009 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2009; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên về những thành tích đã đạt được trong năm 2008 và các tháng đầu năm 2009; cơ cấu kinh tế của Tỉnh chuyển dịch đúng hướng, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống đồng bào được cải thiện; công tác xây dựng cơ bản đã đẩy nhanh tiến độ; các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và tăng cường.

Tuy nhiên, Điện Biên vẫn là một tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn, thách thức; quy mô kinh tế nhỏ bé, thu hút đầu tư còn rất hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

2. Về cơ bản đồng ý với nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong báo cáo của Tỉnh, nhấn mạnh thêm một số điểm:

- Năm 2009 do suy giảm kinh tế toàn cầu nên còn nhiều khó khăn, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của Tỉnh phải phấn đấu quyết liệt hơn nữa, vượt qua khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để khai thác có hiệu quả các tiềm năng của Tỉnh, nhất là về đất đai, tài nguyên rừng, khoáng sản, thủy điện, kinh tế cửa khẩu;

- Trước mắt, Tỉnh cần tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm cho sản xuất kinh doanh duy trì và phát triển; đẩy nhanh thi công những công trình, dự án cấp bách, sớm phát huy hiệu quả; đồng thời cần tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng, chống thất thoát, lãng phí.

- Tỉnh có 4 huyện nghèo, cần ưu tiên tập trung, đầu tư theo chương trình của Chính phủ; có giải pháp cụ thể trợ giúp thiết thực cho những hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp khó khăn do thiên tai dịch bệnh; đặc biệt phải tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác di dân tái định cư, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra, bảo đảm cho đồng bào đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ; đồng thời sớm điều chỉnh quy hoạch tổng thể di dân tái định cư gắn với phát triển cây cao su trên địa bàn.

- Thực hiện việc giao đất, giao rừng theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, đẩy mạnh công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, phủ xanh đất trống đồi, núi trọc, phòng, chống cháy rừng có hiệu quả.

- Khẩn trương hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường lớp học, không để tình trạng nhà tranh vách nứa, học sinh bỏ học. Đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, nhiệm vụ của Đảng bộ Tỉnh và để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Tỉnh cần đánh giá, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, xác định, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

3. Về một số kiến nghị của Tỉnh:

- Về việc chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn và chỉ định thầu các gói thầu có giá trị từ 5 tỷ đồng trở xuống đối với các dự án kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ: đồng ý về nguyên tắc tỉnh được chỉ định thầu đối với các dự án, công trình thuộc 4 huyện nghèo. Việc chỉ định thầu phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Về việc nâng mức hỗ trợ đầu tư huyện mới (huyện Mường Nhé, Mường Ảng và Điện Biên) và ứng vốn kế hoạch năm 2010 để đầu tư xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Mường Ảng, huyện Điện Biên và huyện Mường Nhé: thực hiện theo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại thông báo số 102/TB-VPCP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

- Về đầu tư 8 tuyến đường giao thông đến xã và liên xã: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, bổ sung vào danh mục đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn II, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét cho Tỉnh ứng trước 100 tỷ đồng để thực hiện tại 4 huyện nghèo.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối bố trí khoảng 300 tỷ đồng tạm ứng cho Tỉnh để thực hiện các dự án của Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên và Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trong năm 2009.

- Về việc các hộ dân phải di chuyển để giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình giao thông tránh ngập trên địa bàn thị xã Mường Lay được hưởng cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án thủy điện Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có văn bản xử lý riêng.

- Đồng ý bố trí 20 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ hợp tác với Lào năm 2009 đã được Chính phủ phê duyệt để Tỉnh đầu tư xây dựng cửa khẩu Huổi Puốc (Điện Biên) - Na Son (Luông Pra Bang).

- Về đầu tư xây dựng đường ra cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú: yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 232/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ngoại giao;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (6)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 118/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.243
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.42.25