Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 12/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2016, KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016 - 2020 NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ngày 05 tháng 01 năm 2016, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016-2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số cơ quan liên quan ở Trung ương và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, SNông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe Bộ trưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016-2020 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2015 VÀ 5 NĂM 2011-2015

Nhất trí với những đánh giá nêu trong báo cáo tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các thành tựu, kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém của ngành nông nghiệp. Năm 2015 và cả giai đoạn 5 năm 2011-2015, bên cạnh những thuận lợi do thành tựu, kết quả mang lại của 30 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta, trong đó có ngành nông nghiệp đã phải đối mặt, vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức trong bi cảnh kinh tế, chính trị, an ninh thế giới có nhiều biến động phức tạp, tác động không thuận tới sự phát triển của đất nước ta. Song bằng sự nỗ lực phấn đấu quyết liệt ca toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, qun lý của Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã cơ bản vượt qua được khó khăn, nổi bật là kiểm soát được lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. So với năm 2014, tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2015 đạt gần 6,7% và tốc độ tăng bình quân 5 năm 2011-2015 đạt hơn 5,9%/năm, là một trong sáu nước đang phát triển có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.

Ngành nông nghiệp, ngoài ảnh hưởng của khó khăn chung, còn phải chịu tác động tiêu cực do biến đi khí hậu, thời tiết cực đoan, giá xuất khẩu nông sản xuống thấp và bị cnh tranh khốc liệt. Nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của bà con nông dân và toàn ngành nên mặc dù còn có những hạn chế, yếu kém và năm 2015 tc độ tăng trưởng GDP ngành chđạt 2,41%, song đã cơ bản vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện được các mục tiêu tổng quát đề ra. Tc độ tăng trưng GDP giai đoạn 2011-2015 vẫn duy trì khá ổn định, đạt bình quân 3,14%/năm, vượt mục tiêu kế hoạch Đại hội Đảng XI đề ra (tăng từ 2,6- 3%/năm). Nhờ sản xuất tăng trưởng ổn định, giúp thu nhập tăng, đời sống người dân ở khu vực nông thôn được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Cùng với kết quả của xây dựng nông thôn mới, tình hình văn hóa, xã hội, an sinh phúc lợi ngày càng được cải thiện, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước. Ngành nông nghiệp đã có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung, là bệ đỡ cho kinh tế, xã hội phát triển ổn đnh, tạo lòng tin cho nhân dân với Đảng và Nhà nước, tạo tiền đề cho tương lai phát triển của đất nước, tạo môi trường thuận lợi để phấn đấu đạt kết quả cao, phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả hơn trong các năm tới.

Thay mặt Chính phủ, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả khá toàn diện mà ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được trong năm 2015 và giai đoạn 2011-2015. Năm 2016 và các năm tới, ngành nông nghiệp cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, những thành tích, kết quả đạt được, kinh nghiệm tốt, cách làm hay, sáng tạo, đồng thời ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém để phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, cải thiện đời sống người dân.

II. NHIÊM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2016 VÀ THỜI GIAN TỚI

Cơ bn nhất trí với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2016 và các năm tới được đề ra trong Báo cáo của Bộ và ý kiến tham luận tại Hội nghị. Trong quá trình thực hiện, ngành nông nghiệp, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy lợi thế, phù hợp thị trường và hội nhập để đạt hiệu quả cao nhất. Tôi chnhấn mnh thêm 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Trước hết, ngành nông nghiệp từ Trung ương đến địa phương phải đặc biệt quan tâm việc cập nhật, bổ sung, hoàn thiện thể chế, hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, cải thiện đời sống nông dân nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong từng lĩnh vực đều phải rà soát lại và chủ động đề xuất cơ chế, chính sách để huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của xã hội và tạo điều kiện thun lợi nhất, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn hiệu quvà cạnh tranh tốt hơn, bởi đây là lĩnh vực còn nhiều khó khăn nhưng có ý nghĩa chiến lược của đất nước.

Cùng với đó phải rà soát kỹ, cập nhật lại chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các đề án tái cơ cấu, bảo đảm phù hợp với cơ chế thị trường, năng động, hội nhập. Đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm sai phạm, nâng cao hiệu lực quản lý, bảo đảm thực thi pháp luật.

2. Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao thu nhập, đời sống của nông dân. Trong tái cơ cấu, phải làm đồng bộ, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy đưa khoa học công nghệ vào sản xuất ở tất cả các khâu từ giống, đến quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản... để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cnh tranh.

Đồng thời khi đã hội nhập sâu rộng, mcửa thtường, ngành nông nghiệp một mặt phải nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm để đẩy mạnh xuất khẩu; mặt khác cần phải thực hiện tốt việc bảo vệ thị trường trong nước, bảo vệ người sản xuất bằng những biện pháp, hàng rào kỹ thuật phù hp với thông lệ và các cam kết quốc tế.

Rà soát, có cơ chế, chính sách nhân rộng các mô hình liên kết hợp tác sản xuất đa dạng để tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn, theo chuỗi giá trị có chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh cao.

Chú trọng tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ca ngành, trong đó đẩy mạnh tái cơ cấu các nông lâm trường quốc doanh theo hướng hiệu quả hơn, chất lượng cao hơn, tốt hơn. Trong tái cơ cấu nông lâm trường phải có phương án, đề án cụ thể đối với từng nông lâm trường như đã thực hiện đối với các doanh nghiệp nhàc vừa qua và phải tạo chuyển biến rõ nét ngay từ năm 2016 và các năm tới.

3. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quc gia xây dựng nông thôn mới nhằm công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn một cách bền vững, trong đó đặc biệt tập trung vào tái cơ cấu sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân. Sử dụng có hiệu quả nguồn lực Nhà nước và huy động có hiệu quả nguồn lực từ xã hội để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ ở khu vực nông thôn, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, rút bớt lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ và các ngành nghề khác để nâng cao đời sống, thu nhập của cư dân nông thôn.

4. Tập trung chđạo, quản lý tốt vật tư nông nghiệp và bảo đảm nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; phải thực sự tạo chuyển biến rõ nét công tác quản lý lĩnh vực này trong năm 2016 và các năm tới.

5. Theo nhiều dự báo, nước ta là một trong số ít các quốc gia trên thế giới sẽ chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và trên thực tế thời tiết, khí hậu cũng như cường độ, tần suất bão lũ, nắng hạn ngày càng diễn biến phức tạp. Vì vậy, ngay từ năm 2016, ngành nông nghiệp phải đặc biệt quan tâm, chủ động xây dựng kế hoạch phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai; hỗ trợ kịp thời người dân khôi phục sản xuất; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; củng cố và phát triển hệ thống thủy lợi; bảo vệ và sdụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ

Về một số đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xử lý theo thẩm quyền về cơ chế chính sách thúc đẩy tái cơ cấu, hỗ trợ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; chủ trì đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phnhững vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phthông báo để các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Kinh t
ế Trung ương Đảng;
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quc VN;
- Hội nông dân Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, T
rợ lý TTg, các Vụ: TKBT, KTTH, TH, KGVX, PL, V.III. ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3) Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 10/TB-VPCP ngày 12/01/2016 ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016-2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.944

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.33.97