Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 11/TB-UBDT kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tuần 07 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 08 năm 2016 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 11/TB-UBDT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Nguyễn Sỹ Tá
Ngày ban hành: 23/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM LÊ SƠN HẢI TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TUẦN 07 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM 2016

Ngày 22/02/2016, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì họp giao ban về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 07 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 08 năm 2016. Tham dự cuộc hp có đầy đủ các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Tuyên truyền, Trung tâm thông tin. Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 07 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 08, ý kiến tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải kết luận như sau:

1. Cơ bản đồng ý với nội dung Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tuần 07 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 08 năm 2016; giao Văn phòng Ủy ban tiếp thu các ý kiến góp ý của Lãnh đạo Ủy ban và các đại biểu dự họp đbổ sung hoàn thiện báo cáo.

2. Giao Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tập trung, khẩn trương hoàn thành các công việc đtổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

3. Giao Vụ Kế hoạch-Tài chính:

- Khẩn trương hoàn thiện báo cáo phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020, trình Lãnh đạo Ủy ban gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/02/2016.

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan rà soát lại kế hoạch và kinh phí phân bổ xây dựng các Đề án, chính sách.

4. Giao Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng chủ trì, làm việc với Văn phòng Ủy ban, báo cáo LĐUB về việc tổ chức Lễ cất nóc công trình Trụ sở cơ quan UBDT tại 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2016.

5. Về các đề án, chính sách, giao các Vụ, đơn vị tiếp tục làm việc, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ.

6. Về chế độ thông tin, báo cáo:

- Yêu cầu các Vụ, đơn vị khi tham mưu, trình Lãnh đạo Ủy ban các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành... phải gửi Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến để biết. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định, nhất là các Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tuần, tháng; lãnh đạo Vụ, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin trong Báo cáo.

- Giao Văn phòng Ủy ban tổng hp, chuẩn bị kỹ nội dung các Báo cáo. Yêu cầu Chánh Văn phòng Ủy ban phải duyệt, ký và chịu trách nhiệm về nội dung.

Trên đây là Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo điều hành tuần 07 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 08 năm 2016, Văn phòng Ủy ban thông báo để các Vụ, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- TT, PCN Đỗ Văn Chiến (để b/c);
- Các TT, PCN (để b/c);
- Các Vụ, đ
ơn vị (để t/h);
- Đảng ủy cơ quan UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, TKTH.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Sỹ Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 11/TB-UBDT kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tuần 07 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 08 năm 2016 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.948
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45