Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 09/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về Quy chế phối hợp giữa các lực lượng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý

Số hiệu: 09/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 19/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2001

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM GIA KHIÊM TẠI CUỘC HỌP VỀ QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG THUỘC BỘ CÔNG AN, BỘ QUỐC PHÒNG VÀ TỔNG CỤC HẢI QUAN TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MA TUÝ

Chiều 29 tháng 12 năm 2000 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã chủ trì cuộc họp về Quy chế phối hợp giữa các lực lượng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý. Tham dự cuộc họp có các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Hải quan.

Sau khi nghe báo cáo của đại diện Bộ Công an, Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Hiện nay tội phạm và tệ nạn ma tuý vẫn là vấn đề bức xúc và nóng bỏng, nhất là tình trạng vận chuyển ma tuý qua biên giới và các cửa khẩu. Vì vậy, để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống ma tuý, cần tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng thuộc Bộ Công an, Tổng cục Hải quan và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

2. Muốn kiểm soát và đấu tranh ngăn chặn ma tuý tại biên giới và các cửa khẩu một cách có hiệu quả, cần phải xem xét và đánh giá đầy đủ nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng ma tuý thẩm lập vào nước ta.

Về khách quan, nước ta có đường biên giới trên bộ và trên biển dài và hiểm trở, một số nước xung quanh còn có những khu vực trọng điểm về ma tuý; sự phối hợp về kiểm soát và phòng, chống ma tuý của các nước trong khu vực chưa đồng bộ và chặt chẽ.

Về chủ quan, sự phối hợp giữa các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan chưa thường xuyên, chặt chẽ nên chưa phát huy được hết sức mạnh của mỗi lực lượng cũng như sức mạnh tổng hợp của các lực lượng. Các cấp Uỷ Đảng, Chính quyền ở khu vực biên giới chưa làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân địa phương về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống ma tuý; lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống ma tuý còn yếu và mỏng, phương tiện và kinh phí chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ.

3. Việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giữa các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan là cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý để tăng cường hiệu lực và hiệu quả kiểm soát, ngăn chặn ma tuý ở biên giới, cửa khẩu. Bộ Công an chủ trì cùng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hải quan phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hoàn chỉnh lại dự thảo Quy chế để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

4. Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan phải xây dựng được kế hoạch kiểm soát, phòng và chống ma tuý cụ thể riêng cho từng ngành và kế hoạch phối hợp chung cho cả 3 lực lượng. Trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành và đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện quy chế phối hợp một cách hiệu qủa.

5. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Hải quan khẩn trương xây dựng đề án kiện toàn tổ chức, cơ chế chính sách phòng, chống ma tuý tại biên giới, cửa khẩu, để trình Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trong phiên họp vào tháng 2 năm 2001.

6. Căn cứ vào Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001 - 2005 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Công an khẩn trương đôn đốc việc xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án trong Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001 - 2005; đồng thời xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống ma tuý năm 2001 chung cho các ngành, các cấp để đưa ra bàn trong kỳ họp của Uỷ ban vào tháng 2 năm 2001.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan và các thành viên Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 09/TB-VPCP ngày 19/01/2001 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về Quy chế phối hợp giữa các lực lượng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.486

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248