Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 109/TB-BTTTT năm 2013 kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 8/2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 109/TB-BTTTT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Phạm Mạnh Lâm
Ngày ban hành: 13/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN BẮC SON TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THÁNG 8/2013

Ngày 11/9/2013, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tháng 8/2013 qua hệ thống truyền hình trực tuyến tại 03 đầu cầu: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng (vắng Thứ trưởng Trần Đức Lai, Đỗ Quý Doãn, Nguyễn Thành Hưng đi công tác), lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo VNPT, VNPost, VTC; đại diện Vụ Kinh tế ngành thuộc Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe phát biểu của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ý kiến của đại diện Văn phòng Chính phủ và các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng thông báo nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2013, kết quả đạt được trong chuyến công tác tại Nga, Ucraina và kết luận như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác tháng 8/2013

Các ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự nhất trí đối với dự thảo Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước tháng 8/2013. Báo cáo đã phản ánh, đánh giá rõ các mặt hoạt động và kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước của Bộ tháng 8/2013. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như:

- Xuất hiện hiện tượng tin nhắn gửi từ quốc tế giả mạo thuê bao di động, thậm chí giả mạo cả doanh nghiệp di động để lừa đảo người sử dụng; tin nhắn rác qua các dịch vụ, ứng dụng miễn phí trên Internet (dịch vụ OTT).

- Tình trạng in, bán sách lậu vẫn tràn lan và đang trở thành vấn nạn do chế tài, mức xử phạt hành vi vi phạm chưa đủ sức răn đe.

- Nhận thức chung của doanh nghiệp trong việc bảo hộ thương hiệu của mình trên Internet với tên miền “.vn” vẫn còn hạn chế. Nguy cơ tranh chấp về tên miền cao.

II. Về kiến nghị của các đơn vị

Giao các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

- Thanh tra Bộ phối hợp với Cục Xuất bản tiếp thu các ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản theo hướng tăng chế tài xử phạt.

- Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng cán bộ của Bộ tăng cường chất lượng công tác tuyển dụng cán bộ, bảo đảm tuyển dụng cán bộ có trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

- Tổng công ty VTC sớm xây dựng cơ chế hoạt động đặc thù cho Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, tiến hành công tác kiện toàn tổ chức, nhân sự theo nguyên tắc cán bộ lãnh đạo Đài do Bộ bổ nhiệm, lãnh đạo các phòng, ban phải có sự hiệp y của Vụ Tổ chức cán bộ.

- VNCERT phối hợp Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ dự thảo văn bản gửi Chính phủ đề xuất lùi thời hạn trình dự thảo Luật an toàn thông tin sang quý I/2014.

- VNNIC tham mưu phương án tăng cường công tác quản lý tên miền, giúp các doanh nghiệp hiểu về lợi ích của việc đăng ký thương hiệu trên Internet với tên miền “.vn”.

- Cục Ứng dụng CNTT chuẩn bị, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hệ thống thư điện tử của cơ quan nhà nước.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2013

1. Cục Báo chí, Cục Quản lý PTTH-TTĐT, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Xuất bản phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chỉ đạo và định hướng sát sao công tác thông tin tuyên truyền về tình hình chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội của đất nước; các nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ; việc sửa đổi Hiến pháp, Luật Đất đai; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cơ chế, chính sách, những mô hình, điển hình tiên tiến, những thành quả đạt được và có những bài viết phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật để tạo niềm tin và động lực xã hội. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm việc lợi dụng tự do dân chủ để thông tin tuyên truyền sai sự thật, xuyên tạc tình hình đất nước, gây phương hại đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân và lợi ích của nhân dân.

Tiếp tục chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tăng cường công tác quản lý các ấn phẩm báo chí, xuất bản có nội dung liên quan chủ quyền biên giới, biển, đảo và hình ảnh đất nước.

Cục Thông tin đối ngoại, Văn phòng Bộ phối hợp chuẩn bị và tổ chức trưng bày, triển lãm bản đồ và tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII. Phối hợp, hỗ trợ các địa phương trưng bày, triển lãm các tư liệu về chủ quyền biển, đảo.

2. Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TTTT.

3. Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ đôn đốc các đơn vị liên quan rà soát tiến độ và thực hiện có chất lượng Chương trình công tác năm 2013 đã đăng ký, đặc biệt là các văn bản có tầm chiến lược như Nghị quyết của Bộ Chính trị về CNTT trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính để ban hành các thông tư và thông tư liên tịch về phí, lệ phí trong các lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, phát thanh, truyền hình.

4. Các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai các đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ: Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020; Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020; Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN. Các đơn vị thuộc Bộ đều có trách nhiệm nắm vững các văn bản mới và tham gia phổ biến tuyên truyền.

5. Vụ Pháp chế tiếp tục tổng hợp ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

6. Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính và các đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoàn thiện Đề án tái cơ cấu để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2013. Khẩn trương xây dựng phương án thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng “Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của VNPT” trình Lãnh đạo Bộ. Lập kế hoạch và tập trung xây dựng Nghị định đảm bảo tuân thủ quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và trình Chính phủ sau khi Đề án tái cơ cấu VNPT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7. Cục Viễn thông tăng cường quản lý giá cước điện thoại quốc tế chiều về và giá cước chuyển vùng quốc tế của thuê bao nước ngoài đến Việt Nam, hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về trái với quy định của pháp luật. Xây dựng chính sách quản lý đối với các dịch vụ liên lạc miễn phí trên mạng Internet (dịch vụ OTT). Triển khai chiến dịch nhắn tin “Kết nối biển Đông” qua Cổng thông tin 1400.

Thanh tra Bộ phối hợp Cục Viễn thông hướng dẫn và chỉ đạo các Sở TTTT hoàn thành và tổng kết đợt thanh tra diện rộng tình hình thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT về quản lý thuê bao di động trả trước sau 01 năm triển khai, tổ chức tổng kết vào tháng 11 và trên cơ sở đó đề xuất việc sửa đổi Thông tư cho phù hợp với thực tiễn.

8. Cục Tần số vô tuyến điện phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; thực hiện thí điểm tại Đà Nẵng. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất theo Quyết định số 891/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2013.

9. Vụ CNTT phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện, ban hành Sách trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2013.

Cục Ứng dụng CNTT tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT tại các Bộ, ngành, địa phương. Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại thuộc Đề án 112 trong năm 2013 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

VNCERT tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; phòng, chống nguy cơ tấn công mạng trên diện rộng.

10. Vụ Kế hoạch-Tài chính phối hợp với các đơn vị bảo vệ kế hoạch phát triển, kế hoạch đầu tư và dự toán thu, chi ngân sách năm 2014; đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phát triển, kế hoạch đầu tư và dự toán thu, chi ngân sách năm 2013. Tập trung, khẩn trương thực hiện công tác quyết toán các năm còn lại thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010.

11. Cục Viễn thông khẩn trương xây dựng Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích để có thể trình ban hành và triển khai từ năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Lưu: VT, VP, P.TKTH, LQV.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Lâm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 109/TB-BTTTT năm 2013 kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 8/2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.363
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137