Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 101/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 101/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 26/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 101/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LAI CHÂU

Ngày 09 tháng 3 năm 2009, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đi kiểm tra các tuyến đường quốc lộ, thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Giao thông vận tải, Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, 2 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp của năm 2009; ý kiến của các Bộ, cơ quan; Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vì những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu đã đạt được trong những năm qua.

Năm 2008 tuy là địa bàn khó khăn, nhưng tỉnh Lai Châu đã có sự nỗ lực rất lớn, vượt qua khó khăn để đạt được những thành tựu tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) khá cao (15%), thu ngân sách trên địa bàn có nhiều tiến bộ (232 tỷ đồng); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 34,7%, đời sống đồng bào được cải thiện; công tác xây dựng cơ bản đã đẩy nhanh tiến độ, chất lượng đảm bảo; các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, chủ quyền lãnh thổ, biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và tăng cường, không có vụ việc phức lạp xảy ra. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, Lai Châu vẫn là một tỉnh nghèo nhất của cả nước, còn nhiều khó khăn, thách thức; quy mô kinh tế nhỏ bé, thu hút đầu tư còn rất hạn chế, thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản đồng ý với nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong báo cáo của Tỉnh. Năm 2009, sự suy giảm kinh tế toàn cầu chưa có dấu hiệu phục hồi, nên còn nhiều khó khăn, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phải phấn đấu quyết liệt hơn nữa, vượt qua khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để khai thác có hiệu quả các tiềm năng của Tỉnh, nhất là về đất đai, tài nguyên rừng, khoáng sản, thủy điện, kinh tế cửa khẩu; bên cạnh đó Tỉnh cần tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng, chống thất thoát, lãng phí. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 37/NQ-TW của Bộ Chính trị trên địa bàn Tỉnh.

Trước mắt, Tỉnh cần thực hiện tốt Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm đủ vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế; đẩy nhanh thi công những công trình, dự án cấp bách, sớm phát huy hiệu quả; tổ chức triển khai tốt các chương trình của Chính phủ như: kích cầu sản xuất, tiêu dùng, hỗ trợ lãi suất...

Về an sinh xã hội thực hiện tốt những chính sách hiện có, trợ giúp thiết thực cho những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn do thiên tai dịch bệnh, đặc biệt chú ý làm tốt công tác di dân tái định cư, Tỉnh phải tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đồng thời bảo đảm cho đồng bào đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ; đồng thời sớm điều chỉnh quy hoạch tổng thể di dân tái định cư gắn với phát triển cao su.

Chú trọng công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, phủ xanh đất trống đồi, núi trọc, phòng, chống cháy rừng nhất là trong mùa khô.

Khẩn chương hoàn thành chương trình kiên cố hoá trường lớp học, không để tình trạng nhà tranh vách nứa, học sinh bỏ học.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh trong thời gian tới; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

III. MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su tại các tỉnh Tây Bắc; Chương trình phát triển rừng phòng hộ các tỉnh Tây Bắc phục vụ bảo vệ và phát điện thủy điện Sơn La, Lai Châu; cho các xã vùng 3 của Lai Châu được hưởng mức hỗ trợ khoanh nuôi bảo vệ rừng như các xã biên giới (200.000đ/ha/năm): yêu cầu các Bộ, ngành thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 231/TB-VPCP , ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn các xã vùng 3 và ban hành tiêu chí, chính sách hỗ trợ xây dựng bản làng nông thôn mới theo Nghị quyết Trung ương 7 khoá X: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Về hỗ trợ vốn xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Mường So và Tam Đường: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương xem xét, giải quyết.

4. Về nguồn vốn bê tông hoá các tuyến đường ra biên giới, đường tuần tra biên giới, đường đến trung tâm các xã: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện.

5. Về ứng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các đô thị mới: thị xã Lai Châu, Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên: đồng ý về nguyên tắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí để thực hiện.

6. Về bổ sung dự án đường Pa Tần - Mường Tè và đường Thu Lũm - U Ma Tu Khoòng vào danh mục sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003- 2010: yêu cầu các Bộ, ngành thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính nhủ tại Thông báo 231/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2008 và Công văn số 406/TTg-KTTH ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Về đầu tư xây dựng, kiên cố hoá kè biên giới trên sông Nậm Cúm, khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan xem xét, xử lý.

8. Về đầu tư xây dựng tượng đài Bác Hồ, Nhà in Báo Nhân dân tại Lai Châu theo thông báo của Ban Bí thư Trung ương Đảng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xem xét, giải quyết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính Phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ngoại giao;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Các Tập đoàn: Cao su Việt Nam, Điện lực Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 101/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.196
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150