Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 113/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 113/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 02/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 113/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TÂY BẮC

Ngày 10 tháng 3 năm 2009, tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã làm việc với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc về tình hình công tác 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm năm 2009. Tham dự có đại diện Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Vụ và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã có ý kiến như sau:

1. Thời gian qua, các địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009. Trong đó, công tác chỉ đạo sản xuất được quan tâm, tiến độ gieo trồng các loại cây vụ Đông-Xuân năm 2009 nhanh hơn so với cùng kỳ năm 2008; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tình hình chung trong vùng cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số chương trình, dự án trọng điểm trong vùng còn chậm; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương theo dõi nắm bắt tình hình để tập hợp và kịp thời đề xuất với Ban Chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ được giao; đồng thời, các địa phương cần tăng cường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, ngăn chặn suy giảm kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

2. Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc:

a) Khẩn trương phối hợp với các địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết nhằm giúp 43 huyện nghèo trong vùng thực hiện tốt Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

b) Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đôn đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp được phân công xây dựng chương trình cụ thể giúp đỡ 43 huyện nghèo trong vùng; phối kết hợp với các địa phương tổ chức cuộc vận động thành lập Quỹ An sinh xã hội vùng Tây Bắc nhằm gây quỹ hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân huyện nghèo trong vùng ổn định đời sống, đào tạo phát triển nguồn nhân lực để nhanh chóng thoát nghèo bền vững; vận động các bệnh viện lớn của Trung ương, quân đội tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo thuộc các xã biên giới.

3. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường tuần tra biên giới đất liền giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định số 313/QĐ-TTg, ngày 14/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức gặp mặt, biểu dương người có uy tín, tiêu biểu trong đồng  bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.

4. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Chỉ đạo phát triển biên giới Lào -Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá, hợp tác xây dựng các cụm, bản kinh tế về tuyến biên giới Việt Nam- Lào trong thời gian sớm nhất.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan và các tỉnh vùng Tây Bắc biết và tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ngoại giao;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh vùng Tây Bắc;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 113/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.133
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.168.65