Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 112/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 112/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 18/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH TUYÊN QUANG

Ngày 4 tháng 3 năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dự Lễ khánh thành Nhà máy thủy điện Chiêm Hóalàm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2012 và 2 tháng đầu năm 2013; nhiệm vụ, kế hoạch năm 2013 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu và các kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong các năm qua. Năm 2012, trong điều kiện khó khăn chung, là một tỉnh miền núi, khó khăn, nhưng với truyền thống cách mạng, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn nên Tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 12,54%; 19/21 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 3.000 tỷ đồng; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 33,4 vạn tấn; tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội đạt trên 8.420 tỷ đồng, tăng 17,7%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.280 tỷ đồng, tăng 14,72% so với năm 2011.

Năm 2012, Tỉnh đã trồng mới được trên 15.000 ha rừng, trong đó có 13.830 ha rừng sản xuất, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 64,3%, đưa Tuyên Quang trở thành một trong những tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất cả nước, góp phần phòng, tránh lũ, lụt, sạt lở đất, thiên tai và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước và môi trường. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được Tỉnh quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, năm 2012 đã bê tông hóa được trên 600 km đường bê tông nông thôn và đến nay toàn tỉnh đã bê tông hóa được trên 1.260 km đường giao thông nông thôn.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm, chú trọng, đời sống nhân dân được cải thiện. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh ở các tuyến với trên 1,6 triệu lượt người; tạo việc làm mới cho trên 17.700 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,45% (từ 29,08% xuống còn 22,63%). Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và bảo đảm an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, do kinh tế không thuận lợi, Tuyên Quang vẫn còn là tỉnh nghèo, có nhiều khó khăn: Cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập; điểm xuất phát thấp, quy mô kinh tế nhỏ; chất lượng tăng trưởng mặc dù đã được nâng lên nhưng tính bền vững chưa cao, sản lượng và chất lượng một số sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao (22,63%).

2. Về nhiệm vụ trong thời gian tới:

Năm 2013 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, Tỉnh cần tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015; đồng thời cần bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục các hạn chế, tồn tại; năng động, sáng tạo thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh đã đề ra. Lưu ý một số việc:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, những cây trồng là thế mạnh của địa phương như cây mía, chè, cam, cây nguyên liệu giấy... đồng thời đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và phòng, chống dịch bệnh; phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản và du lịch lịch sử văn hóa.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh; huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; có cơ chế, chính sách để giảm thiểu đầu tư vốn Nhà nước vào những lĩnh vực, dự án có thể huy động vốn xã hội hóa để đầu tư phát triển.

- Tiếp tục quan tâm các lĩnh vực văn hóa - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển. Đẩy mạnh chương trình lao động, việc làm và công tác bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững mà Tỉnh đã đề ra.

3. Về một số kiến nghị của Tỉnh:

a) Về cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 2 đoạn qua tỉnh Tuyên Quang: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2014.

Về bổ sung quy hoạch đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vào quy hoạch mạng lưới đường cao tốc Việt Nam: Quốc lộ 2 từ Tuyên Quang đến Phú Thọ đã được quy hoạch là đường cấp I (tương đương với quy mô đường cao tốc); giao Bộ Giao thông vận tải xem xét cụ thể, chỉ đạo lập dự án và trình duyệt theo đúng quy định hiện hành.

b) Về phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư cấp điện cho các thôn, bản thuộc các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc chưa có điện giai đoạn 2012 - 2020: Bộ Công Thương sớm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5075/VPCP-KTN ngày 10 tháng 7 năm 2012; Tỉnh rà soát, phân kỳ đầu tư phù hợp, có báo cáo gửi Bộ Công Thương để tổng hợp, đề xuất phương án xử lý chung, trong đó có tỉnh Tuyên Quang.

c) Về bố trí vốn dự án kè bảo vệ bờ sông Lô, xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương: Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào trong danh mục dự án ưu tiên thuộc chương trình SP-RCC tại công văn số 1443/TTg-QHQT ngày 19 tháng 9 năm 2012; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, đề xuất phương án vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Về việc đưa các dự án thủy điện: Thác Cái (Thác Vàng), xã Yên Phú, huyện Hàm Yên (trên Sông Lô); Yên Sơn 2, xã Tân Long, huyện Yên Sơn (trên Sông Lô Gâm); Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương (Sông Lô) vào Quy hoạch để nghiên cứu đầu tư xây dựng trong giai đoạn tới: Bộ Công Thương nghiên cứu, xử lý theo quy định.

đ) Về việc thành lập Trường Đại học Tân Trào trên cơ sở Trường Cao đẳng Tuyên Quang trong năm 2013 và bổ sung Trường Đại học này vào Quy hoạch mạng lưới các trường Đại học, Cao đẳng của cả nước đến 2020: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Tỉnh làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

e) Về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng trung tâm huyện lỵ Yên Sơn và huyện mới Lâm Bình: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đề xuất phương án nguồn vốn hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

g) Về việc cho tỉnh vay 200 tỷ đồng/năm từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi Nhà nước để nhân dân trồng rừng nguyên liệu giấy: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách chung cho các địa phương, trong đó có tỉnh Tuyên Quang, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT, CT, NN&PTNT, VHTT&DL, XD, TN&MT, GD&ĐT;
- Ban Ch đạo Tây Bắc;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, QHQT, KGVX, NC;
- Lưu: VT,
V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 112/TB-VPCP ngày 18/03/2013 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.678

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.204.127