Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 116/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 116/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 08/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 116/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO TRUNG ƯƠNG 

Ngày 02 tháng 8 năm 2006 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí: Lê Huy Ngọ, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương; Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tạ Quang Ngọc, Bộ trưởng Bộ Thủy sản đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống lụt, bão 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

Sau khi nghe Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương báo cáo sơ kết công tác phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn trong thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2006; lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông báo cáo Đề án đánh giá hiện trạng và phương hướng tổ chức thông tin liên lạc phục vụ công tác dự báo thiên tai, an toàn cứu nạn và quản lý tàu thuyền trên biển; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai là công việc hệ trọng, có ý nghĩa to lớn, đảm bảo an ninh trật tự xã hội và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, phục vụ trực tiếp lợi ích của người dân và cộng đồng, góp phần đẩy nhanh công tác xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là đối với các vùng thường xuyên bị bão, lũ, thiên tai.

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các Bộ, ngành, địa phương tổ chức một số Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão: Tổng kết 5 năm (2001-2005) công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; đánh giá, rút kinh nghiệm công tác dự báo, thông tin liên lạc, tìm kiếm cứu nạn; khắc phục hậu quả cơ bão số 1 (Chan Chu); Hội nghị tổ chức phòng tránh, khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Các hội nghị này đã đánh giá, rút ra các bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những mặt đã làm được, những mặt còn yếu kém, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2006-2010 và các năm tiếp theo.

2. Đồng ý về cơ bản nội dung Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương về triển khai nhiệm vụ phòng, chống lụt bão 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006; Đề án của Bộ Bưu chính, Viễn thông về phương hướng tổ chức thông tin liên lạc phục vụ công tác dự báo thiên tai, an toàn cứu nạn và quản lý tàu thuyền trên biển, nhấn mạnh thêm một số điểm:

- Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương cần từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ đạo; có quy chế đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong công tác phòng, chống lụt, bão; đồng thời nâng cao vai trò và trách nhiệm của Ban Chỉ đạo và từng đồng chí thành viên, nắm chắc tình hình diễn biến lụt, bão để có các quyết định kịp thời, chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lụt, bão gây ra, nhất là thiệt hại về người.

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tiếp tục quản triệt và chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 13/2006/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2006 về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006; số 32/2004/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2004 về một số biện pháp phòng, tránh lũ quét ở các tỉnh miền núi và Chỉ thị số 22/2006/CT-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ.

- Hiện nay đang trong mùa mưa bão, các Bộ, ngành, địa phương phải tập trung làm quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006, không được chủ quan; phải chủ động di dời dân ở các vùng trũng, ngập sâu, vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lỡ đất đến nơi an toàn; rà soát lại các phương án, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động đối phó với mọi tình huống.

- Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và các cơ quan liên quan rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Công tác dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia thống nhất quản lý. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan này theo dõi sát diễn biến mưa, bão, lũ, nhất là dự báo tin áp thấp nhiệt đới, bão cho tàu thuyền hoạt động trên biển, cảnh báo lũ quét cho các tỉnh miền núi và thông báo kịp thời cho nhân dân và các Bộ, ngành, địa phương để chủ động đối phó.

3. Về một số giải pháp:

- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.

- Công tác thông tin liên lạc đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không những phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn mà còn đáp ứng yêu cầu của nhân dân và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; yêu cầu cung cấp, tiếp nhận và xử lý thông tin phải kịp thời, chính xác, đúng quy định.

Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành: Giao thông vận tải, Thủy sản, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án tổ chức thông tin liên lạc phục vụ công tác dự báo thiên tai, an toàn cứu nạn và quản lý tàu thuyền trên biển.

Trong Đề án cần phân rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, tiếp nhận và xử lý thông tin về phòng, chống thiên tai; trước mắt, nghiên cứu xây dựng đường truyền trực tuyến từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia đến các Đài duyên hải để cung cấp thông tin dự báo bão, áp thấp nhiệt đới.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát lại hệ thống tổ chức và các văn bản pháp quy liên quan đến phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, làm rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của các Ban, Bộ, ngành, địa phương trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có phương án bố trí nguồn vốn tăng cường đầu tư cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Bộ Tài chính phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng Quy chế về huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương hướng dẫn việc quản lý, sử dụng khoản cứu trợ của các tổ chức, cá nhân cho các địa phương bị lụt, bão, thiên tai, đảm bảo phân phối kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng; có kiểm tra, giám sát, kiên quyết không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương và các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,Cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Ban Chỉ đạo PCLBTW;- Ủy ban quốc gia TKCN;- Văn phòng Trung ương Đảng;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- VPCP: BTCN, các PCN;- Các Vụ: KTTH, ĐP, Vụ IV,TH, NC, KG, VX, CN;- Lưu VT, NN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 
 
 
 
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 116/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84